Povelja o dekarbonizaciji zgrada

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine podržava EU viziju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine.


Povelja o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050.

Sadržaj povelje odnosi se na postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije, svjesni važnosti dodatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanja energetske sigurnosti, te uvođenja inovacija i pametnih tehnologija koje omogućuju zgradama da potpomognu sveukupnu dekarbonizaciju gospodarstva.

Potpisivanjem povelje potiče se kontinuirana suradnja na izradi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada i prelazak na standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZEB).

Potpisnici Povelje pružaju potporu te promiču dekarbonizaciju zgrada u svojim daljnjim aktivnostima, gdje god je to moguće.

Novi partneri koji se žele pridružiti, postaju ravnopravni partneri potpisivanjem “Povelje o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine“. Sve dionike zainteresirane za pridruživanje Ministarstvo će sukcesivno pozivati na potpisivanje.

              
 

Otvoreni dijalog partnera

Naša dosadašnja praksa nam nalaže potrebu za jačom međuresornom komunikacijom i suradnjom između tijela državne uprave i realnog sektora.

Uspostavom Otvorenog dijaloga partnera želimo stvoriti široku mrežu povezanih stručnjaka koji su spremni na zajednički dijalog i doprinos dekarbonizaciji fonda  zgrada do 2050. godine. 

Otvoreni dijalozi partnera okupljaju predstavnike državne i lokalne uprave, akademske zajednice i stručne javnosti, građevinskog i energetskog sektora te pratećih industrija na tematskim radionicama koje organizira Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Prvi takav otvoreni dijalog partnera održan je 27. rujna 2018. godine u Hotelu Westin u Zagrebu kao prateći događaj međunarodne konferencije "Energetska učinkovitost u zgradarstvu - za bolje sutra". Na tom je događanju potpisana  "Povelja o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine" a potpisali su je predstavnici prve grupe partnera: Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava, Hrvatskog savjet za zelenu gradnju i Klastera nZEB.

 

Tema ovog pratećeg događaja bila je implementacija standarda zgrade gotovo nulte energije i nacionalne Dugoročne strategije energetske obnove zgrada do 2050. Cilj je zajedničkim dijalogom potaknuti uspješnu implementaciju standarda zgrada gotovo nulte energije te provedbu nacionalne dugoročne strategije energetske obnove zgrada kako bi poduprli transformaciju postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine.

Dijalog je okupio predstavnike državne uprave i jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i stručne javnosti, građevinskog i energetskog sektora te pratećih industrija.