1. sjednica - 2. veljače 2017.


Dnevni red 1. sjednice Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, održane 2. veljače 2017. godine:

 
 1. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Vukovar Gradu Vukovaru
 2. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Kotoriba Općini Kotoriba u svrhu izgradnje „ Poduzetniče zone Jug“
 3. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u k.o. Ilok Gradu Iloku u svrhu izgradnje poduzetničke zone „Ilok 2“
 4. Prijedlog zaključka o sklapanju dva Ugovora o osnivanju služnosti u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Imber“ sukladno Odluci Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske KLASA: 024-04/15-03/7, URBROJ: 536-021/01-2015-9 od 25. svibnja 2015. godine
 5. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Vedro“
 6. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Dolit-Markam“
 7. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu koje se koristi u nepoljoprivredne svrhe u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Lapačke Bare“
 8. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu koje se koristi u nepoljoprivredne svrhe u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Ivanec“
 9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, KLASA: 940-06/08-02/769, URBROJ: 50441-10 od dana 12. veljače 2010. godine o osnivanju služnosti na šumskom zemljištu radi izgradnje vjetroelektrane Glunča u k.o Boraja, k.o. Lepenica i k.o. Sitno dolje u Šibensko-kninskoj županiji
 10. Prijedlog odluke o prodaji mineralnih sirovina (tehničko građevnog kamena) u k.o. Zavojane
 11. Prijedlog odluke o prodaji mineralnih sirovina (tehničko građevnog kamena) u k.o. Jelsa
 12. Prijedlog odluke o prodaji mineralnih sirovina (tehničko građevnog kamena) u k.o. Žedno
 13. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u k.o. Žminj putem javnog prikupljanja ponuda
 14. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u k.o. Vrbovec putem javnog prikupljanja ponuda
 15. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u k.o. Biograd na Moru putem javnog prikupljanja ponuda
 16. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u k.o. Vrapče putem javnog prikupljanja ponuda
 17. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u k.o. Gornji Andrijevci putem javnog prikupljanja ponuda
 18. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u k.o. Pula putem javnog prikupljanja ponuda
 19. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u k.o. Zadar putem javnog prikupljanja ponuda
 20. Prijedlog odluke o izboru najboljeg ponuditelja i prodaji nekretnina u k.o. Umag
 21. Prijedlog odluke o nekorištenju pravom prvokupa u k.o. Osijek
 22. Prijedlog odluke o skidanju statusa stana za službene potrebe u Komiži
 23. Razno

Documents