Prostorni plan NP Brijuni

Tekst plana (pdf)

30.11.2018. | pdf (1256kb)

Naslovnica

30.11.2018. | jpg (962kb)

Sadržaj

30.11.2018. | htm (128kb)

Organizacija izrade plana

30.11.2018. | htm (39kb)

Sažetak

30.11.2018. | htm (70kb)

Obrazloženje plana

30.11.2018. | htm (1717kb)

Odredbe za provođenje

30.11.2018. | htm (580kb)

Digitalni ortofoto i HOK 1:10.000

30.11.2018. | jpg (1265kb)

Korištenje i namjena prostora 1:10.000

30.11.2018. | jpg (2123kb)

Struktura površina NP Brijuni

30.11.2018. | htm (50kb)

Infrastrukturni sustavi 1:10.000

30.11.2018. | jpg (2956kb)

Prometni sustav 1:25.000

30.11.2018. | jpg (1242kb)

Vodnogospodarski sustav 1:25.000

30.11.2018. | jpg (941kb)

Energetski sustav 1:25.000

30.11.2018. | jpg (1178kb)

Telekomunikacije i otpad 1:25.000

30.11.2018. | jpg (1016kb)

Prirodna baština (sinteza) 1:10.000

30.11.2018. | jpg (2454kb)

Kopno – prirodne vrijednosti 1:25.000

30.11.2018. | jpg (1408kb)

Šume i travnjaci 1:25.000

30.11.2018. | jpg (1231kb)

Režim zaštite prostora 1:25.000

30.11.2018. | jpg (2750kb)

Opće konzervatorske smjernice 1:25.000

30.11.2018. | jpg (1751kb)