Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina, rok 23/05/2014

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/11/1099194_29475141.jpg
Na temelju odredbi čl. 54. i 74. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N: 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

1. Nekretnina u k.o. Gruž OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 937/14, pašnjak, površine 49 m2, upisana u zk.ul.br. 935 k.o. Gruž. POČETNA CIJENA: 89.261,28 kn JAMČEVINA: 8.926,13 kn 2. Nekretnina u k.o. Vukovar OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3990, kuća br. 51 u ulici bana J. Jelačića i dvor, površine 392 m2, upisana u zk.ul.br. 4671 k.o. Vukovar. POČETNA CIJENA: 40.500,00 kn JAMČEVINA: 4.050,00 kn 3. Nekretnina u k.o. Fuškulin OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 97/2, štala, površine 114 m2, upisana u zk.ul.br. 961 k.o. Fuškulin. POČETNA CIJENA: 54.922,22 kn JAMČEVINA: 5.492,22 kn 4. Nekretnina u k.o. Krasica OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1574/10, dvorište, površine 105 m2, upisana u zk.ul.br.1615 k.o. Krasica. POČETNA CIJENA: 21.956,25 kn JAMČEVINA: 2.195,62 kn 5. Nekretnina u k.o. Sošići OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1049/4, oranica i pašnjak, površine 240 m2, upisana u zk.ul.br. 1451, k.o. Sošići. POČETNA CIJENA: 78.636,40 kn. JAMČEVINA: 7.863,64 kn 6. Nekretnine u k.o. Nevest OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. zem. 34/12, pašnjak, površine 742 m2 , upisanu u karton zemljišta broj zem. 34/12, k.o. Nevest, kč.br. zem. 34/13, pašnjak, površine 728 m2, upisanu u karton zemljišta broj zem. 34/13, k.o. Nevest i kč.br. zem. 34/14, pašnjak, površine 732 m2, upisanu u karton zemljišta broj zem. 34/14, k.o. Nevest. POČETNA CIJENA: 66.939,87 kn JAMČEVINA: 6.693,99 kn 7. Nekretnina u k.o. Dubrovčan OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 2073/1, kanal, površine 248 m2, upisana u zk.ul.br. 2495, k.o. Dubrovčan. POČETNA CIJENA: 3.271,21 kn JAMČEVINA: 327,12 kn 8. Nekretnina u k.o. Buje OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 558 ZGR., kuća, površine 25 m2, upisana u zk.ul.br. 143, k.o. Buje. POČETNA CIJENA. 21.871,10 kn JAMČEVINA: 2.187,11 kn 9. Nekretnine u k.o. Moravice OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 7197, oranica kućište, površine 72 čhv i kč.br. 7198, oranica kućište, površine 70 čhv, upisane u zk.ul.br. 679, k.o. Moravice. POČETNA CIJENA: 82.045,00 kn JAMČEVINA: 8.204,50 kn 10. Nekretnina u k.o. Jagodnja Gornja OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 415/91 N.G.Z., površine 1600 m2, upisana u zk.ul.br. 523, k.o. Jagodnja Gornja. POČETNA CIJENA:187.283,10 kn JAMČEVINA: 18.728,31 kn 11. Nekretnine u k.o. Lovinac OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 33, vrt u mjestu, površine 533 čhv, upisana u zk.ul.br. 233, k.o. Lovinac i kč.br. 31/2, livada u mjestu, površine 46 čhv, upisana u zk.ul.br. 234, k.o. Lovinac. POČETNA CIJENA: 203.207,29 kn JAMČEVINA: 20.320,73 kn 12. Nekretnina u k.o. Skakavac OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1772/1, livada u selu, površine 2618 m2, upisana u zk.ul.br. 642, k.o. Skakavac. POČETNA CIJENA: 124.851,68 kn JAMČEVINA: 12.485.17 kn 13. Nekretnina u k.o. Bestrma OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 116/6, oranica u Bestrmi, površine 1755 m2, upisana u zk. ul.br. 731, k.o. Bestrma. POČETNA CIJENA: 44.192,89 kn JAMČEVINA: 4.419,29 kn 14. Nekretnine u k.o. Kozala OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 1500/15, gradilište, površine 82,6 čhv i kč.br. 1500/35, gradilište, površine 62 m2, upisane u zk.ul.br. 790, k.o. Kozala. POČETNA CIJENA: 248,228,85 kn JAMČEVINA: 24.822,88 kn 15. Nekretnine u k.o. Kapetanovo Polje OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 225, dvorište u selu, površine 550 m2, upisana u zk.ul.br. 171, k.o. Kapetanovo Polje. POČETNA CIJENA: 8.062,14 kn JAMČEVINA: 806,21 kn 16. Nekretnina u k.o. Blatuša OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 942/2, pašnjak, površine 2252 m2, upisana u zk.ul.br. 1083, k.o. Blatuša. POČETNA CIJENA: 15.344,47 kn JAMČEVINA: 1.534,45 kn 17. Nekretnine u k.o. Šarampov OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 582, bara selo, površine 5622 m2 i kč.br. 584, otkupna stanica, površine 2862 m2, upisane u zk.ul.br. 493, k.o. Šarampov. POČETNA CIJENA: 817.869,00 kn JAMČEVINA: 81.786,90 kn 18. Nekretnine u k.o. Lanišće OPIS: Nekretnine označene kao kč.br. 1377/2, livada i kč.br. 1377/3, vrt, upisane u zk.ul.br. 46, k.o. Lanišće, ukupne površine 201 m2. POČETNA CIJENA: 37.491,63 kn JAMČEVINA: 3.749,16 kn 19. Nekretnina u k.o. Ramljane OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 476/1, oranica, površine 788 m2, upisana u zk.ul.br. 129, k.o. Ramljane. POČETNA CIJENA: 45.335,75 kn JAMČEVINA: 4.533,57 kn 20. Nekretnine u k.o. Rovinj OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 5547/1, oranica, upisana u zk.ul.br. 4861 k.o. Rovinj (površine 3.790 m2), k.č.br. 5545/2, oranica, upisana u zk.ul.br. 7473 k.o. Rovinj (površine 5.953 m2), k.č.br. 5545/3, dvorište, površine 3.823 m2, upisana u  zk.ul.br. 4090 k.o. Rovinj te 2/6 idealnog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5546, pašnjak sa lokvom i putem, upisane u zk.ul.br. 8662 k.o. Rovinj (površine 1.428 m2), ukupne površine 14.042 m2. POČETNA CIJENA: 9.304.654,95 kn JAMČEAVINA: 465.120,25 kn 21. Nekretnina u k.o. Tomašinci OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 503, Gospodarsko dvorište Dionica, površine 3079 m2, upisana u zk.ul. 798 k.o. Tomašinci. POČETNA CIJENA: 45.436,39 kn JAMČEVINA: 4.543,64 kn 22. Nekretnina u k.o. Privlaka OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3324/5, punta maslinjak, površine 281 m2, upisana u zk.ul.br. 5014 k.o. Privlaka (zk.ul. u preoblikovanju zemljišne knjige u preoblikovanju). POČETNA CIJENA: 86.013,21 kn JAMČEVINA: 8.601,32 kn 23. Nekretnina u k.o. Retkovci OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1083, kuća i oranica u selu, površine 1.000 m2, upisana u zk.ul.br. 323 k.o. Retkovci. POČETNA CIJENA: 47.022,00 kn JAMČEVINA: 4.702,20 kn 24. Nekretnina u k.o. Zaostrog OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 593, zgr. mlinica, površine 44 m2, upisna u zk.ul.br. 1527 k.o. Zaostrog, k.č.br. 1045/1, pašnjak, površine 61 m2, upisana u zk.ul.br. 1527 k.o. Zaostrog, k.č.br. 1045/2, pašnjak, površine 92 m2, upisana u zk.ul.br. 1527 k.o. Zaostrog, sve ukupne površine 197 m2. POČETNA CIJENA: 28.763,64 kn JAMČEVINA: 2.876,36 kn 25. Nekretnina u k.o. Caginec OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2708, veterinarska ambulanta, površine 1.175 m2, upisana u zk.ul.br. 2333, k.o. Caginec. POČETNA CIJENA: 119.815,70 kn JAMČEVINA: 11.981,57 kn 26. Nekretnina u k.o. Sesvetski Kraljevec OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4625, Trg kralja Tomislava, gradilište Trg kralja Tomislava, površine 177 m2, upisana u zk.ul.br. 6097, k.o. Sesvetski Kraljevec. POČETNA CIJENA: 110.070,60 kn JAMČEVINA:11.007,06 kn 27. Nekretnina u k.o. Donji Lapac OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1889/3, oranica Dugačka međa, površine 565 m2, evidentirana u zbirku pologa Zp-123/07, k.o. Donji Lapac. POČETNA CIJENA: 39.167,70 kn JAMČEVINA: 3.916,77 kn 28. Nekretnine u k.o. Nedelišće OPIS: Nekretnine označene kap k.č.br. 1223, livada i ulica I. Mažuranića, površine 4.360 m2, upisana u zk.ul.br. 1392 k.o. Nedelišće, k.č.br. 1190, livada ulica R. Boškovića, površine 1.565 m2, upisana u zk.ul.br. 5113 k.o. Nedelišće i k.č.br. 1225, livada ulica I. Mažuranića, površine 5.816 m2, upisana u zk.ul.br. 1396 k.o. Nedelišće. POČETNA CIJENA:356.829,12 kn JAMČEVINA: 35.682,91 kn 29. Nekretnina u k.o. Brod na Kupi OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 86, kuća br. 23, gospodarska zgrada i dvorište, površine 97 čhv upisana u zk.ul.br. 1098 k.o. Brod na Kupi. POČETNA CIJENA: 357.029,50 kn JAMČEVINA: 35.702,95 kn  

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. svibnja 2014. godine do 14:00 sati

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 

PODNOŠENJE PONUDA

 Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje  «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 23. svibnja 2014. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 23. svibnja u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog ne prihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati. Ponudi se prilaže: 1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana. 2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik. 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA 4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.  

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati:

tel: +385(0)1 6448 866 +385(0)1 6448  871Pisane vijesti