Izjava o pristupačnosti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje se nalazi na adresi https://mpgi.gov.hr/.


Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://mpgi.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
  • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan
  • Promjena kontrasta na pojedinim dijelovima sadržaja nije dobro podešena
  • Pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
  • Pojedini tekstovi su obostrano poravnani
  • Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice
  • Video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 16. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Izjava je zadnji put preispitana 16. rujna 2020. godine. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: web@mpgi.hr.


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.