Kontakti

Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Adresa:

Ulica Republike Austrije 14 

10000 Zagreb

Centralna zgrada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine smještena je na adresi: Ulica Republike Austrije 14. u Zagrebu.

Od ponedjeljka 3. travnja 2023. pisarnica Ministarstva nalazi se na adresi Vinogradska cesta 25. Uredovno vrijeme pisarnice je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

TEMA BROJ TELEFONA E-POŠTA
TELEFONSKA CENTRALA
Telefonska centrala 0800 0017 faks: 01 3772 822
OBNOVA OD POTRESA
Opće informacije o obnovi 01 3782 123
01 3712 835
potres@mpgi.hr
 
Informacije o Zakonu o obnovi 01 3038 740
01 3038 747
044 555 228
 
Informacije o statusu zahtjeva 01 3782 123
01 3712 835
potres@mpgi.hr
 
Status provedbe nekonstrukcijske obnove 01 3782 150 nekonstrukcijska.obnova@mpgi.hr
Status provedbe konstrukcijske obnove 01 6448 855 konstrukcijska.obnova@mpgi.hr
 Status provedbe uklanjanja i gradnje 01 6346 313 izgradnja.zgrada@mpgi.hr
Podrška i privremeni smještaj 044/555-289,
044/555-290,
044/555-291
podrska.smjestaj@mpgi.hr
PRIVREMENI SMJEŠTAJ
Privremeni smještaj davanjem u najam ili vlasništvo stana/obiteljske kuće 01 3712 812
 
 
Financiranje najamnine privremenog smještaja 01 644 8900 financiranje.najamnine@mpgi.hr
 
DRŽAVNA IMOVINA
Informacije vezane za stanove, poslovne prostore i zemljišta 01 6448 853
01 6471 203
nekretnine@mpgi.hr
Informacije vezane za investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove 01 6346 226
01 6471 203
nekretnine@mpgi.hr
ENERGETSKA UČINKOVITOST
energetska obnova obiteljskih kuća i energetska učinkovitost u zgradarstvu općenito 01 3782 185 energetska.ucinkovitost@mpgi.hr
energetsko certificiranje (zahtjevi i ostali upiti) 01 3782 185 zahtjevi.energcert@mpgi.hr
infoiec@mpgi.hr
Instalateri OIE (zahtjevi za certificiranje, ostali upiti) 01 3712 832 zahtjevi.oie@mpgi.hr
zelena urbana infrastruktura i kružno gospodarenje prostorom i zgradama 01 3712 786 ee@mpgi.hr
NPOO 01 6470 111 NPOO_C6.1@mpgi.hr
energetska obnova sufinancirana EU sredstvima i provedba projekata zelene infrastrukture 01 2641 822 ee.projekti@mpgi.hr
Fond solidarnosti EU 01 6470 111 fseu@mpgi.hr
Fond solidarnosti EU (privremeni smještaj, erozija tla) 01 3712 450 privremenismjestaj@mpgi.hr
erozijatla@mpgi.hr
STRUČNI ISPITI
Strukovno područje arhitekture 01 3782 471 dragana.olujic@mpgi.hr
Strukovno područje građevinarstva 01 3782 124 gordana.metessi@mpgi.hr
Strukovno područje strojarstva 01 6448 893 brankica.kompesak@mpgi.hr
Strukovno područje elektrotehnike 01 3782 492 nives.coce@mpgi.hr
DIGITALIZACIJA
ISPU 01 3712 714
01 3712 708
01 3712 783
ispu@mpgi.hr
ispu-help@mpgi.hr
eGrađevinski dnevnik 01 3712 836
01 3712 704
eGD-info@mpgi.hr
eDozvola 01 3782 145
01 3712 889
01 3712 704
eDozvola-info@mpgi.hr
GSB 01 3712 714 gsb-mpgi@mpgi.hr
EU projekti digitalizacije 01 3712 750 digitalizacija@mpgi.hr
GLAVNO TAJNIŠTVO
Kadrovska služba - natječaji za zapošljavanje 01 6448 850 tajnistvo@mpgi.hr
Pravna služba - mišljenja i tumačenja propisa 01 3782 163  
FINANCIJE
Informacije o računima 01 6458 121
01 6458 130
01 6448 830
isplate.obnova@mpgi.hr
racunovodstvo@mpgi.hr
JAVNA NABAVA
informacije o nabavama 01 6458 125 nabava@mpgi.hr
NADZOR I ŽALBE
Informacije o drugostupanjskim postupcima  (žalbe na građevinske dozvole, lokacijske dozvole, te žalbe vezane za komunalno gospodarstvo)
nadzor rada JL(R)S,
nadzor izdanih akata za gradnju i dr. nadzori
01 3782 146 nadzor@mpgi.hr
DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
suglasnost na prostorne planove 01 3782 471 suglasnosti.prostorni.planovi@mpgi.hr
građevinske dozvole državnog značaja 01 3782 140 sektor.gradevinskih.uporabnih.dozvola@mpgi.hr
lokacijske dozvole državnog značaja 01 3782 473 Sektor.lokacijskih.dozvola.inves@mpgi.hr
GRADITELJSTVO, STANOVANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
komunalni projekti 01 3782 120 sufinanciranje@mpgi.hr
građevno-tehnička regulativa 01 3782 124 graditeljstvo.procjene@mpgi.hr
voditelji projekata 01 3782 124 graditeljstvo.procjene@mpgi.hr
procjena vrijednosti nekretnina 01 2641 829
01 2641 834
procjene.nekretnina@mpgi.hr
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
dokumenti prostornog uređenja državne razine
 
01 3782 469 zavod@mpgi.hr
prostorna istraživanja, održivi prostorni razvoj i praćenje stanja u prostoru 01 3712 708 zavod@mpgi.hr
ESPON kontaktna točka 01 3782 452
01 3782 482
01 3782 439
ESPON.kontakt.tocka@mpgi.hr
dostava izvješća o stanju u prostoru 01 3782 109
01 3712 847
izvjesce-o-stanju-u-prostoru@mpgi.hr
PROSTORNI PLANOVI
dostava odluka o izradi prostornih planova 01 3782 109
01 3712 847
odluke-o-izradi@mpgi.hr
dostava obavijesti o javnim raspravama   web@mpgi.hr
dostava izvješća o javnim raspravama   web@mpgi.hr
STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA
imovinsko-pravni poslovi vezano za stambeno zbrinjavanje 01 6172 577  
obnova stanova u vlasništvu RH 01 6172 577  
smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom 01 6172 560
099 4515962

 
darovanje ili ugradnja građevnog materijala 01 6172 577  
upiti vezani za provedbu stambenog zbrinjavanja (najam, stambeno zbrinjavanje, raskid ugovora, suglasnosti, dugovanje, stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja i dr.) 01 6172 577
01 6172 562
01 6172 513
01 6172 732
01 6172 525
 
prodaja i darovanje stambenih jedinica i građevinskog zemljišta na potpomognutim područjima, prodaja stanova izvan PPDS-a 01 6172 577  
PISARNICA
Pisarnica 01 3782 484 episarnica@mpgi.hr
ODNOSI S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
upiti medija 01 3782 487 press@mpgi.hr
web stranica   web@mpgi.hr
ostala pitanja   pitanja@mpgi.hr