Natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH; rok 23/04/15

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/06/Prostori.jpg
Na temelju odredbi čl. 54. i 74. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:  

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/15

  1. Nekretnina u k.o. Tovarnik (zk. sud u Vinkovcima) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1968, kuća i dvor u selu, površine1371 m², upisana u zk.ul. 7, k.o. Tovarnik. POČETNA CIJENA: 107.251,21kn JAMČEVINA: 10.725,12 kn 2. Nekretnina u k.o. Kondrić (zk. sud u Daruvaru) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 748/9, potok Ravan, površine299 m², upisana u zk.ul. 446, k.o. Kondrić. POČETNA CIJENA: 6.530,06 kn JAMČEVINA: 653,00 kn 3. Nekretnina u k.o. Belo (zk. sud u Delnicama) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1074, pašinac u Reber, površine 29 čhv, upisana u zk.ul. 487, k.o. Belo. POČETNA CIJENA: 4.936,68 kn JAMČEVINA: 493,60 kn 4. Nekretnine u k.o. Draž (zk. sud u Belom Manastiru) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 2112, šuma, površine165 m², k.č.br. 2115, šuma, površine198 m²i k.č.br. 2325, oranica, površine124 m², upisane u zk.ul. 1433, sve k.o. Draž. POČETNA CIJENA: 28.549,00 kn JAMČEVINA: 2.854,90 kn 5. Nekretnina u k.o. Dobrovac (zk. sud u u Daruvaru, zk. odjel Pakrac) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1008, oranica Krndija, površine665 m², upisana u zk.ul. 10, k.o. Dobrovac. POČETNA CIJENA: 29.656,72 kn JAMČEVINA: 2.965,60 kn 6. Nekretnine u k.o. Varaždin (zk. sud u Varaždinu) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 6358/2, oranica pod lukama, površine2748 m², k.o. Varaždin (u osnivanju), zk.ul. 15042 i k.č.br. 6359, oranica pod lukama, površine1.017 m², u zk.ul. 13176 k.o. Varaždin (u osnivanju). POČETNA CIJENA: 750.347,95 kn JAMČEVINA: 75.034,80 kn 7. Nekretnina u k.o. Osijek (zk. sud u Osijeku) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2907, oranica, površine1248 m², upisana u zk.ul. 19058 k.o. Osijek. POČETNA CIJENA: 245.720,50 kn JAMČEVINA: 24.572,05 kn 8. Nekretnine u k.o. Gruda (zk. sud u Dubrovniku) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. ZGR. 99, ruševina, površine58 m²i k.č.br. 792/3, put, površine123 m², obje upisane u zk.ul. 310 k.o. Gruda. POČETNA CIJENA: 48.306,65 kn JAMČEVINA: 4.830,66 kn 9. Nekretnina u k.o. Buje (zk. sud u Bujama) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 864/1, zemljište neplodno, površine32 m², upisana u zk.ul. 721 k.o. Buje. POČETNA CIJENA: 16.100,87 kn JAMČEVINA: 1.610,09 kn 10. Nekretnine u k.o. Mečenčani (zk. sud u Hrvatskoj Kostajnici) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 425, oranica oko učione, površine1.809 m²i k.č.br. 426, oranica oko učione, površine1.194 m², obje upisane u zk.ul. 7 k.o. Mečenčani. POČETNA CIJENA: 78.207,13 kn JAMČEVINA: 7.820,71 kn 11. Nekretnina u k.o. Tušilović (zk. sud u Karlovcu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 167/4, oranica strana, površine 105 čhv, upisana u zk.ul. 1100 k.o. Tušilović. POČETNA CIJENA: 17.651,27 kn JAMČEVINA: 1.765,12 kn 12. Nekretnina u k.o. Vinkovci (zk. sud u Vinkovcima) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2212/16, oranica u ul. F. Livadića, površine39 m², upisana u zk.ul. 998 k.o. Vinkovci. POČETNA CIJENA: 3.452,50 kn JAMČEVINA: 345,25 kn 13. Nekretnina u k.o. Slabinja (zk. sud u Hrvatskoj Kostajnici) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 223, vrt kod kuće u selu, površine719 m², upisana u zk.ul. 771 k.o. Slabinja. POČETNA CIJENA: 29.760,00 kn JAMČEVINA: 2.976,00 kn 14. Nekretnina u k.o. Vir (zk. sud u Zadru) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 8416 , pašnjak žitna, površine241 m², upisana u zk.ul. 11813 k.o. Vir. POČETNA CIJENA: 152.585,50 kn JAMČEVINA: 15.258,55 kn 15. Nekretnina u k.o. Ćeralije (zk. sud u Slatini) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 136 oranica u selu, površine 200 hvati, upisana u zk.ul. 1065 k.o. Ćeralije, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 136 oranica, površine721 m²k.o. Ćeralije. POČETNA CIJENA: 22.973,50 kn JAMČEVINA: 2.297,35 kn 16. Nekretnine u k.o. Ličko Lešće (zk. sud u Gospiću) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 751/1, oranica dugačka draga, površine 370 hvati, k.č.br. 751/2, oranica dugačka draga, površine 372 hvata, k.č.br. 752/5, oranica draga pred kućom, površine 500 hvati, sve k.o. Ličko Lešće, upisana u zk.ul. 707, koje odgovaraju katastarskoj čestici oznake 751/1, oranica, površine1331 m², k.č.br. 751/2, oranica, površine1338 m²i k.č.br. 752/5, oranica, površine1798 m²sve k.o. Ličko Lešće. POČETNA CIJENA: 395.034,07 kn JAMČEVINA: 39.503,40 kn 17. Nekretnine u k.o. Slavsko Polje (zk. sud u Glini, zk. odjel Gvozd) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 406/16, pašnjak, površine16361 m²i nekretnina označena kao 406/64, pašnjak, površine913 m², upisana u zk.ul. 895 k.o. Slavsko Polje. POČETNA CIJENA: 233.680,78 kn JAMČEVINA: 23.368,08 kn 18.  Nekretnina u k.o. Borut (zk. sud u Pazinu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 186/4, površine6.106,00 m², pašnjak, upisana u zk.ul. 571 k.o. Borut. POČETNA CIJENA: 733.109,40 kn JAMČEVINA: 73.310,94 kn 19.  Nekretnina u k.o. Vrh (zk. sud u Pazinu, zk. odjel Buzet) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1001, vrt, površine218 m², upisana u zk.ul. 1145 k.o. Vrh. POČETNA CIJENA: 44.647,96 kn JAMČEVINA: 4.464,80 kn 20. Nekretnina u k.o. Nevest (zk. sud u Kninu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. zem.  34/12, pašnjak, površine742 m², upisana u karton zemljišta broj zem. 34/12, k.o. Nevest, POČETNA CIJENA: 22.704,82 kn JAMČEVINA: 2.270,50 kn 21. Nekretnina u k.o. Nevest (zk. sud u Kninu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. zem.  34/13, pašnjak, površine728 m², upisana u karton zemljišta broj zem. 34/13, k.o. Nevest. POČETNA CIJENA: 22.300,00 kn JAMČEVINA: 2.230,00 kn 22. Nekretnina u k.o. Nevest (zk. sud u Kninu) OPIS: Nekretnina označena k.č.br. zem. 34/14, pašnjak, površine732 m², upisana u karton zemljišta broj zem. 34/14, k.o. Nevest. POČETNA CIJENA: 22.415,67 kn JAMČEVINA: 2.241,56 kn 23. Nekretnina u k.o. Vukovar (zk. sud u Vukovaru) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2164 k.o. Vukovar, kuća br.4 i dvor ul.N.Tesle, površine328 m², k.o. Vukovar, upisana u zk.ul. 3059, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 2164 kć. I dv., površine328 m², k.o. Vukovar. POČETNA CIJENA: 295.422,37 kn JAMČEVINA: 29.542,24 kn 24. Nekretnina u k.o. Pula (zk. sud u Puli) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1462/zgr, površine167 m², zgrada, upisana u zk.ul. 7878 k.o. Pula. POČETNA CIJENA: 166.520,20 kn JAMČEVINA: 16.652,02 kn 25. Nekretnina u k.o. Odvorci (zk. sud u Slavonskom Brodu) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2571/1, voćnjak u Ravnu, površine1590 m², upisana u zk.ul. 2577, k.o. Odvorci. POČETNA CIJENA: 83.875,00 kn JAMČEVINA: 8.387,50 kn 26. Nekretnina u k.o. Orovac (zk. sud u Bjelovaru) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 811/3, zgrada, pilana i mlin, površine2798 m², upisana u zk.ul. 1155, k.o. Orovac. POČETNA CIJENA: 96.516,88 kn JAMČEVINA: 9.651,68 kn 27. Nekretnina u k.o. Šmrika (zk. sud u Rijeci) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1492, Njivine, površine106 m², upisana u zk.ul. 1652, k.o. Šmrika. POČETNA CIJENA: 47.469,24 kn JAMČEVINA:4.746,92 kn 28. Nekretnine u k.o. Sesvete Novo (zk. sud u Sesvetama)

OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 2586/3, Ulica Ljudevita Posavskog, površine69 m², upisana u zk.ul. 3510, k.č.br. 2587/1, Ulica Ljudevita Posavskog , površine580 m², upisana u zk.ul. 3511, k.č.br. 2588/1, Ulica Ljudevita Posavskog, površine786 m², upisana u zk.ul. 3512, k.č.br. 2588/2, Ulica Ljudevita Posavskog, površine511 m²i k.č.br. 2588/6, Ulica Ljudevita Posavskog, površine254 m², obje upisane u zk.ul. 3513, k.č.br. 4346/1, Breg, površine2083 m², upisana u zk.ul. 3531, sve k.o. Sesvete Novo.

POČETNA CIJENA: 3.389.030,78 kn JAMČEVINA: 169.451,54 kn 29. Nekretnine u k.o. Šumber (zk. sud u Lošinju) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 1471/1, vinograd, površine378 m²i k.č.br. 1471/2, vinograd, površine281 m², obje upisane u zk.ul. 1870 k.o. Šumber. POČETNA CIJENA: 101.273,44 kn JAMČEVINA: 10.127,34 kn 30. Nekretnine u k.o. Mandalina (zk. sud u Šibeniku) OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 702/8, pašnjak, površine962 m²i k.č.br. 702/10, pašnjak, površine120 m², obje upisane u zk.ul. 447 k.o. Mandalina. POČETNA CIJENA: 344.177,50 kn JAMČEVINA: 34.417,75 kn 31. Nekretnina u k.o. Voćin (zk.sud u Slatini) OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 795/2, oranica kod kuće, površine1773 m², upisana u zk.ul. 878 k.o. Voćin. POČETNA CIJENA: 33.026,50 kn JAMČEVINA: 3.302,65 kn  

PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/15 OBJAVLJEN 18. SIJEČNJA 2015. GODINE U JUTARNJEM LISTU I NA MREŽNIM STRANICAMA www.duudi.hr i www.hgk.hr U ODNOSU NA NEKRETNINU POD REDNIM BROJEM 15.

  ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. travnja  2015. godine do 14 sati Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 

PODNOŠENJE PONUDA 

Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 23. travnja 2015. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 23. travnja 2015. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:

1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.

2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.

b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.

3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA

4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati: tel:  +385(0)1 6448 817 fax: +385(0)1 6448 911 Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.duudi.hr i www.hgk.hr      

Pisane vijesti