Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/16; s rokom od 29/02/2016

Slika /arhiva-midim/
Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavio je 27. prosinca 2015. godine javni poziv 1/16 za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/16. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14. sati 29. veljače 2016. godine i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda ostvareni su slijedeći rezultati natječaja 1/16:
 
 
1. Nekretnina u k.o. Hrvatsko Polje (Općinski sud u Gospiću)
 
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 127/2, kuća površine 28 m² i dvorište površine 671 m², upisana u zk.ul. 1402, k.o. Hrvatsko Polje.  
POČETNA CIJENA: 42.110,92 kn
JAMČEVINA: 4.211,09 kn
 
Ponuđena cijena: 43.333,33 kn
 
 
2. Nekretnina u k.o. Granešina (Općinski građanski sud u Zagrebu)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3039/831, oranica u Dubravi Dolnjoj, površine 103 čhv (370 m²), upisana u zl.ul. 36667, k.o. Granešina.
POČETNA CIJENA: 370.875,00  kn
JAMČEVINA: 37.087,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
3. Nekretnina u k.o. Vir (Općinski sud u Zadru)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 9164, pašnjak Žitna, površine 207 m², upisana u zk.ul. 11813, k.o. Vir. 
POČETNA CIJENA: 162.571,06 kn
JAMČEVINA: 16.257,11 kn
 
Ponuđena cijena: 165.200,00 kn
 
 
4. Nekretnina u k.o. Sadilovac (Općinski sud u Karlovcu)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 63/6, oranica Čavičinka, površine 778 hvati, 2.798 m², upisana u zk.ul. 426, k.o. Sadilovac. 
POČETNA CIJENA: 201.409,39 kn
JAMČEVINA: 20.140,94 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
5. Nekretnina u k.o. Vojnovec (Općinski sud u Bjelovaru)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1819/8, Zgrada u senjici, mostna vaga u senjici, poslovno dvorište u senjici, ukupne površine 461 čhv, upisna u zk.ul. 828, k.o. Vonovec, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 1819/8, Zgrada, Poslovno dvorište, Mostna vaga, ukupne površine 1659 m², k.o. Kalnički Vojnovec.
POČETNA CIJENA: 216.687,83  kn
JAMČEVINA: 21.668,78 kn
 
Ponuđena cijena: 233.000,00 kn
 
 
6. Nekretnina u k.o. Gruž (Općinski sud u Dubrovniku)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 857/22, voćnjak, upisana u zl.ul.br. 3363, k.o. Gruž, koja odgovara katastarskoj čestici oznake k.č.br. 1762/52 površine 91 m² k.o. Dubrovnik i zk.č.br. 857/24, voćnjak, upisana u zkul.br. 3363, k.o. Gruž, koja odgovara katastarskoj čestici oznake k.č.br. 1762/51, površine 300 m², k.o. Dubrovnik.
POČETNA CIJENA: 1.641.139,26  kn
JAMČEVINA: 82.056,96 kn
 
2 ponude:  A) Ponuđena cijena: 1.641.200,00 kn
                  B) Ponuđena cijena: 1.651.200,00 kn - prihvaćena

 
 
7. Nekretnina u k.o. Kovačevac (Općinski sud u Novoj Gradišci)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 695, pašnjak u selu, površine 67.114 m², upisana u zk.ul.br. 520, k.o. Kovačevac.
POČETNA CIJENA: 2.513.946,00 kn
JAMČEVINA: 125.874,80 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
8. Nekretnina u k.o. Lopar (Općinski sud u Rabu )
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 41/56 idealnog dijela k.č.br.9374, vrt, površine 378 m², upisana u z.k.ul. 3113, k.o. Lopar.
POČETNA CIJENA: 220.724,73 kn
JAMČEVINA: 22.172,47 kn
 
Ponuđena cijena: 240.100,00 kn
 
 
9. Nekretnina u k.o. Cugovec (Općinski sud u Vrbovcu)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 47/1, livada, površine 99 čhv i k.č.br. 48/1, livada, površine 162 čhv, obje upisane u zk.ul 782, k.o. Cugovec i k.č.br. 45/2, oranica ograda u selu, površine 547 čhv, upisana u zk. ul. 1269, k.o. Cugovec.
POČETNA CIJENA: 219.820,31 kn
JAMČEVINA: 21.982,03 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
10. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici, zk odjel Slatina)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 41/1. oranica selo, površine 253 čhv, odnosno 906 m², upisana u zk. ul. 1170, k.o. Ćeralije i k.č.br. 41/2, oranica podkućnica u selu, površine 353 čhv, odnosno 1266 m², upisana u zk.ul. 120, k.o. Ćeralije.
POČETNA CIJENA: 38.364,60 kn
JAMČEVINA: 3.836,46 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
11. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici, zk odjel Slatina)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.75, oranica u selu, površine 952 čhv, odnosno 3.425 m², i k.č.br. 76/2, gospodarska zgrada i dvor u selu, površine 150 čhv, odnosno 540 m², obje upisane u zk.ul. 1065, k.o. Ćeralije. 
POČETNA CIJENA: 79.300,00 kn
JAMČEVINA: 8.267,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
12. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici, zk odjel Slatina)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.126, oranica u selu, površine 124 čhv, upisana u zk.ul. 935, k.o. Ćeralije. 
POČETNA CIJENA: 10.907,50 kn
JAMČEVINA: 1.090,75 kn
 
Ponuđena cijena: 11.000,00 kn
 
 
13. Nekretnina u k.o. Silba (Općinski sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2407/5, neplodno, površine 463 m², upisano u z.k.ul. 1756, k.o. Silba. 
POČETNA CIJENA: 371.988,01 kn
JAMČEVINA: 37.198,80 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
14. Nekretnina u k.o. Mirlović Zagora (Općinski sud u Šibeniku, zk odjel Drniš)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2544/6, neplodno, površine 623 m², upisana u z.k.ul. 519, k.o. Mitrović Zagora.
POČETNA CIJENA: 39.014,87 kn
JAMČEVINA: 3.901,49 kn
 
Ponuđena cijena: 44.900,00 kn
 
 
15. Nekretnina u k.o. Čemernica (Općinski sud u Sisku, zk odjel Gvozd)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. zk.č.br. 139/31, pašnjak, površine 19.760 m² i zk.č. br. 139/32, pašnjak , površine 6.855 m², obje upisane u z.k.ul. 564, k.o. Čemernica. Zemljište je prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji Sisačko-moslavačke županije, obuhvaćeno u granicama izdvojenog dijela građevinskoj područja izvan naselja za gospodarsku namjenu- gospodarska zona Gornja Čemernica, a u naravi prestavlja neizgrađeno zemljište koje ima pristup na javnu površinu. 
POČETNA CIJENA: 1.605.086,05 kn
JAMČEVINA: 80.254,30 kn
 
Ponuđena cijena: 1.606.000,00 kn
 
 
16. Nekretnina u k.o. Kuna Pelješka (Općinski sud u Korčuli)
 
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br.143 ZGR, košara, površine 143 m², upisana u zk.ul.br. 471, k.o. Kuna Pelješka. 
POČETNA CIJENA: 119.243,30 kn
JAMČEVINA: 11.924,33 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
17. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 8147/21 voćnjak (gradilište) na Srebrnjaku, površine 181 m², upisano u z.k.ul. 22792, k.o. Grad Zagreb.  
POČETNA CIJENA: 345.625,00 kn
JAMČEVINA: 34.562,50 kn
 
Ponuđena cijena: 346.000,00 kn
 
 
18. Nekretnina u k.o. Murter Betina (Općinski sud u Šibeniku, zk odjel Tisno)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1776/2 (koja svojim položajem i površinom odgovara katastarskoj identifikaciji) vrt, površine 651 m², upisano u z.k.ul 2813, k.o. Murter Betina. 
POČETNA CIJENA: 822.877,50  kn
JAMČEVINA: 82.287,75 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
19. Nekretnina u k.o. Funtana  (Općinski sud u Puli zk. odjel Poreč)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 85 pašnjak i šuma Vale, površine 29952 m², upisana u zk.ul. 857, k.o. Funtana i k.č. br. 84/1, šuma Vale, površine 27037 m² i k.č. br. 84/5 šuma Vale, površine 3.565 m², obje upisane u z.k.ul. 1438, k.o. Funtana. Čestice su prema važećoj dokumentaciji Općine Funtana obuhvaćene granicama građevinskog područja u zoni sportsko rekreacijske namjene R1 i R2 i u naravi predstavljaju zemljište obraslo drvećem, kojem je moguće pristupiti izravno s asfaltirane prometnice, ukupne površine 60.554 m². 
POČETNA CIJENA: 36.630.114,60 kn
JAMČEVINA: 1.831.5050,33 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
20. Nekretnina u k.o. Delnice I   (Općinski sud u Delnicama)
 
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 10886/4, neplodno u Javorniku, površine 29798 m², (prema Geodetskom elaboratu od 07. kolovoza 2015. dostavljenom  na provedbu u katastar i zemljišne knjige označena kao kč.br. 10886/4, Tonkov Laz, skladište (I) površine 227 m², skladište (II) površine 228 m², skladište (III) površine 315 m², skladište (IV) površine 122 m², skladište (V) površine 119 m², skladište (VI) površine 18 m², nadstrešnica površine 401 m², šuma površine 1 ha 7973 m², gospodarsko dvorište 1 ha 97 m², ukupno površine 2 ha 9500 m²), kč.br. 10830/2, neplodno u Javorniku površine 2208 m²(prema Geodetskom elaboratu od 07. kolovoza 2015. dostavljenom  na provedbu u katastar i zemljišne knjige označena kao kč.br. 10830/2, Javornik, šuma površine 1549 m², gospodarsko dvorište površine 293 m², ukupne površine 1842 m²), kč.br. 10845/2, neplodno u Javorniku, površine 554 m², (prema Geodetskom elaboratu od 07. kolovoza 2015. dostavljenom  na provedbu u katastar i zemljišne knjige označena kao kč.br. 10845/2, Javornik, šuma površine 467 m²), kč.br. 10846/2, neplodno u Javorniku, površine 1396 m², (prema Geodetskom elaboratu od 07. kolovoza 2015. dostavljenom  na provedbu u katastar i zemljišne knjige označena kao kč.br. 10846/2, Javornik, šuma površine 1267 m²), sve upisane u zk.ul.br. 1842, k.o. Delnice I.  
POČETNA CIJENA: 4.651.882,55 kn
JAMČEVINA: 232.594,13 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
21. Nekretnina u k.o. Donji Humac (Općinski sud u Splitu, zk odjel Supetar)

OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 1882, put, površine 626 m², upisana u zk.ul. 23, k.o. Donji Humac. 
POČETNA CIJENA: 35.967,74 kn
JAMČEVINA: 3.596,77 kn
 
Ponuđena cijena: 36.000,00 kn

 
 
22. Nekretnina u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
 
OPIS: Nekretnina označena kao 3/6 idealnog dijela k.č.br. 1948/4, Nine Marakovića, izgrađeno zemljište, oranica i dvorište, ukupne površine 1.022 m², upisano u z.k.ul. 5806, k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 27.700,00 kn
JAMČEVINA: 2.770,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
23. Nekretnina u k.o. Rovinj (Općinski sud u Rovinju)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 2788/Z, koliba, površine 79 m², upisana u zk.ul 3831, k.o. Rovinj.
POČETNA CIJENA: 133.291,14 kn
JAMČEVINA: 13.329,11 kn
 
Nema pristiglih ponuda.

 
24. Nekretnina u k.o. Vir (Općinski sud u Zadru)   
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 6758, pašnjak Slatina, površine 305 m², upisana u zk. ul. 11813, k.o. Vir.
POČETNA CIJENA: 194.742,91 kn
JAMČEVINA: 19.474,29 kn
 
Nema pristiglih ponuda.

 
 
25. Nekretnina u k.o. Velika Barna (Općinski sud u Bjelovaru, zk odjel Daruvar)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 935/1, kuća i dvor, površine 1029 m², upisana u zk.ul. 817, k.o. Velika Barna te k.č.br. 942/1, sjenokoša u selu, površine 162 m², i k.č.br. 943/1, voćnjak kod kuće, površine 108 m², obje upisane u zk.ul. 1838, k.o. Velika Barna. 
POČETNA CIJENA: 35.000,00 kn
JAMČEVINA: 3.500,00 kn
 
Ponuđena cijena: 36.001,00 kn
 
 
26. Nekretnina u k.o. Cubinec (Općinski sud u Bjelovaru, zk odjel Križevci) 
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 287, pašnjak Luka u Luka, površine 46 čhv, odnosno 165 m², upisana u zk.ul. 2228, k.o. Cubinec.
POČETNA CIJENA: 19.600,00 kn
JAMČEVINA: 1.960,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
 
27. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici, zk odjel Slatina)
 
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 132/1, oranica u selu, površine 33 čhv, odnosno 119 m² i k.č.br. 133/1, oranica u selu, površine 324 čhv, odnosno 1165 m², obje upisane u z.k.ul 935, k.o. Ćeralije.
POČETNA CIJENA: 16.081,25 kn
JAMČEVINA: 1.608,13 kn
 
Ponuđena cijena: 16.500,00 kn


 

Pisane vijesti