Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/16

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 11. svibanj 2016. godine do 14 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/16

 
1. Nekretnina u k.o. Gornje Utore (Općinski sud u Kninu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 738/9, pašnjak, površine 635 m², upisana u zk.ul. 225,  k.o. Gornje Utore.  
POČETNA CIJENA:  45.880,50 kn
JAMČEVINA: 4.588,05 kn
 
2. Nekretnina u k.o. Lopud (Općinski sud u Dubrovniku)
OPIS: Suvlasnički udio 1/3 dijela na nekretnini, poslovna prostorija u zgr. 17. površine 82 m², uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine, zk tijelo II – 1. etaža 00, zk ul. 80 k.o., Lopud.
POČETNA CIJENA: 433.683,09 kn
JAMČEVINA: 43.368,31 kn
 
3. Nekretnina u k.o. Kneginec (Općinski sud u Varaždinu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1127/6, livada površine 140 m², upisana u zk. ul. 3305, k.o. Kneginec.
POČETNA CIJENA: 8.704,20  kn
JAMČEVINA: 870,42 kn
 
4. Nekretnina u k.o. Dugo Selo II (Općinski sud u Sesvetama)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 811, zgrada i dvorište u mjestu, površine 470 m² i kč.br. 812, put u mjestu, površine 772 m², upisana u zk.ul.br. 2600, k.o. Dugo Selo II.
POČETNA CIJENA: 275.675,00 kn
JAMČEVINA: 27.567,50 kn
 
5. Nekretnina u k.o. Nedelišće  (Općinski sud u Čakovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk..č. br. 3744, oranica Glavatišće, površine 1679 m², upisana u zk.ul. 2103, k.o. Nedelišće, koja odgovara k.č. 3744 Glavatište, površine 1679 m², k.o. Nedelišće.
POČETNA CIJENA: 130.366,95 kn
JAMČEVINA: 13.036,70 kn
 
6. Nekretnina u k.o. Vukojevci (Općinski sud u Našicama)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č. br. 251/1, Dvorište braće Radića, površine 567 i Izgrađeno zemljište braće Radića površine 17 m², ukupne površine 584 m², upisana u zk.ul. 1736, k.o. Vukojevci
POČETNA CIJENA: 42.985,25 kn
JAMČEVINA: 4.298,53 kn
 
7. Nekretnina u k.o. Sedlarica  (Općinski sud u Virovitici)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 1143, pašnjak u selu, površine 193 hvata, upisana u zk.ul. 2896, k.o. Sedlarica.
POČETNA CIJENA: 26.546,50  kn
JAMČEVINA: 2.654,65 kn
 
8. Nekretnina u k.o. Kraj (Općinski sud u Splitu)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 987/331, pašnjak, površine 1.132 m², upisana u zk.ul. 621, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 987/331, k.o. Kraj.
POČETNA CIJENA: 234.989,20 kn
JAMČEVINA:  23.498, 92 kn
 
9. Nekretnina u k.o. Gospić (Općinski sud u Gospiću)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 4977, u naravi zgrada, površine 24 m² i dvorište površine 67m², sveukupne površine 91m², upisana u zk.ul. 2291, k.o. Gospić.
POČETNA CIJENA: 26.379,25 kn
JAMČEVINA: 2.637,92 kn
 
10. Nekretnina u k.o.  Gornje Primišlje (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 8/K, u naravi kuća br. 28 i dvor, ukupne površine 1.726 m², upisana u zk.ul. 412, k.o. Gornje Primišlje.
POČETNA CIJENA: 68.500,00 kn
JAMČEVINA: 6.850,00 kn
 
11. Nekretnina u k.o.  Hrsovo (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 450, kuća i dvor Križanje, površine 1.523 čhv, i k.č.br. 451/1, dvor u Brestu, površine 177 čhv, sve ukupne površine 1.100 čhv, obje upisane u zk.ul. 537, k.o. Hrsovo.
POČETNA CIJENA: 372.255,01 kn
JAMČEVINA: 37.225,50 kn
 
12. Nekretnina u k.o. Momjan (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 126/1 ZGR, ruševina i dvorište, površine 101m², upisane u zk.ul. 41, k.o. Momjan.
POČETNA CIJENA: 29.250,00 kn
JAMČEVINA: 2.925,00 kn
 
13. Nekretnina u k.o. Brtonigla  (Općinski sud u Puli )
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 2176/1, oranica površine 794 m², upisana u zk.ul. 1374, k.o. Brtonigla, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 2176/1 oranica, površine 794 m², k.o. Brtonigla.
POČETNA CIJENA: 260.876,20 kn
JAMČEVINA: 26.087,62 kn
 
14. Nekretnina u k.o. Vrsar (Općinski sud u Poreču)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1018/1 Vrsar od 280 m² (dvorište Vrsar od 248m² i gospodarska zgrada Vrsar od 32m²), upisana u zk.ul. 1415 k.o. Vrsar.
POČETNA CIJENA: 326.062,50 kn.
JAMČEVINA: 32.606,25 kn
 
15. Nekretnina u k.o. Oprtalj (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 8199, vinograd i izgrađeno zemljište i k.č.br. 8200, vinograd, obje upisane u zk.ul. 1906, k.o. Oprtalj, ukupne površine 832 m².
POČETNA CIJENA: 162.762,50 kn
JAMČEVINA: 16.276,25 kn
 
16. Nekretnina u k.o.  Subocki Grad (Općinski sud u  Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1073, kuća br. 18 s 4 zgrade, dvorište i livada, upisana u zk.ul. 224, k.o. Subocki Grad, ukupne površine 5545 m².
POČETNA CIJENA: 102.250,00 kn
JAMČEVINA: 10.225,00 kn
 
17. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1295/29, dvorište Malinova, površine 32 m², upisana u zk.ul. 110289, k.o. Grad Zagreb.
POČETNA CIJENA: 75.325,00 kn
JAMČEVINA: 7.532,50 kn
 
18. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1295/34, voćnjak površine 36 m², upisana u zk.ul. 110289, k.o. Grad Zagreb.
POČETNA CIJENA: 75.325,00 kn
JAMČEVINA: 7.532,50 kn
 
19. Nekretnina u k.o. Brodsko Vinogorje (Općinski sud u Slavonskom Brodu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1461/17, dvorište ulica Kerdeni, površine 37 m², upisano u zk.ul. 1748, k.o. Brodsko Vinogorje.
POČETNA CIJENA: 9.918,50 kn
JAMČEVINA: 991,85 kn
 
20. Nekretnina u k.o. Modruško Zagorje (Općinski sud u Ogulinu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 3987, neplodno mjesna rudina, upisana u zk.ul. 1550, k.o. Modruško Zagorje, ukupne površine 83 m².
POČETNA CIJENA: 4.000,00 kn
JAMČEVINA: 400,00 kn
 
21. Nekretnina u k.o. Podravski Podgajci (Općinski sud u Osijeku)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 112, ZGRADA, DVOR, ORANICA, VOĆNJAK U SELU, površine 5.839 m², upisana u zk.ul. 214, k.o. Podravski Podgajci
POČETNA CIJENA: 110.593,75 kn
JAMČEVINA: 11.059, 38 kn
 
22. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1247/2 voćnjak, površine 1.962 m², upisana u zk.ul. 56300, k.o. Grad Zagreb, kojoj odgovara k.č.br. 793/3, voćnjak, površine 1962 m², upisana u pl 2451, k.o. Centar.
POČETNA CIJENA: 10.007.325,00 kn
JAMČEVINA: 500.366,25 kn
 
23. Nekretnina u k.o. Vinkovci (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 5625/22, dvorište Zalužje, površine 5.909 m², upisana u zk.ul. 8487 k.o. Vinkovci i posjedovni list broj 2075 katastarske općine Vinkovci II.
POČETNA CIJENA: 907.565,60 kn
JAMČEVINA: 90.756,56 kn
 
24. Nekretnina u k.o. Veprinac (Općinski sud u Rijeci)
OPIS:  Nekretnina označena kao 8/32 idealnog dijela k.č.br. 1716, šuma, površine 2.201 m², upisano u zk.ul. 2585, k.o. Veprinac.
POČETNA CIJENA: 215.875,00 kn
JAMČEVINA: 21.587,50 kn
 
25. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 996, oranica Brezine, upisana u zk.ul. 1170, k.č.br. 995, oranica Brezine, upisana u zk.ul. 2327, k.č.br. 988 oranica Brezine, upisana u zk.ul. 2328, k.č.br. 985/1, oranica Brezina, upisana u zk.ul 1117, k.č.br. 984/1, oranica Brezine, upisana u zk.ul. 505 i k.č.br. 982, oranica Dubrava upisana u zk.ul. 223, sve k.o. Ćeralije, ukupne površine 27.686 m².
POČETNA CIJENA: 371.112,50 kn
JAMČEVINA: 37.111,25 kn
 
26. Nekretnina u k.o. Korenica (Općinski sud u Gospiću)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 11335/1, neplodno, površine 322 m², upisane u zk.ul. ZP-50/11, ZP-54/13, ZP-340/13, k.o. Korenica
POČETNA CIJENA: 25.160,24 kn
JAMČEVINA: 2.516,02 kn
 
27. Nekretnina u k.o. Vrbova (Općinski sud u Slavonskom Brodu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1093/14, pašnjak u Lučica, površine 275 čhv, odnosno 989 m², upisane u zk.ul. 156, k.o. Vrbova.
POČETNA CIJENA: 14.212,50 kn
JAMČEVINA: 1.421,25 kn
 
28. Nekretnina u k.o. Vinkovci (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 6097/2, DVORIŠTE U UL. J. LOVRETIĆA, površine 277 m² i zk.č.br. 6097/3 DVORIŠTE U UL. J. LOVRETIĆA, površine 1558 m², obje upisane u zk.ul. 8590,  k.o. Vinkovci.
POČETNA CIJENA: 456.590,20 kn
JAMČEVINA: 45.659,02 kn
 
29. Nekretnina u k.o. Jezero (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 870, kuća, gospodarska zgrada i dvorište, površine 724 m², k.o. Jezero
POČETNA CIJENA: 270.125,00 kn
JAMČEVINA: 27.012,50 kn
 
30. Nekretnina u k.o. Vinkovačko Novo Selo (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1553/2, tvorničko dvorište selo, površine 4.648 m², upisano u zk.ul. 2246, k.o. Vinkovačko Novo Selo
POČETNA CIJENA: 148.175,22 kn
JAMČEVINA: 14.817,52 kn
 
31. Nekretnina u k.o. Palinovec (Općinski sud u Čakovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 655, voda u mjestu, površine 303 m², upisana u zk.ul. 1341, k.o. Palinovec.
POČETNA CIJENA: 8.486,50 kn
JAMČEVINA: 848,65 kn
 
32. Nekretnina u k.o. Višnjan (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 588/3, oranica, površine 220 m², upisana u zk.ul. 2103, k.o Višnjan.
POČETNA CIJENA: 68.000,00 kn
JAMČEVINA: 6.800,00 kn
 
33. Nekretnina u k.o. Osijek (Općinski sud u Osijeku)
OPIS: Nekretnina označena kao suvlasnički udio od ½ dijela nekretnine u suvlasništvu Republike Hrvatske, označene kao k.č.br. 23, oranica Strossmayerova ulica, površine 479 m², upisane u zk.ul. 21296, k.o. Osijek.
POČETNA CIJENA: 128.210,10 kn
JAMČEVINA: 12.821,01 kn
 
34. Nekretnina u k.o. Brđani (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 4/2, dvorište u selu, površine 547 m², upisano u zk.ul. 852, k.o. Brđani, a koja u katastarskom operatu položajem i površinom odgovara k.č.br. 4/2 k.o. Brđani, kuća i dvorište. posjedovni list br. 362.
POČETNA CIJENA: 204.000,00 kn
JAMČEVINA: 20.400,00 kn
 
35. Nekretnina u k.o. Skitača (Općinski sud u Labinu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 478/ZGR, štala i dvorište, površine 81m², upisano u zk.ul. 887, k.o. Skitača.
POČETNA CIJENA: 158.875,00 kn
JAMČEVINA: 15.887,50 kn
 
36. Nekretnina u k.o. Buje (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao zk.č.br. 563/4 GOSP. OBJ. I DVORIŠTE, površine 270 m² upisana u zk.ul. 71, k.o. Buje, a koja odgovara katastarskoj čestici oznake k.č.br. 563/4 GOSP. ZGRADA površine 158 m² i DVORIŠTE 112 m², ukupno 270 m² k.o. Buje.
POČETNA CIJENA: 263.232,60 kn
JAMČEVINA: 26.323,26 kn
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 11. svibanj 2016. godine do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 

PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 11. svibnja 2016. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 11.svibnja 2016. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati:
                                                                              tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                              fax: +385(0)1 6448 911
                                                                              www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr  i  www.hgk.hr

Pisane vijesti