Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 3/16; s rokom do 28/06/2016

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg
Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavio je 24. travnja 2016. godine javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 3/16. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14. sati 28. lipnja 2016. godine i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda ostvareni su slijedeći rezultati natječaja 3/16:
 
1. Nekretnina u k.o. Pridvorje (Općinski sud u Dubrovniku)
OPIS: Suvlasnički udio 360/1440 nekretnine označene kao  k.č. br. 736, neplodno, površine 254 m2, upisano u zk.ul. 746, k.o. Pridvorje. 
POČETNA CIJENA: 30.324,00 kn
JAMČEVINA: 3.032,40 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
2. Nekretnina u k.o. Pleternica (općinski sud u Požegi)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 776, voćnjak vražjak, površine 609 m2, upisano u z.k.ul. 1870, k.o. Pleternica.
POČETNA CIJENA: 43.133,50  kn
JAMČEVINA: 4.313,35 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
3. Nekretnina u k.o. Bregi (Općinski sud u Opatiji)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č br. GRČ. 225, kuća stanovanja br. 98, površine 43 m2 i zk.č.br. 439/4 pašnjak, površine 1682 m2, obje upisane u zk.ul. 409, k.o. Bregi.
POČETNA CIJENA: 708.912,38  kn
JAMČEVINA: 70.891,24 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
4. Nekretnina u k.o. Krasica (Općinski sud u Bujama)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2226/5, livada, površine 795 m2, upisana u zk.ul. 147, k.o. Krasica.
POČETNA CIJENA: 421.645,00 kn
JAMČEVINA: 42.164,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
5. Nekretnina u k.o. Petrinja  (Općinski sud u Sisku zk odjel u Petrinji)
OPIS: Nekretnina označena kao: k.č.br. 604/1, livada kod gradske bikarne u Mrzlom polju, površine 17.749 m2, k.č.br. 604/2, livada kod gradske bikarne u Mrzlom polju, površine 8.236 m2, obje upisane u zk.ul.br. 10, k.č.br. 605, livada, površine 1935 m2, upisana u z.k.ul. br. 3092 i k.č.br. 606, oranica u Gradu, površine 4.471 m2, upisana u zk.ul.br. 256, sve k.o. Petrinja.
POČETNA CIJENA: 5.120.629,01 kn 
JAMČEVINA: 256.031,45 kn

Nema pristiglih ponuda.
 
6. Nekretnina u k.o. Donji Lapac  (Općinski sud u Gospiću zk odjel Donji Lapac)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 575/36, nepl. nepoznat G. linije, površine 1108 m2, k.č.br. 576/7 Hotel, površine 4345 m2, k.č.br. 584/24 hotel, površine 2654 m2, k.č.br. 584/25 hotel, površine 2003 m2, k.č.br. 584/26 hotel 1809 m2, k.č.br. 584/27 hotel 1834 m2, k.č.br. 585/8 hotel 3226 m2, k.č.br. 593/3 nepl.nepoznat, površine 432 m2, k.č.br. 593/5 hotel površine 3237 m2 i k.č.br. 598/16 hotel površine 6377 m2 sve upisane u zk.ul. Zp-41/12  k.o. Donji Lapac, a koje odgovaraju katastarskim česticama oznaka k.č.br. 575/36 nepl. nepoznato, površine 1108 m2, k.č.br. 576/7 hotel, površine 4345 m2, k.č.br. 584/24 hotel,  površine 2654 m2, k.č.br. 584/25 hotel, 2003 m2, 584/26 hotel, 1809 m2, k.č.br. 584/27 hotel, površine 1834, k.č.br. 585/8 hotel, površine 3226 m2, k.č.br. 593/3 nepl. nepoznato, površine 432 m2, k.č.br. 593/5 hotel, površine 3237 m2 i k.č.br. 598/16 hotel, površine 6377 m2 u posjedovnom listu broj 1106, sve k.o. Donji Lapac
POČETNA CIJENA: 1.490.321,60 kn            
JAMČEVINA: 74.516,08 kn               
 
Nema pristiglih ponuda.
 
7. Nekretnina u k.o. Čazma  (Općinski sud u Ivanić Gradu zk odjel Čazma)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1240/4, oranica široke livade, površine 21 ral i 704 čhv, upisana u zk.ul.br. 2106, k.o. Čazma. 
POČETNA CIJENA: 4.318.335  kn       
JAMČEVINA: 215.916,75  kn  
                     
Nema pristiglih ponuda.
 
8. Nekretnina u k.o. Šmrika  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao  k.č.br. 592, Gornje selo, pašnjak Gornje selo, površine 238 m2, upisana  u zk.ul.br. 1365, k.o. Šmrika.
POČETNA CIJENA:  100.183,56 kn
JAMČEVINA: 10.018,36 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
9. Nekretnina u k.o. Gomirje  (Općinski sud u Ogulinu, zk. odjel Vrbovsko )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 508/9, Pašnjak Majer, površine 216 čhv, upisana u  zk.ul.br. 1040, k.o. Gomirje.
POČETNA CIJENA: 68.525,00 kn
JAMČEVINA: 6.852,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
  
10. Nekretnina u k.o. Potravlje  (Općinski sud u Sinju )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2665/167, pašnjak, površine 456 m2, upisana u  zk.ul. 992 , k.o. Potravlje.
POČETNA CIJENA: 50.887,03 kn   
JAMČEVINA: 5.088,70 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
11. Nekretnina u k.o. Laduč  (Općinski sud u Zaprešiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 895/9, oranica Ribička u Vukovu selu, površine 978 m2 (272 čhv),  upisana u  zk.ul. 2099, k.o. Laduč.
POČETNA CIJENA: 122.045,80 kn   
JAMČEVINA: 12.204,58 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
12. Nekretnina u k.o. Karlovac II  (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 227/2, livada Borlin, površine 18 m2,  upisana zk.ul. 3902, k.č.br. 227/3, livada Borlin, površine 38 m2, upisana u zk.ul. 3908 i k.č.br. 229/2, voćnjak Borlin, površine 47 m2, zk.ul. 3903, sve k.o. Karlovac II, ukupne površine 103 m2.
POČETNA CIJENA: 13.019,00 kn   
JAMČEVINA: 1.301,90 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
13. Nekretnina u k.o. Kneginec  (Općinski sud u Varaždinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1062/31, oranica u Korečkevcu, površine 2900 m2, upisana u zk.ul. 2282,  k.o. Kneginec.
POČETNA CIJENA: 266.233,34 kn   
JAMČEVINA: 26.623,33 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
14. Nekretnina u k.o. Grbe  (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 283, dvorišta, površine 51 m2, upisana u zk.ul. 401,  k.o. Grbe.
POČETNA CIJENA: 343.214,61 kn   
JAMČEVINA: 34.321,46 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
15. Nekretnina u k.o. Darda  (Općinski sud u Belom Manastiru)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 2044/1, ostala zemljišta, materijalna graba, površine 22.746 m2, upisana u zk.ul.br. 3309, k.o. Darda.
POČETNA CIJENA: 860.724,20 kn   
JAMČEVINA: 86.072,42 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
16. Nekretnina u k.o. Bušetina (Općinski sud u Virovitici)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1679/1, oranica Baškovo, površine 1 jutro (ral) i kč.br. 1679/8, oranica Baškovo, površine 1200 čhv, upisana u zk.ul.br. 2602, k.o. Bušetina.
POČETNA CIJENA: 364.356,00 kn   
JAMČEVINA: 36.435,60  kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
17. Nekretnina u k.o. Ivanić Grad (Općinski sud u Velikoj Gorici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3042, oranica poljana, površine 271 m2, upisana u z.k.ul. 2158, k.o. Ivanić Grad.
POČETNA CIJENA: 70.440,70  kn   
JAMČEVINA: 7.044,07 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
18. Nekretnina u k.o. Petrinja  (Općinski  sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 643, kuća broj 636 s dvorištem u kaniži površine 525 m2, upisana u z.k.ul. 557, k.o. Petrinja, koja odgovara katastarskoj čestici 2613 kuća, zgrada i dvor, k.o. Petrinja.
POČETNA CIJENA: 268.537,55 kn   
JAMČEVINA: 26.853,76 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
19. Nekretnina u k.o. Velika (Općinski sud u Požegi )
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 259/2, zgrada i šuma površine 5.074 m2, upisana u zk.ul. 1392, k.o. Velika, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 259/2, zgrada i šuma ukupne površine 5.074 m2, k.o. Velika i zk.č.br. 322, voćnjak velika, površine 2.008 m2, upisana u zk.ul. 1002, k.o. Velika, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 322, šuma, površine 2.008 m2, k.o. Velika.
POČETNA CIJENA: 348.341,00 kn   
JAMČEVINA: 34.834,10  kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
20. Nekretnina u k.o. Bibinje  (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č br. 19/.ZGR, avlija, površine 51 m2 i zk.č.br. 20/. ZGR dvorište, površine 20 m2, obje  upisane u z.k.ul. 1666, k.o. Bibinje.
POČETNA CIJENA: 170.420,00 kn   
JAMČEVINA: 17.042,00 kn
 
Ponuđena cijena: 170.920,00 kn
 
21. Nekretnina u k.o. Osijek  (Općinski sud u Osijeku )
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 1803/2 i 1804/2, voćnjak, ukupne površine 320 m2, upisane z.k. ul. 3022, k.o. Osijek.
POČETNA CIJENA: 292.779,70 kn   
JAMČEVINA: 29.277,97 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
22. Nekretnina u k.o. Oprič  (Općinski sud u Opatiji)
OPIS: Nekretnine označene kao GRČ.470, odmaralište i dvorište,  površine 700 m2 i k.č.br. 126/4, park, površine 879 m2, upisane z.k. ul. br. 591, k.o. Oprič.
POČETNA CIJENA: 9.442.458,25 kn   
JAMČEVINA: 472.122,91 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
23. Nekretnina u k.o. Bršadin  (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 490, kuća, dvor i oranica,  površine 3.523 m2, upisana z.k. ul. br. 282, k.o. Bršadin.
POČETNA CIJENA: 114.392,13 kn   
JAMČEVINA: 11.439,21 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
24. Nekretnina u k.o. Volosko  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. GRČ 238, kuća stanovanja površine 224 m2, k.č.br. 524/2, vrt površine 94 m2, k.č.br. 524/3, vrt površine 69 m2, k.č.br. 525/1, vrt površine 2.111 m2,, k.č.br. 525/2, vrt površine 69 m2, k.č.br. 525/3, vrt površine 25 m2 i k.č.br. 526/2, šuma površine 148 m2, sve upisano u z.k.ul. 295, k.o. Volosko.
POČETNA CIJENA: 19.238.776,00 kn   
JAMČEVINA: 961.938,80 kn
 
Ponuđena cijena: 20.375.000,00 kn
 
25. Nekretnina u k.o. Vukosavljevica  (Općinski sud u Virovitici)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č. br. 792/4 Gornja đolta, 5 gospodarskih zgrada na 258 čhv i ekonomsko dvorište sa 1 j i 414 čhv, ukupne površine 1 j i 672 čhv, upisana u z.k.ul. 2260, k.o. Vukosavljevica.
POČETNA CIJENA: 1.203.832,00 kn   
JAMČEVINA: 60.191,60 kn
 
Nema pristiglih ponuda.

Pisane vijesti