Djelomično poništenje Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 4/16

Slika /arhiva-midim/
Temeljem Odluke o djelomičnom poništenju Javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4/16 KLASA: 940-06/14-010/0925, URBROJ: 536-0512/01-2016-12 od 1. kolovoza 2016. godine Državni ured za upravljanje državnom imovinom
 
O B J A V L J U J E
 
Djelomično se poništava Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4/16, objavljen 6. lipnja 2016. godine na www.imovina.gov.hr, www.hgk.hr i Jutarnjem listu i to u dijelu koji se odnosi na nekretninu objavljenu pod rednim brojem 36.

Pisane vijesti