Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 4/16; s rokom do 22/08/2016

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg
Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavio je 7. lipnja 2016. godine javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4/16. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14,00 sati 22. kolovoza 2016. godine i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su slijedeći rezultati natječaja 4/16:
 
 
1. Nekretnina u k.o. Novigrad (Općinski sud u Puli )
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2970, zgrada, površine 50 m2, upisana u z.k.ul. br. 4409, k.o. Novigrad.
POČETNA CIJENA: 28.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.800,00 kn
 
Ponuđena cijena: 28.500,00 kn
 
2. Nekretnina u k.o. Cvetković (Općinski sud u Jastrebarskom)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 1692/4, ORANICA POD PREČNIM GRMOM, upisana u z.k.ul.br. 2438, k.o. Cvetković.
POČETNA CIJENA: 96.662,47 kn
JAMČEVINA: 9.666,25 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
3. Nekretnina u k.o. Mune (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2684/1, vrt, površine 119 m2, upisana u zk.ul.br. 714, k.o. Mune.
POČETNA CIJENA: 24.500,00  kn
JAMČEVINA: 2.450,00 kn
 
Ponuđena cijena: 24.550,00 kn
 
4. Nekretnina u k.o. Tar (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1726/3, oranica, površine 206 m2, upisana u z.k.ul.br. 1993, k.o. Tar.
POČETNA CIJENA: 106.000,00 kn
JAMČEVINA:  10.600,00 kn
 
Ponuđena cijena: 106.100,00 kn
 
5. Nekretnina u k.o. Ratkovica  (Općinski sud u Požegi)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 755, neplodno Ratkovica, površine 2.860 m2, upisana u z.k.ul. 204, k.o. Ratkovica i k.č.br. 757, smetlište Ratkovica, površine 4.221 m2, upisana u z.k.ul. 269, k.o. Ratkovica.
POČETNA CIJENA: 7.337,50 kn
JAMČEVINA: 733,75 kn
 
Ponuđena cijena: 7.338,00 kn
 
6. Nekretnina u k.o. Žbandaj (Općinski sud u Poreču)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 822, pašnjak, površine 479 m2 i k.č. 824/2, pašnjak, površine 230 m2, ukupne površine 709 m2, obje upisane u zk.ul. 2913, k.o. Žbandaj.
POČETNA CIJENA:  249.250,00 kn
JAMČEVINA: 24.925,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
7. Nekretnina u k.o. Resnik (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 3465/4, oranica Mičica u Klini, površine 373 hvati, odnosno 1192 m2, upisana u zk.ul.br. 107768, ko Resnik.
POČETNA CIJENA: 1.561.261,00 kn
JAMČEVINA: 78.063,05 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
8. Nekretnina u k.o. Cres  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 903/ZGR, kuća, površine 43 m2 i k.č.br 58, oranica, površine 118 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 4966, k.o. Cres.   
POČETNA CIJENA: 233.952,00 kn
JAMČEVINA: 23.395,20 kn
 
Ponuđena cijena: 236.000,05 kn
 
9. Nekretnina u k.o.  Brinje (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena  kao k.č.br. 284, stovarište – pilana površine 507 m² i  k.č.br. 285, oranica Grič u mjestu površine 590 m², obje upisane u zk.ul. 2373 i k.č.br. 279/5 livada Grič u mjestu površine 50 m², k.č.br. 279/6 livada Grič u mjestu površine 460 m², k.č.br. 279/7 livada Grič u mjestu površine 676 m², 279/8 livada Grič u mjestu površine 36 m², 280/1 oranica Grič u mjestu površine 424 m², 280/2 oranica Grič u mjestu površine 205 m², 280/3 oranica Grič u mjestu površine 43 m², 281/6 livada Grič u mjestu površine 493 m², 281/7 kuća broj 109/204 sa stajom i dvorom površine 662 m², k.č.br. 281/9, oranica Grič u mjestu površine 788 m², k.č.br. 281/12 stavovište u mjestu površine 133 m², k.č.br. 281/13 stavovište u mjestu površine 241 m², k.č.br. 281/14 livada kod kuće u mjestu površine 47 m², k.č.br. 281/15 livada Grič u mjestu površine 47 m², k.č.br. 281/16 stavovište u mjestu površine 22 m², k.č.br. 281/17 oranica Grič u mjestu površine 43 m², k.č.br. 281/18 stavovište u mjestu površine m², k.č.br. 281/19 oranica Grič u mjestu površine 586 m², k.č.br. 281/20 livada Grič u mjestu površine 1694 m², k.č.br. 281/21 oranica Grič u mjestu površine 331 m², k.č.br. 281/22 oranica Vrtal u mjestu površine 306 m² i k.č.br. 281/23 livada Grič u mjestu površine 1194 m², svih 21. upisano u z.k.ul. 2359, sveukupne površine 11258 m².
POČETNA CIJENA: 383.000,00 kn
JAMČEVINA: 38.918,75 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
10. Nekretnina u k.o. Sv. Jelena (Općinski sud u Crikvenici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2288, pašnjak, površine 18 hvati, odnosno 65 m2, upisana u zk.ul.br. 2360, k.o. Sv. Jelena.
POČETNA CIJENA: 41.666,18 kn
JAMČEVINA: 4.166,68 kn
 
Ponuđena cijena: 57.000,00 kn
 
11. Nekretnina u k.o. Mali Lošinj-Grad (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Suvlasnički dio ½ idealnog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 742/1, pašnjak, površine 286 m2, upisano u u z.k.ul. 1764, k.o. Mali Lošinj.
POČETNA CIJENA: 123.675,00 kn
JAMČEVINA: 12.367,50 kn
 
Ponuđena cijena: 161.000,00 kn
 
12. Nekretnina u k.o. Oton (Općinski sud u Kninu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 212 ZGR, površine 104 m2, upisana u z.k.ul.br. 668, k.o. Oton.
POČETNA CIJENA: 14.269,15  kn
JAMČEVINA: 1.426,92 kn
 
Dvije pristigle ponude: 27.301,00 kn i 15.111,00 kn
 
13. Nekretnina u k.o. Žeževica-Zadvarje (Općinski sud u Splitu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 6695/13, Pašnjak, upisana u zk.ul. 1454, k.o. Žeževica-Zadvarje, koja odgovara katastarskoj česti oznake 6695/13 Pašnjak, površine 48 m2, k.o. Žeževica.  
POČETNA CIJENA: 7.143,51 kn
JAMČEVINA: 714,35 kn
 
Ponuđena cijena: 7.200,51 kn
 
14. Nekretnina u k.o. Mraclin (Općinski sud u Velikoj Gorici)
OPIS: Dio nekretnine površine 175 m2,  odnosno 175/838 dijela nekretnine označene kao zk.č.br. 2381, Močvara vrt, površine 838 m2, ili 233 čhv, upisane  u zk.ul.br. 1657, k.o. Mraclin, obuhvaćen građevinskom česticom u skladu geodetskim projektom stambene zgrade na k.č. 2381 i k.č. 2384 k.o. Mraclin.
POČETNA CIJENA: 12.245,83 kn
JAMČEVINA: 1.224,58  kn
 
Ponuđena cijena: 12.500,00 kn
 
15. Nekretnina u k.o. Petrinja (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 4512/1, oranica, površine 4025 m2, upisna u zk.ul. 7296, k.o. Petrinja.  
POČETNA CIJENA: 154.000,00 kn
JAMČEVINA: 15.400,00 kn
 
Ponuđena cijena: 154.605,00 kn
 
16. Nekretnina u k.o. Mačkovo Selo (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 505/13, Luka, Oranica Luka, površine 471 m2, upisana u zk.ul. 317, k.o. Mačkovo Selo i zk.č.br. 505/14, u Lukah kod vode, oranica u Lukah kod vode, površine 1144 m2, upisana u zk.ul. 126, k.o. Mačkovo Selo.
POČETNA CIJENA: 20.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.000,00 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
17. Nekretnina u k.o. Petrinja (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 4494/5 kuća i dvorište u Slatini, površine 730 m2, upisana u zk.ul.br. 5948, k.o. Petrinja.
POČETNA CIJENA: 75.203,10 kn
JAMČEVINA: 7.520,31 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
18. Nekretnina u k.o. Punat (Općinski sud u Rijeci)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2608/5, voćnjak, površine 115 m2, upisana u z.k.ul. 4151, k.o. Punat.
POČETNA CIJENA: 73.375,00 kn
JAMČEVINA: 7.337,50 kn
 
Ponuđena cijena: 73.380,00 kn
 
19. Nekretnina u k.o. Mali Lošinj (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 13015/6, gradilište, površine 124 m2, upisana u zk.ul. 7127, k.o. Mali Lošinj.
POČETNA CIJENA: 99.831,00 kn
JAMČEVINA: 9.983,10  kn
 
Ponuđena cijena: 121.000,00 kn
 
20. Nekretnina u k.o. Lopar (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4431/1, vinograd, površine 115 m2, upisana u zk.ul. 404, k.o. Lopar.
POČETNA CIJENA: 84.375,00 kn
JAMČEVINA: 8.437,50 kn
 
Ponuđena cijena: 91.500,00 kn
 
21. Nekretnina u k.o. Poljica Kozička (Područni ured za katastar Split)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4390/29, površine 3897 m2, k.o. Poljica Kozička.
POČETNA CIJENA: 97.571,34 kn
JAMČEVINA: 9.757,13 kn
 
Ponuđena cijena: 97.571,34 kn
 
22. Nekretnina u k.o  Novi Labin (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 815 ZGRADA I DVORIŠTE,  površine 53 m2, upisana u zk.ul. 724, koja odgovara katastarskoj čestici oznake k.č.br. 815 DVORIŠTE I ZGRADA, površine 53 m2, k.o. Novi Labin.  
POČETNA CIJENA: 64.250,00 kn
JAMČEVINA: 6.425,00 kn
 
Ponuđena cijena: 70.750,00 kn
- ponuda s izjavom o prihvaćanju uvjeta natječaja ovjerenom kod javnog bilježnika
 
23. Nekretnina u k.o. Donje Primišlje (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 94/K, mlin br. 47 mlinište, površine 43 m2, upisana u z.k.ul. 2, k.o. Donje Primišlje.
POČETNA CIJENA: 14.449,53 kn
JAMČEVINA: 1.444,95  kn

Pet pristiglih ponuda: 35.830,00 kn, 26.789,00 kn, 23.701,00 kn, 20.099,00 kn i 19.050,00 kn
 
24. Nekretnina u k.o. Klanac (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.nr. 747/2, voćnjak, površine 64 čhv i k.č. br. 749/2, oranica površine 112 čhv, ukupne površine 176 čhv, obje upisane u zk.ul. 1769, k.o. Klanac.
POČETNA CIJENA: 25.158,00 kn
JAMČEVINA: 2.515,80 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
25. Nekretnina u k.o. Vaćani (Općinski sud u Šibeniku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 429/8, pašnjak, površine 680 m2, upisano u z.k.ul 482, k.o. Vaćani.
POČETNA CIJENA: 16.185,10  kn
JAMČEVINA: 1.618,51 kn
 
Ponuđena cijena: 16.185,10 kn
 
26. Nekretnina u k.o. Vir  (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 12371, pašnjak luka, površine 223 m2, upisana u z.k.ul. 11813, k.o. Vir.
POČETNA CIJENA: 146.179,71 kn
JAMČEVINA: 14.617,97 kn
 
Ponuđena cijena: 150.000,00 kn
 
27. Nekretnina u k.o. Kometnik  (Općinski sud u Slatini)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 684/3A, kuća, dvor i oranica,, površine 375 čhv, upisana zk.ul. 223, k.o. Kometnik.
POČETNA CIJENA: 27.775,00 kn
JAMČEVINA: 2.777,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
28. Nekretnina u k.o. Poreč (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4850, dvorište, površine 1973 m2, upisana u zk.ul. 2477, k.o. Poreč.
POČETNA CIJENA: 1.642.536,00  kn
JAMČEVINA: 82.126,80 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
29. Nekretnina u k.o. Sveti Vital Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1947/1, neplodno zemljište, površine 111 m2, upisano u z.k.ul. 1657, k.o. Sveti Vital.
POČETNA CIJENA: 30.469,40 kn
JAMČEVINA: 3.046,94  kn
 
Ponuđena cijena: 30.500,00 kn
 
30. Nekretnina u k.o. Bilaj (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 789/2, dvorište kod kuće u selu, površine 40 čhv i k.č.br. 789/4, kuća br 81 sa dvorištem u selu, površine 88 čhv, obje upisane u zk.ul. 678, k.o. Bilaj i k.č.br. 790/3 oranica Draga pod kućom, površine 281 čhv, upisana u zk.ul. 658, k.o. Bilaj.
POČETNA CIJENA: 81.885,00 kn
JAMČEVINA: 8.188,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
31. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3962/3, oranica, površine 200 m2, upisana u z.k.ul. 6972 i k.č.br. 3962/5, oranica, površine 214 m2, upisana u z.k.ul. 15409, obje k.o. Pula.  
POČETNA CIJENA: 142.000,00 kn
JAMČEVINA: 14.200,00 kn
 
Ponuđena cijena: 142.500,00 kn
  
32. Nekretnina u k.o. Koreničani (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 329/3, oranica podkućnica površine 557 m2, upisana u zk.ul. 319, zk.č. br. 329/4, kuća br. 52 i gospodarska zgrada i dvorište površine 557 m2, upisana u zk.ul.  319 i zk.č. br. 330/12, voćnjak u Koreničanima površine 442 m2, sve k.o. Koreničani.
POČETNA CIJENA: 22.400,00 kn
JAMČEVINA: 2.240,00 kn
 
Dvije pristigle ponude: 23.310,00 kn i 22.400,00 kn
 
33. Nekretnina u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1672/22 Petrinjska dvorište, površine 123 m2, upisana u z.k.ul. 6202, k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 6.200,00 kn
JAMČEVINA: 620,00 kn
 
Ponuđena cijena: 6.300,00 kn
 
34. Vlasnički udio nekretnine u k.o. Rupa (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Udio 6/96 idealnog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 760/1, livada, površine 4.230 m2, upisano u z.k.ul 71, k.o. Rupa.
POČETNA CIJENA: 97.875,00 kn
JAMČEVINA: 9.787,50 kn
 
Nema pristiglih ponuda.
 
35. Nekretnina u k.o. Orebić (Općinski sud u Korčuli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1762, vrt više Šaletovića, površine 176 m2, upisana u zk.ul. 911, k.o. Orebić.
POČETNA CIJENA: 114.237,50 kn
JAMČEVINA: 11.423,75 kn
 
Ponuđena cijena: 114.500,00 kn
 
36. Nekretnina u k.o. Valun (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 535/5, voćnjak, površine 119 m2, upisana u z.k.ul.br. 1270, k.o. Valun.
POČETNA CIJENA: 45.675,00 kn
JAMČEVINA: 4.567,50 kn
 
Ponuđena cijena: 45.675,00 kn

Pisane vijesti