Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 5/16

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 18. listopada 2016. godine do 14:00 sati


Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 5/16

 
 
1. Nekretnina u k.o. Karlovac I (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 421, pašnjak, površine 3313 m2, upisana u z.k.ul. br. 2266, k.o. Karlovac I.
POČETNA CIJENA: 1.063.000,00 kn
JAMČEVINA: 53.150,00 kn
 
2. Nekretnina u k.o. Pomer (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 893/3, pašnjak, površine 395 m2, upisana u z.k.ul. br. 589, k.o. Pomer i k.č.br. 893/4, vrt, površine 1343 m2, z.k.ul.br. 589, k.o. Pomer.
POČETNA CIJENA: 691.000,00 kn
JAMČEVINA: 69.100,00 kn
 
3. Nekretnina u k.o. Bribir  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 3797/27, sjenokoša, površine 357 hvati, upisana u z.k.ul. br. 6122, k.o. Bribir.
POČETNA CIJENA: 30.375,00 kn
JAMČEVINA: 3.037,50 kn
 
4. Nekretnina u k.o. Gornji Bitelić  (Općinski sud u Sinju)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 3995/151, neplodno, površine 625 m2, upisana u z.k.ul. br. 714, k.o. Gornji Bitelić.
POČETNA CIJENA: 25.722,99 kn
JAMČEVINA: 2.572,30 kn
 
5. Nekretnina u k.o. Grabovac Banski (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 324/4, oranica, površine 1511 m2 i k.č.br. 324/5, kuća i dvorište, obje upisane u z.k.ul. br. 300, k.o. Grabovac Banski.
POČETNA CIJENA: 80.000,00 kn
JAMČEVINA: 8.000,00 kn
 
6. Nekretnina u k.o. Dežanovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 165, vrt u Podkućnici, površine 525 m2 i k.č.br. 166, voćnjak u Podkućnici, površine 798 m2, ukupne površine 1323 m2, obje upisane u z.k.ul. br. 900, k.o. Dežanovac.
POČETNA CIJENA: 18.375,00 kn
JAMČEVINA: 1.837,50 kn
 
7. Nekretnina u k.o. Slum (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 510/1, oranica, površine 152 m2, upisana u z.k.ul. br. 523 , k.o. Slum.
POČETNA CIJENA: 6.100,00 kn
JAMČEVINA: 610,00 kn
 
8. Nekretnina u k.o. Gajić (Općinski sud u Osijeku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2020, oranica Slatinka, površine 1555 m2, upisana u z.k.ul. br. 913, k.o. Gajić.
POČETNA CIJENA: 14.012,50 kn
JAMČEVINA: 1.401,25 kn
 
9. Nekretnina u k.o. Štitar (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1563/2, oranica Zablaće Dub, površine 899 m2, upisana u z.k.ul. br. 1597, k.o. Štitar.
POČETNA CIJENA: 42.507,80 kn
JAMČEVINA: 4.250,78 kn
 
10. Nekretnina u k.o. Dekanovec (Općinski sud u Čakovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 489/A/214/1/1/1/13, pašnjak, površine 4837 m2, upisana u z.k.ul. br. 2037, k.o. Dekanovec.
POČETNA CIJENA: 169.000,00 kn
JAMČEVINA: 16.900,00 kn
 
11. Nekretnina u k.o. Kalac (Općinski sud u Opatiji)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 664/1, vinograd, površine 65 m2 i k.č.br. 664/2, vinograd, površine 25 m2, ukupne površine 90 m2, obje upisane u z.k.ul. br. 832, k.o. Kalac,.
POČETNA CIJENA: 18.375,50 kn
JAMČEVINA: 1.837,55 kn
 
12. Nekretnina u k.o. Podgorje (Općinski sud u Korčuli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1235/79, šuma na brigu, površine 928 m2, upisana u z.k.ul. br. 280, k.o. Podgorje.
POČETNA CIJENA: 721.237,50 kn
JAMČEVINA: 72.123,75 kn
 
13. Nekretnina u k.o. Vrapče (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1406/20, Oranica breg u Ljubljanici, površine 67 hvati, upisana u z.k.ul. br. 8303, k.o. Vrapče.
POČETNA CIJENA: 307.299,05 kn
JAMČEVINA: 30.729,91 kn
 
14. Nekretnina u k.o. Kruševo (Općinski sud u Zadru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2101/19, pašnjak, površine 1579 m2, upisana u z.k.ul. br. 2277, k.o. Kruševo.
POČETNA CIJENA: 170.250,00 kn
JAMČEVINA: 17.025,00 kn
 
15. Nekretnina u k.o. Zabok (Općinski sud u Zaboku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 3989/1, kana, površine 259 m2, upisana u zk.ul. 5581, k.o. Zabok.
POČETNA CIJENA: 52.700,00 kn
JAMČEVINA: 5.270,00 kn
 
16. Nekretnina u k.o. Kuče (Općinski sud u Velikoj Gorici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1124/1, oranica Topolovac u Kozjaku, površine 6 jutara i 926 čhv, upisana u z.k.ul. br. 1977, k.o. Kuče.
POČETNA CIJENA: 3.901.625,00 kn
JAMČEVINA: 195.081,25 kn
 
17. Nekretnina u k.o. Sesvetski Kraljevec (Općinski sud u Sesvetama)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 4625, Trg Kralja Tomislava, gradilište Trg kralja Tomislava,  površine 177 m2, upisana u z.k.ul. br. 6097, k.o. Sesvetski Kraljevec.
POČETNA CIJENA: 110.070,60 kn
JAMČEVINA: 11.007,06 kn
 
18. Nekretnina u k.o. Orahovica (Općinski sud u Slatini)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1863/3, oranica krčenik, površine 2.917 m2, upisano u z.k.ul.br. 1129 i z.k.č.br. 1887, dvorište krčenik, površine 36.297 m2, upisano u zk.ul.br. 3106, obje k.o. Orahovica.
POČETNA CIJENA: 1.372.375,00 kn
JAMČEVINA: 68.618,75 kn
 
19. Nekretnine u k.o. Glogovnica (Općinski sud u Križevcima)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 403, vinograd Crkvenjak u Crkvenici, površine 307 hvati i k.č.br. 381/9, vinograd mladina u Crkvenici, površine 123 hvata, obje upisane u zk.ul. 780, k.o Glogovnica.
POČETNA CIJENA: 15.987,52 kn
JAMČEVINA: 1.598,75 kn
 
20. Nekretnina u k.o. Kaštel  (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 13/6 ZGR., kuća i štala, površine 2953 m2, upisana u zk.ul.br. 1967, k.o. Kaštel.
POČETNA CIJENA: 1.223.540,28 kn
JAMČEVINA: 61.177,01 kn
 
21. Nekretnina u k.o. Jastrebarsko (Općinski sud u Jastrebarskom)
OPIS:  Nekretnina u suvlasništvu Republike Hrvatske, i to 8106/13393 idealnog dijela k.č.br. 2956, dvije zgrade, dvorište i oranica ratkovica, ukupne površine 13.393 m2,  upisana u z.k.ul. br. 2705, k.o. Jastrebarsko.
POČETNA CIJENA: 1.352.045,50 kn
JAMČEVINA: 67.602,28 kn
 
22. Nekretnina u k.o. Prkušnica (Općinski sud u Labinu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2070/162, cisterna, površine 26 m2, upisana u zk.ul.br. 1327 , k.o. Prkušnica.
POČETNA CIJENA: 20.237,50 kn
JAMČEVINA: 2.023,75 kn
 
23. Nekretnina u k.o. Radašinovci  (Općinski sud u Benkovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1305/17, pašnjak, površine 962 m2, upisana u z.k.ul. br. 672, k.o. Radašinovci.
POČETNA CIJENA: 74.137,50  kn
JAMČEVINA: 7.413,75 kn
 
24. Nekretnina u k.o. Budrovci (Općinski sud u Osijeku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1129, oranica Čipluk, površine 18307 m2 i k.č.br. 1130/2, oranica Čipluk, površine 22497 m2, obje upisane u z.k.ul. br. 1067, k.o. Budrovci.
POČETNA CIJENA: 1.566.528,00 kn
JAMČEVINA: 78.326,40  kn
 
25. Nekretnina u k.o. Crikvenica (Općinski sud u Crikvenici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 963/3, Vila Istranka u Crikvenici, površine 232 čhv,  upisana u z.k.ul. br. 5418, k.o. Crikvenica, energetskog razreda D, Strossmayerovo šetalište 52a, Crikvenica.
POČETNA CIJENA: 6.470.611,71 kn
JAMČEVINA: 323.530,59 kn
 
26. Nekretnina u k.o. Gornje Komarevo (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 794/18, livada cikavac, površine 204 m2, upisana u z.k.ul. br. 859, k.o. Gornje Komarevo.
POČETNA CIJENA: 11.075,00 kn
JAMČEVINA: 1.107,50 kn
 
27. Nekretnina u k.o. Otok  (Općinski sud u Sinju)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1738/3, pašnjak, površine 334 m2, upisana u z.k.ul. br. 2010, k.o. Otok.
POČETNA CIJENA: 41.102,88 kn
JAMČEVINA: 4.110,29 kn
 
28. Nekretnina u k.o. Domaslovec  (Općinski sud u Novom Zagrebu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1004/55, PAŠNJAK KRČI, površine 28 m2, k.č.br. 1004/56, PAŠNJAK KRČI, površine 32 m2, k.č.br. 1004/57, PAŠNJAK KRČI, površine 32 m2 i k.č.br. 1004/58, PAŠNJAK KRČI, površine 50 m2, sve upisane u z.k.ul. br. 3786, k.o. Domaslovec.
POČETNA CIJENA: 4.725,00 kn
JAMČEVINA: 472,50 kn
 
29. Nekretnina u k.o. Gornja Bukovica (Općinski sud u Virovitici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 233/1, gospodarsko dvorište Lužanjak,  površine 615 čhv i k.č.br. 233/2, gospodarsko dvorište Lužanjak,  površine 927 čhv, obje upisane u z.k.ul. br. 778, k.o. Gornja Bukovica.
POČETNA CIJENA: 101.112,50 kn
JAMČEVINA: 10.111,25 kn
 
30. Nekretnina u k.o. Nerezine (Općinski sud u Rijeci)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 906/2, pašnjak, površine 625 m2, upisana u z.k.ul. br. 2678, k.o. Nerezine.
POČETNA CIJENA: 77.500,00 kn
JAMČEVINA: 7.750,00 kn
 
31. Nekretnina u k.o. Potravlje (Općinski sud u Splitu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2665/306, pašnjak, površine 1000 m2, upisana u z.k.ul. br. 992, k.o. Potravlje.
POČETNA CIJENA: 51.837,50 kn
JAMČEVINA: 5.183,75 kn
 
32. Nekretnina u k.o. Ćeralije  (Općinski sud u Virovitici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 15, vrt u selu, površine 450 čhv, odnosno 1618 m2, upisana u z.k.ul. br. 1170, k.o. Ćeralije.
POČETNA CIJENA: 28.381,25  kn
JAMČEVINA: 2.838,13 kn
 
33. Nekretnina u k.o. Bocanjevci  (Općinski sud u Osijeku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 574/2, oranica, površine 1822 m2, upisana u z.k.ul. br. 444, k.o. Bocanjevci.
POČETNA CIJENA: 35.912,50 kn
JAMČEVINA: 3.591,25 kn
 
34. Nekretnina u k.o. Ilovačak (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 17/1, kuća i dvorište, površine 1032 m2, upisana u z.k.ul. br. 365, k.o. Ilovačak.
POČETNA CIJENA: 56.000,00 kn
JAMČEVINA: 5.600,00 kn
 
35. Nekretnina u k.o. Ilok (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 301, kuća i dvorište u mjestu, površine 750 m2, upisana u z.k.ul. br. 5254, k.o. Ilok.
POČETNA CIJENA: 42.693,75 kn
JAMČEVINA: 4.269,38. kn
 
36. Nekretnina u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 1568/2, Franca Prešerna dvorište, površine 405 m2, upisana u z.k.ul. br. 5125 , k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 103.000,00 kn
JAMČEVINA: 10.300,00 kn
 
37. Nekretnina u k.o. Kršan (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 2274/4, put površine 24 m2, k.č.br. 2275/4, cesta površine 37 m2 , k.č.br. 2275/5, cesta površine 51 m2 i k.č.br. 2275/6, cesta površine 131 m2, sve upisane u z.k.ul. br. 2002, k.o. Kršan .
POČETNA CIJENA: 35.000,00 kn
JAMČEVINA: 3.500,00 kn
 
38. Nekretnina u k.o. Karlovac II  (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 121/7, oranica Hržište, površine 219 m2, upisana u z.k.ul. br. 4529, k.o. Karlovac II.
POČETNA CIJENA: 30.600,00 kn
JAMČEVINA: 3.060,00 kn
 
39. Nekretnina u k.o. Krasica  (Općinski sud u Puli)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 865/18, pašnjak, upisana u zk.ul.br. 1251 i k.č.br. 865/3 oranica i k.č.br. 865/12 livada, obje upisane u zk.ul.br. 811, sve k.o. Krasica, ukupne površine 1344 m2.
POČETNA CIJENA: 316.000,00 kn
JAMČEVINA: 31.600,00 kn
 
40. Nekretnina u k.o. Umag (Općinski sud u Puli)
OPIS:
-suvlasnički dio od  499/3698 idealnih dijelova k.č.br. 2653/1, oranica ukupne površine 3520 m2, upisana u zk.ul. 5919 k.o. Umag, u vlasništvu Republike Hrvatske
-k.č.br. 2655/10 oranica površine 69 m2, upisana u zk.ul. 5133, k.o. Umag, u vlasništvu Grada Umaga
-k.č.br. 2654/1, oranica površine 777 m2, upisana u zk.ul. 5507, k.o. Umag, u vlasništvu Grada Umaga
-zkč.br. 2654/5 oranica površine 43 m2, upisana u zk.ul. 5507, k.o. Umag, u vlasništvu Grada Umaga i
-zkč.br. 2655/1 oranica  površine 4771 m2, upisana u zk.ul. 3974  k.o. Umag, u vlasništvu Republike Hrvatske
 
Nekretnine se nalaze unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja '' Marketi- Umag'', te sukladno planu predstavljaju plansku česticu oznake K4, gospodarske namjene ( poslovne), a iste se prodaju temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i Grada Umaga. Početna cijena   za ukupno 6.135 m2 zemljišta iznosi ukupno  5.092.050,00 kuna (830,00 kuna/m2). Ponuda  za pojedinačne čestice neće se  prihvatiti .
POČETNA CIJENA: 5.092.050,00 kn
JAMČEVINA: 254.602,50
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 18. listopada 2016. godine do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 18. listopada 2016. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 18. listopada 2016. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku    potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a) Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b) Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati:
                                                                                               tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                               fax: +385(0)1 6448 913
                                                                                               www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti