Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 6/16

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg


ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 16. siječanj 2017. godine do 14 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 6/16
 

 
1. Nekretnina u k.o. Brtonigla (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2176/6, oranica, površine 1274 m², upisana u z.k.ul. 1374, k.o. Brtonigla.
POČETNA CIJENA: 349.000,00 kn
JAMČEVINA: 34.900,00 kn
 
2. Nekretnina u k.o. Kornić (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1481/23, pašnjak, bez upisane površine, upisana u z.k.ul. 7115, k.o. Kornić, koja odgovara katastarskoj čestici br. 1481/23, površine 142 m², upisana u popisni list br. 2538, k.o. Konrić.
POČETNA CIJENA: 105.166,00 kn
JAMČEVINA: 10.516,60 kn
 
3. Nekretnina u k.o. Plomin (Općinski sud u Labinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 379/ZGR, kuća, štala i dvorište, površine 1054 m², upisana u z.k.ul. 1660, k.o. Plomin.
POČETNA CIJENA: 235.275,00 kn
JAMČEVINA: 23.527,50 kn
 
4. Nekretnina u k.o. Strmec Samoborski (Općinski sud u Novom Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5288/3, oranica šikara, površine 44 m², upisana u z.k.ul. 3766, k.o. Strmec Samoborski.
POČETNA CIJENA: 15.325,00 kn
JAMČEVINA: 1.532,50 kn
 
5. Nekretnina u k.o. Čepelovac (Općinski sud u Koprivnici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 2554, Staro selo put, površine 126 m², upisana u z.k.ul. 2694 , k.o. Čepelovac.
POČETNA CIJENA: 4.500,00 kn
JAMČEVINA: 450,00 kn
 
6. Nekretnina u k.o. Buje (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao , upisana u z.k.ul. br. 658/1 zgr. površine 9 m², upisana u z.k.ul. 1182, k.o. Buje.
POČETNA CIJENA: 3.358,00 kn
JAMČEVINA: 335,80 kn

7. Nekretnina u k.o. Đulovac (Općinski sud u Bjelovaru )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 123 voćnjak. površine 839 m² i k.č.br. 126, voćnjak površine 274 m², obje upisane u zk.ul. 304, k.o. Đulovac.
POČETNA CIJENA: 15.500,00 kn
JAMČEVINA: 1.550,00 kn
 
8. Nekretnina u k.o. Vrsar (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 878/2 Vrsar, dvorišta vrsar površine 103 m², upisana u z.k.ul. 1821, k.o. Vrsar.
POČETNA CIJENA: 127.065,00 kn
JAMČEVINA: 12.706,50 kn
 
9. Nekretnina u k.o. Sesvete Novo (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3881, livada Rimski put, površine 511 m², upisana u z.k.ul. 2442, k.o. Sesvete Novo i k.č.br. 3882, livada Rimski put, površine 63 m², upisana u z.k.ul. 2443, k.o. Sesvete Novo.
POČETNA CIJENA: 338.512,00 kn
JAMČEVINA: 33.851,25 kn
 
10. Nekretnina u k.o. Borojevići (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. K 18/4, kuća br. 41 sa dvorištem u selu, površine 971 m² i k.č.br. K 18/2 kuća i dvorište u selu, površine 640 m², ukupne površine 1611 m², upisano u z.k.ul. 552, k.o. Borojevići.
POČETNA CIJENA: 64.725,00 kn
JAMČEVINA: 6.472,50 kn
 
11. Nekretnina u k.o. Petrička (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označene kao k.č. br. 305/7, livada Utvaja površine 251 čhv, odnosno 903 m², upisana u z.k.ul. 445, k.č.br. 286, oranica Gornje polje površine 1 jutro i 1284 čhv, odnosno 10373 m², k.č.br. 295/2, livada Gornja livada površine 1 jutro, odnosno 5755 m ², obje upisane u z.k.ul. 1923, k.č.br. 295/6 livada Gornja livada površine 1 jutro i 800 čhv, odnosno 8632 m², k.č.br. 297, oranica Gornje polje površine 1041 čhv, odnosno 3744 m², k.č.br. 305/9, oranica Utvaja površine 315 čhv, odnosno 1133 m², sve tri upisane u z.k.ul. 1939 i k.č.br. 295/1, livada Gornja livada površine 1 jutro, odnosno 5755 m², upisana u z.k.ul. 1980, sveukupne površine 36295 m², sve k.o. Petrička.
POČETNA CIJENA: 250.000,00 kn
JAMČEVINA: 25.000,00 kn
 
12. Nekretnina u k.o. Srinjine (Općinski sud u Splitu)
OPIS: Idealni suvlasnički udio koji iznosi 7/137 dijelova nekretnine označene kao k.č.br. ZEM 1109, oranica, površine 273 m², upisane u z.k.ul. 1296 , k.o. Srinjine.
POČETNA CIJENA: 2.655,50 kn
JAMČEVINA: 265,55 kn
 
13. Nekretnina u k.o. Brtonigla (Općinski sud u Bujama )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2094/13, lokva, površine 340 m², upisana u z.k.ul. 2787, k.o. Brtonigla.
POČETNA CIJENA: 61.237,50 kn
JAMČEVINA: 6.123,75 kn
 
14. Nekretnina u k.o. Funtana (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 655/2, oranica Cerlenki, površine 506 m², upisana u z.k.ul. 465, k.o. Funtana.
POČETNA CIJENA: 164.000,00 kn
JAMČEVINA: 16.400,00 kn

15. Nekretnina u k.o. Silba (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2407/5, neplodno, površine 463 m², upisano u z.k.ul. 1756, k.o. Silba.
POČETNA CIJENA: 371.988,01 kn
JAMČEVINA: 37.198,80 kn
 
16. Nekretnina u k.o. Križ Hrstovački (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 865/6, kuća i dvorište u selu, površine 1119 m², upisana u z.k.ul. 738, k.o. Križ Hrastovački.
POČETNA CIJENA: 39.125,00 kn
JAMČEVINA: 3.912,50 kn
 
17. Nekretnina u k.o. Mačkovo Selo (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 505/13, Luka, Oranica Luka, površine 471 m², upisana u zk.ul. 317, k.o. Mačkovo Selo i zk.č.br. 505/14, u Lukah kod vode, oranica u Lukah kod vode, površine 1144 m², upisana u zk.ul. 126, k.o. Mačkovo Selo.
POČETNA CIJENA: 20.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.000,00 kn
 
18. Nekretnina u k.o. Roč (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 12950, livada, površine 453 m², upisana u z.k.ul. 1701, k.o. Roč.
POČETNA CIJENA: 40.140,00 kn
JAMČEVINA: 4.014,00 kn
 
19. Nekretnina u k.o. Vrbanj (Općinski sud u Starom Gradu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 582/51, pašnjak, površine 340 m², upisana u z.k.ul. 659, k.o. Stari Grad.
POČETNA CIJENA: 540.237,50 kn
JAMČEVINA: 54.023,75 kn
 
20. Nekretnina u k.o. Motovun (zk. sud u Pazinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 263 ZGR, zgrada, površine 198 m², upisana u zk.ul. 1339, k.o. Motovun.
POČETNA CIJENA: 860.264,06 kn
JAMČEVINA: 86.026,41 kn
 
21. Nekretnina u k.o. Slum (Općinski sud u Pazinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 698/3, oranica, površine 25 m², upisana u z.k.ul. 523, k.o. Slum.
POČETNA CIJENA: 5.437,83 kn
JAMČEVINA: 543,78 kn
 
22. Nekretnina u k.o. Suhopoljska Borova (zk. sud u Virovitici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3469, kuća br. 73, 2 ekonomske zgrade i dvor, površine 1799 m², upisana u zk.ul. 1321, k.o. Suhopoljska Borova.
POČETNA CIJENA: 82.706,00 kn
JAMČEVINA: 8.270,60 kn
 
23. Nekretnina u k.o. Cvetković (Općinski sud u Jastrebarskom)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 1692/4, ORANICA POD PREČNIM GRMOM, upisana u z.k.ul.br. 2438, k.o. Cvetković.
POČETNA CIJENA: 96.662,47 kn
JAMČEVINA: 9.666,25 kn

24. Nekretnina u k.o. Žbandaj (Općinski sud u Poreču)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 822, pašnjak, površine 479 m² i k.č. 824/2, pašnjak, površine 230 m², ukupne površine 709 m², obje upisane u zk.ul. 2913, k.o. Žbandaj.
POČETNA CIJENA: 249.250,00 kn
JAMČEVINA: 24.925,00 kn
 
25. Nekretnina u k.o. Resnik (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 3465/4, oranica Mičica u Klini, površine 373 hvati, odnosno 1192 m², upisana u zk.ul.br. 107768, ko Resnik.
POČETNA CIJENA: 1.561.261,00 kn
JAMČEVINA: 78.063,05 kn
 
26. Nekretnina u k.o. Brinje (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 284, stovarište – pilana površine 507 m² i k.č.br. 285, oranica Grič u mjestu površine 590 m², obje upisane u zk.ul. 2373 i k.č.br. 279/5 livada Grič u mjestu površine 50 m², k.č.br. 279/6 livada Grič u mjestu površine 460 m², k.č.br. 279/7 livada Grič u mjestu površine 676 m², 279/8 livada Grič u mjestu površine 36 m², 280/1 oranica Grič u mjestu površine 424 m², 280/2 oranica Grič u mjestu površine 205 m², 280/3 oranica Grič u mjestu površine 43 m², 281/6 livada Grič u mjestu površine 493 m², 281/7 kuća broj 109/204 sa stajom i dvorom površine 662 m², k.č.br. 281/9, oranica Grič u mjestu površine 788 m², k.č.br. 281/12 stavovište u mjestu površine 133 m², k.č.br. 281/13 stavovište u mjestu površine 241 m², k.č.br. 281/14 livada kod kuće u mjestu površine 47 m², k.č.br. 281/15 livada Grič u mjestu površine 47 m², k.č.br. 281/16 stavovište u mjestu površine 22 m², k.č.br. 281/17 oranica Grič u mjestu površine 43 m², k.č.br. 281/18 stavovište u mjestu površine m², k.č.br. 281/19 oranica Grič u mjestu površine 586 m², k.č.br. 281/20 livada Grič u mjestu površine 1694 m², k.č.br. 281/21 oranica Grič u mjestu površine 331 m², k.č.br. 281/22 oranica Vrtal u mjestu površine 306 m² i k.č.br. 281/23 livada Grič u mjestu površine 1194 m², svih 21. upisano u z.k.ul. 2359, sveukupne površine 11258 m².
POČETNA CIJENA: 383.000,00 kn
JAMČEVINA: 38.918,75 kn
 
27. Nekretnina u k.o. Petrinja (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 4494/5 kuća i dvorište u Slatini, površine 730 m², upisana u zk.ul.br. 5948, k.o. Petrinja.
POČETNA CIJENA: 75.203,10 kn
JAMČEVINA: 7.520,31 kn
 
28. Nekretnina u k.o. Klanac (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.nr. 747/2, voćnjak, površine 64 čhv i k.č. br. 749/2, oranica površine 112 čhv, ukupne površine 176 čhv, obje upisane u zk.ul. 1769, k.o. Klanac.
POČETNA CIJENA: 25.158,00 kn
JAMČEVINA: 2.515,80 kn
 
29. Nekretnina u k.o. Kometnik (Općinski sud u Slatini)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 684/3A, kuća, dvor i oranica,, površine 375 čhv, upisana zk.ul. 223, k.o. Kometnik.
POČETNA CIJENA: 27.775,00 kn
JAMČEVINA: 2.777,50 kn

30. Nekretnina u k.o. Poreč (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4850, dvorište, površine 1973 m², upisana u zk.ul. 2477, k.o. Poreč.
POČETNA CIJENA: 1.642.536,00 kn
JAMČEVINA: 82.126,80 kn
 
31. Nekretnina u k.o. Bilaj (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 789/2, dvorište kod kuće u selu, površine 40 čhv i k.č.br. 789/4, kuća br 81 sa dvorištem u selu, površine 88 čhv, obje upisane u zk.ul. 678, k.o. Bilaj i k.č.br. 790/3 oranica Draga pod kućom, površine 281 čhv, upisana u zk.ul. 658, k.o. Bilaj.
POČETNA CIJENA: 81.885,00 kn
JAMČEVINA: 8.188,50 kn
 
32. Vlasnički udio nekretnine u k.o. Rupa (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Udio 6/96 idealnog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 760/1, livada, površine 4.230 m², upisano u z.k.ul 71, k.o. Rupa.
POČETNA CIJENA: 97.875,00 kn
JAMČEVINA: 9.787,50 kn
 
33. Nekretnina u k.o. Karlovac I (Općinski sud u Karlovcu )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 421, pašnjak, površine 3313 m², upisana u z.k.ul. br. 2266, k.o. Karlovac I.
POČETNA CIJENA: 1.063.000,00 kn
JAMČEVINA: 53.150,00 kn
 
34. Nekretnina u k.o. Grabovac Banski (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 324/4, oranica, površine 1511 m² i k.č.br. 324/5, kuća i dvorište, obje upisane u z.k.ul. br. 300, k.o. Grabovac Banski.
POČETNA CIJENA: 80.000,00 kn
JAMČEVINA: 8.000,00 kn
 
35. Nekretnina u k.o. Dežanovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 165, vrt u Podkućnici, površine 525 m² i k.č.br. 166, voćnjak u Podkućnici, površine 798 m², ukupne površine 1323 m², obje upisane u z.k.ul. br. 900, k.o. Dežanovac.
POČETNA CIJENA: 18.375,00 kn
JAMČEVINA: 1.837,50 kn
 
36. Nekretnina u k.o. Dekanovec (Općinski sud u Čakovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 489/A/214/1/1/1/13, pašnjak, površine 4837 m², upisana u z.k.ul. br. 2037, k.o. Dekanovec.
POČETNA CIJENA: 169.000,00 kn
JAMČEVINA: 16.900,00 kn
 
37. Nekretnina u k.o. Podgorje (Općinski sud u Korčuli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1235/79, šuma na brigu, površine 928 m², upisana u z.k.ul. br. 280, k.o. Podgorje.
POČETNA CIJENA: 721.237,50 kn
JAMČEVINA: 72.123,75 kn

38. Nekretnina u k.o. Kruševo (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2101/19, pašnjak, površine 1579 m², upisana u z.k.ul. br. 2277, k.o. Kruševo.
POČETNA CIJENA: 170.250,00 kn
JAMČEVINA: 17.025,00 kn
 
39. Nekretnina u k.o. Kuče (Općinski sud u Velikoj Gorici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1124/1, oranica Topolovac u Kozjaku, površine 6 jutara i 926 čhv, upisana u z.k.ul. br. 1977, k.o. Kuče.
POČETNA CIJENA: 3.901.625,00 kn
JAMČEVINA: 195.081,25 kn
 
40. Nekretnina u k.o. Sesvetski Kraljevec (Općinski sud u Sesvetama)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4625, Trg Kralja Tomislava, gradilište Trg kralja Tomislava, površine 177 m², upisana u z.k.ul. br. 6097, k.o. Sesvetski Kraljevec.
POČETNA CIJENA: 110.070,60 kn
JAMČEVINA: 11.007,06 kn
 
41. Nekretnina u k.o. Orahovica (Općinski sud u Slatini )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1863/3, oranica krčenik, površine 2.917 m², upisano u z.k.ul.br. 1129 i z.k.č.br. 1887, dvorište krčenik, površine 36.297 m², upisano u zk.ul.br. 3106, obje k.o. Orahovica.
POČETNA CIJENA: 1.372.375,00 kn
JAMČEVINA: 68.618,75 kn
 
42. Nekretnine u k.o. Glogovnica (Općinski sud u Križevcima)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 403, vinograd Crkvenjak u Crkvenici, površine 307 hvati i k.č.br. 381/9, vinograd mladina u Crkvenici, površine 123 hvata, obje upisane u zk.ul. 780, k.o Glogovnica.
POČETNA CIJENA: 15.987,52 kn
JAMČEVINA: 1.598,75 kn
 
43. Nekretnina u k.o. Kaštel (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 13/6 ZGR., kuća i štala, površine 2953 m², upisana u zk.ul.br. 1967, k.o. Kaštel.
POČETNA CIJENA: 1.223.540,28 kn
JAMČEVINA: 61.177,01 kn
 
44. Nekretnina u k.o. Jastrebarsko (Općinski sud u Jastrebarskom)
OPIS: Nekretnina u suvlasništvu Republike Hrvatske, i to 8106/13393 idealnog dijela k.č.br. 2956, dvije zgrade, dvorište i oranica ratkovica, ukupne površine 13.393 m², upisana u z.k.ul. br. 2705, k.o. Jastrebarsko.
POČETNA CIJENA: 1.352.045,50 kn
JAMČEVINA: 67.602,28 kn
 
45. Nekretnina u k.o. Budrovci (Općinski sud u Osijeku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1129, oranica Čipluk, površine 18307 m² i k.č.br. 1130/2, oranica Čipluk, površine 22497 m², obje upisane u z.k.ul. br. 1067, k.o. Budrovci.
POČETNA CIJENA: 1.566.528,00 kn
JAMČEVINA: 78.326,40 kn

46. Nekretnina u k.o. Crikvenica (Općinski sud u Crikvenici )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 963/3, Vila Istranka u Crikvenici, površine 232 čhv, upisana u z.k.ul. br. 5418, k.o. Crikvenica, energetskog razreda D, Strossmayerovo šetalište 52a, Crikvenica.
POČETNA CIJENA: 6.470.611,71 kn
JAMČEVINA: 323.530,59 kn
 
47. Nekretnina u k.o. Gornje Komarevo (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 794/18, livada cikavac, površine 204 m², upisana u z.k.ul. br. 859, k.o. Gornje Komarevo.
POČETNA CIJENA: 11.075,00 kn
JAMČEVINA: 1.107,50 kn
 
48. Nekretnina u k.o. Otok (Općinski sud u Sinju)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1738/3, pašnjak, površine 334 m², upisana u z.k.ul. br. 2010, k.o. Otok.
POČETNA CIJENA: 41.102,88 kn
JAMČEVINA: 4.110,29 kn
 
49. Nekretnina u k.o. Ilovačak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 17/1, kuća i dvorište, površine 1032 m², upisana u z.k.ul. br. 365, k.o. Ilovačak.
POČETNA CIJENA: 56.000,00 kn
JAMČEVINA: 5.600,00 kn
 
50. Nekretnina u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1568/2, Franca Prešerna dvorište, površine 405 m², upisana u z.k.ul. br. 5125 , k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 103.000,00 kn
JAMČEVINA: 10.300,00 kn
 
51. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 762/1, oranica ograda, površine 3 jutra 377 čhv, upisana u zk.ul. br. 847, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 495.000,00 kn
JAMČEVINA: 49.500,00 kn
 
52. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 763/3, oranica ograda, površine 1 jutro 205 čhv, upisana u zk.ul. br. 847, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 138.000,00 kn
JAMČEVINA: 13.800,00 kn
 
53. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 763/5, oranica ograda, površine 34 čhv, upisana u zk.ul. br. 847, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 2.600,00 kn
JAMČEVINA: 260,00 kn
 
54. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 764/6, oranica ograda, 17 čhv, zk.ul. 847, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 1.300,00 kn
JAMČEVINA: 130,00 kn

55. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 766/2, oranica ograda, površine 1 jutro 978 čhv, upisana u zk.ul. br. 847, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 197.000,00 kn
JAMČEVINA: 19.700,00 kn
 
56. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1201/5, parkiralište ograda, površine 20 čhv, upisana u zk.ul. br. 847, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 1.500,00 kn
JAMČEVINA: 150,00 kn
 
57. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1201/6, oranica ograda, površine 6 čhv, upisana u zk.ul. br. 847, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 500,00 kn
JAMČEVINA: 50,00 kn
 
58. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1201/7, industrijsko dvorište ograda, površine 38 čhv, upisana u zk.ul. br. 847, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 2.900,00 kn
JAMČEVINA: 290,00 kn
 
59. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1201/10, oranica ograda, površine 4 čhv, upisana u zk.ul. br. 847, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 300,00 kn
JAMČEVINA: 30,00 kn
 
60. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 758/8, dvorište, površine 253 čhv, upisana u zk.ul.br. 347, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 24.200,00 kn
JAMČEVINA: 2.420,00 kn
 
61. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 757/1, voćnjak ograda, površine 1416 čhv, upisana u zk.ul. br. 841, k.o. Hercegovac
POČETNA CIJENA: 135.000,00 kn
JAMČEVINA: 13.500,00 kn

 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 16. siječanj 2017. godine do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 16. siječnja 2017. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 16. siječnja 2017. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku    potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a) Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b) Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati:
                                                                                               tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                               fax: +385(0)1 6448 913
                                                                                               www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hrwww.hgk.hr

Pisane vijesti