Obavijest o terminu pregleda nekretnine u k.o. Crikvenica - javni poziv za prodaju nekretnina 6/16

Slika /arhiva-midim/

OBAVIJEST O TERMINU ZA PREGLED NEKRETNINE OBJAVLJENE U JAVNOM POZIVU ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 6/16, s rokom za podnošenje ponuda do 16. siječnja 2017. godine do 14 sati
 
Obavijest svim zainteresiranima za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine objavljene u javnom pozivu za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 6/16, pod rednim brojem:
 
46. Nekretnina u k.o. Crikvenica (Općinski sud u Crikvenici)
OPIS:  Nekretnina označena kao k.č.br. 963/3, Vila Istranka u Crikvenici, površine 232 čhv,  upisana u z.k.ul. br. 5418, k.o. Crikvenica, energetskog razreda D, Strossmayerovo šetalište 52a, Crikvenica.
POČETNA CIJENA: 6.470.611,71 kn
JAMČEVINA: 323.530,59 kn;
 
da će termin za pregled nekretnine biti 4. siječnja 2017. godine od 12 do 14 sati u Crikvenici.
 

Pisane vijesti