Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/17

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 28. travnja 2017. godine do 14 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/2013), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 104/2016) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/2013) Ministarstvo državne imovine  objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/17

   
1. Nekretnina u k.o. Vasanska (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1326, pašnjak, površine 4.032 m2, k.č.br. 1327, oranica, površine 90 m2 i k.č.br. 1328, oranica, površine 1.766 m2, sve upisane u z.k.ul. 182, k.o. Vasanska.
POČETNA CIJENA: 938.379,50 kn
JAMČEVINA: 93.837,95 kn
 
2. Nekretnina u k.o. Vasanska (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 867/63, pašnjak, površine 510 m2, upisana u z.k.ul. 940, k.o. Vasanska.
POČETNA CIJENA: 82.676,38 kn
JAMČEVINA: 8.267,64 kn
 
3. Nekretnina u k.o. Vrsar (Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Poreč)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 326/3, Marina, Rotonda, površine 1.063 m2, upisana u z.k.ul. 1745, k.o. Vrsar.
POČETNA CIJENA: 1.138.513,54 kn
JAMČEVINA: 56.925,68 kn
 
4. Nekretnina u k.o. Murter Betina (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Tisno)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2708/2, oranica, površine 115 m2, upisana u z.k.ul. 897, k.o. Murter Betina.
POČETNA CIJENA: 34.037,50 kn
JAMČEVINA: 3.403,75 kn
 
5. Nekretnina u k.o. Bogdanovići (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Kaštel Lukšić)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2362/6, neplodno, površine 250 m2, upisana u z.k.ul. 620, k.o. Bogdanovići.
POČETNA CIJENA: 17.437,50 kn
JAMČEVINA: 1.743,75 kn
 
6. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Pula)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3797/3, oranica, površine 421 m2, upisana u z.k.ul. 11820, k.o. Pula.
POČETNA CIJENA: 259.000,00 kn
JAMČEVINA: 25.900,00 kn
 
7. Nekretnina u k.o. Biorine (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1079/5, neplodno, površine 663 m2, upisana u z.k.ul. 521, k.o. Biorine.
POČETNA CIJENA: 54.837,50 kn
JAMČEVINA: 5.483,75 kn
 
8. Nekretnina u k.o. Draga (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 644/1, oranica, površine 192 m2, upisana u z.k.ul. 1819, k.o. Draga.
POČETNA CIJENA: 102.575,00 kn
JAMČEVINA: 10.257,50 kn
 
9. Nekretnina u k.o. Grabarje Brodsko (Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 168/8, livada u Kljakovcu, površine 270 čhv, upisana u z.k.ul. 709 i k.č.br. 167, livada u Kljakovcu, površine 118 čhv, upisana u zk.ul. 708, obje k.o. Grabarje Brodsko.
POČETNA CIJENA: 19.112,50 kn
JAMČEVINA: 1.911,25 kn
 
10. Nekretnina u k.o. Kljake (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Drniš)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 126/33, pašnjak, površine 321 m2, upisana u z.k.ul. 832, k.o. Kljake.
POČETNA CIJENA: 11.637,50 kn
JAMČEVINA: 1.163,75 kn
 
11. Nekretnina u k.o. Samobor (Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Samobor)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1797/8, pašnjak, Obrtnička, površine 212 m2, upisana u z.k.ul. 2605, k.o. Samobor.
POČETNA CIJENA: 174.465,00 kn
JAMČEVINA: 17.446,50 kn
 
12. Nekretnina u k.o. Vukovar (Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Vukovar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4725/4, neplodno – industrijski kolosijek u Proleterskoj, površine 762 m2, upisana u z.k.ul. 5, k.o. Vukovar.
POČETNA CIJENA: 21.112,50 kn
JAMČEVINA: 2.111,25 kn
 
13. Nekretnina u k.o. Lastovo (Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Blato)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 6900/1, neplodno, površine 71 m2, upisana u z.k.ul. 1359, k.o. Lastovo.
POČETNA CIJENA: 59.608,50 kn
JAMČEVINA: 5.960,85 kn
 
14. Nekretnina u k.o. Tijarica (Područni ured za katastar Split, Odjel za katastar nekretnina u Sinju)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1680/9, dvorište Tarabnik, površine 1.160 m2 i k.č.br. *349, štala, površine 160 m2, obje upisane u katastarskom operatu u posjedovni list 559, k.o. Tijarica.
POČETNA CIJENA: 151.206,25 kn
JAMČEVINA: 15.120,63 kn
 
15. Nekretnina u k.o. Luščani (Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Petrinja)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 818/1, kuća i dvorište u selu, voćnjak u selu, površine 1.194 m2, upisana u z.k.ul. 1183, k.o. Luščani.
POČETNA CIJENA: 39.525,00 kn
JAMČEVINA: 3.952,50 kn
 
16. Nekretnina u k.o. Vrbanj (Općinski sud u Starom Gradu, Zemljišno-knjižni odjel Stari Grad)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 582/35, pašnjak, površine 365 m2, upisana u z.k.ul. 221, k.o. Vrbanj.
POČETNA CIJENA: 269.350,00 kn
JAMČEVINA: 26.935,00 kn
 
17. Nekretnina u k.o. Nova Bukovica (Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Slatina)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1380/3, pašnjak u selu, površine 1228 čhv, odnosno 4417 m2, upisana u z.k.ul. 1496, k.o. Nova Bukovica.
POČETNA CIJENA: 81.012,50 kn
JAMČEVINA: 8.101,25 kn
 
18. Nekretnina u k.o. Ličko Petrovo Selo (Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Korenica)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 167/4, pašnjak, površine 49 čhv, odnosno176 m2, upisana u z.k.ul. 642, k.o. Ličko Petrovo Selo.
POČETNA CIJENA: 13.475,00 kn
JAMČEVINA: 1.347,50 kn
 
19. Nekretnina u k.o. Lovrečica (Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Buje)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1489/5, oranica, površine 235 m2, upisana u z.k.ul. 219, k.o. Lovrečica.
POČETNA CIJENA: 94.400,00 kn
JAMČEVINA: 9.440,00 kn
 
20. Nekretnina u k.o. Bast – Baška Voda (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 7779, potok, površine 201 m2, upisana u z.k.ul. 4980, k.o. Bast – Baška Voda.
POČETNA CIJENA: 32.437,50 kn
JAMČEVINA: 3.243,75 kn
 
21. Nekretnina u k.o. Bast – Baška Voda (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5430, pašnjak Zagradina, površine 76 m2, upisana u z.k.ul. 3598, k.o. Bast – Baška Voda.
POČETNA CIJENA: 49.413,50 kn
JAMČEVINA: 4.941,35 kn
 
22. Nekretnina u k.o. Pašijan (Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 111/1, oranica gaj, površine 1 jutro i 1189 čhv, upisana u z.k.ul. 617, k.o. Pašijan.
POČETNA CIJENA: 158.000,00 kn
JAMČEVINA: 15.800,00 kn
 
23. Nekretnina u k.o. Stinica (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Senj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1985/3/G, pustoš guvno u Doljnoj Peici, površine 37 čhv, upisana u z.k.ul. 61 i k.č.br. 1985/3F, oranica pustoš guvno u Dolnjoj Peici, površine 26 čhv, upisana u z.k.ul. 830, obje k.o. Stinica.
POČETNA CIJENA: 76.075,00 kn
JAMČEVINA: 7.607,50 kn
 
24. Nekretnina u k.o. Soline (Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 865/2, potok, površine 32 m2, upisana u z.k.ul. 377, k.o. Soline.
POČETNA CIJENA: 22.937,50 kn
JAMČEVINA: 2.293,75 kn
 
25. Nekretnina u k.o. Županja (Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Županja)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3348/1, kanal, površine 508 m2, upisana u z.k.ul. 5381, k.o. Županja.
POČETNA CIJENA: 16.862,50 kn
JAMČEVINA: 1.686,25 kn
 
26. Nekretnina u k.o. Zaton (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik)
OPIS: Idealni suvlasnički udio Rbr. 20, koji iznosi 800/3840 dijelova, na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3397, vrt, površine 223 m2, upisanoj u z.k.ul. 1372, k.o. Zaton.
POČETNA CIJENA: 40.037,50 kn
JAMČEVINA: 4.003,75 kn
 
27. Nekretnina u k.o. Granešina (Općinski Građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3039/598, oranica u Doljnjoj Dubravi, površine 335 m2, upisana u z.k.ul. 36706, k.o. Granešina.
POČETNA CIJENA: 352.625,00 kn
JAMČEVINA: 35.262,50 kn
 
28. Nekretnina u k.o. Kotišina (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1447/10, šuma, površine 550 m2, upisana u z.k.ul. 841, k.o. Kotišina.
POČETNA CIJENA: 179.237,50 kn
JAMČEVINA: 17.923,75 kn
 
29. Nekretnina u k.o. Plat (Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1238/2, neplodno, površine 32 m2, upisana u z.k.ul. 768, k.o. Plat.
POČETNA CIJENA: 25.536,08 kn
JAMČEVINA: 2.553,61 kn
 
30. Nekretnina u k.o. Komiža (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Split)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. ZGR 1621/1, dvorište, površine 1.044 m2, upisana u z.k.ul. 3971, k.o. Komiža.
POČETNA CIJENA: 867.237,50 kn
JAMČEVINA: 86.723,75 kn
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 28. travnja 2017. godine do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 28. travnja 2017. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 28. travnja 2017. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a) Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b) Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati: tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                            www.imovina.gov.hr

Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti