Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 6/16; s rokom do 16/01/2017

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 18 ponuda za 25 nekretnina, a za 36 nekretnina nije iskazan interes.

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 104/2013) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/2013) Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom objavio je 13. studenog 2016. javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 6/16. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14 sati 16. siječnja 2017. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
1. Nekretnina u k.o. Brtonigla (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2176/6, oranica, površine 1274 m2, upisana u z.k.ul. 1374, k.o. Brtonigla.
POČETNA CIJENA: 349.000,00 kn
JAMČEVINA: 34.900,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 390.000,00 kn.
 
2. Nekretnina u k.o. Kornić  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1481/23, pašnjak, bez upisane površine, upisana u z.k.ul. 7115, k.o. Kornić, koja odgovara katastarskoj čestici br. 1481/23, površine 142 m2, upisana u popisni list br. 2538, k.o. Kornić.
POČETNA CIJENA: 105.166,00 kn
JAMČEVINA: 10.516,60 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
3. Nekretnina u k.o. Plomin (Općinski sud u Labinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 379/ZGR, kuća, štala i dvorište, površine 1054 m2, upisana u z.k.ul. 1660, k.o. Plomin.
POČETNA CIJENA: 235.275,00 kn
JAMČEVINA: 23.527,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
4. Nekretnina u k.o. Strmec Samoborski (Općinski sud u Novom Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5288/3, oranica šikara, površine 44 m2, upisana u z.k.ul. 3766, k.o. Strmec Samoborski.
POČETNA CIJENA: 15.325,00 kn
JAMČEVINA: 1.532,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 20.000,00 kn.
 
5. Nekretnina u k.o. Čepelovac  (Općinski sud u Koprivnici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 2554, Staro selo put, površine 126 m2, upisana u z.k.ul. 2694 , k.o. Čepelovac.
POČETNA CIJENA: 4.500,00 kn
JAMČEVINA: 450,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 4.500,00 kn.
 
6. Nekretnina u k.o. Buje (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 658/1 zgr. površine 9 m2, upisana u z.k.ul. 1182, k.o. Buje.
POČETNA CIJENA: 3.358,00 kn
JAMČEVINA: 335,80 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 3.510,00 kn.
 
7. Nekretnina u k.o. Đulovac (Općinski sud u Bjelovaru )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 123 voćnjak. površine 839 m2 i k.č.br. 126, voćnjak površine 274 m2, obje upisane u zk.ul. 304, k.o. Đulovac.
POČETNA CIJENA: 15.500,00 kn
JAMČEVINA: 1.550,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 15.600,00 kn.
 
8. Nekretnina u k.o. Vrsar (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 878/2 Vrsar, dvorišta vrsar površine 103 m2, upisana u z.k.ul. 1821, k.o. Vrsar.
POČETNA CIJENA: 127.065,00 kn
JAMČEVINA: 12.706,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 135.135,00 kn.
 
9. Nekretnina u k.o. Sesvete Novo  (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3881, livada Rimski put, površine 511 m2, upisana u z.k.ul. 2442, k.o. Sesvete Novo i k.č.br. 3882, livada Rimski put, površine 63 m2, upisana u z.k.ul. 2443, k.o. Sesvete Novo. 
POČETNA CIJENA: 338.512,00 kn
JAMČEVINA: 33.851,25 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 339.627,00 kn.
 
10. Nekretnina u k.o. Borojevići (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. K 18/4, kuća br. 41 sa dvorištem u selu, površine 971 m2 i k.č.br. K 18/2 kuća i dvorište u selu, površine 640 m2, ukupne površine 1611 m2, upisano u z.k.ul. 552, k.o. Borojevići.
POČETNA CIJENA: 64.725,00 kn
JAMČEVINA: 6.472,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
11. Nekretnina u k.o. Petrička (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označene kao k.č. br. 305/7, livada Utvaja površine 251 čhv, odnosno 903 m², upisana u z.k.ul. 445, k.č.br. 286, oranica Gornje polje površine 1 jutro i 1284 čhv, odnosno 10373 m², k.č.br. 295/2, livada Gornja livada površine 1 jutro, odnosno 5755 m ², obje upisane u z.k.ul. 1923, k.č.br. 295/6 livada Gornja livada površine 1 jutro i 800 čhv, odnosno 8632 m², k.č.br. 297, oranica Gornje polje površine 1041 čhv, odnosno 3744 m², k.č.br. 305/9, oranica Utvaja površine 315 čhv, odnosno 1133 m², sve tri upisane u z.k.ul. 1939 i k.č.br. 295/1, livada Gornja livada površine 1 jutro, odnosno 5755 m², upisana u z.k.ul. 1980, sveukupne površine 36295 m², sve k.o. Petrička.
POČETNA CIJENA: 250.000,00 kn
JAMČEVINA: 25.000,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 250.010,00 kn.

12. Nekretnina u k.o. Srinjine (Općinski sud u Splitu)
OPIS: Idealni suvlasnički udio koji iznosi 7/137 dijelova nekretnine označene kao k.č.br. ZEM 1109, oranica, površine 273 m2, upisane u z.k.ul. 1296 , k.o. Srinjine.
POČETNA CIJENA: 2.655,50 kn
JAMČEVINA: 265,55 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 2.656,00 kn.
 
13. Nekretnina u k.o. Brtonigla  (Općinski sud u Bujama )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2094/13, lokva, površine 340 m2, upisana u z.k.ul. 2787, k.o. Brtonigla.
POČETNA CIJENA: 61.237,50 kn
JAMČEVINA: 6.123,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
14. Nekretnina u k.o. Funtana (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 655/2, oranica Cerlenki, površine 506 m2, upisana u z.k.ul. 465, k.o. Funtana.
POČETNA CIJENA: 164.000,00 kn
JAMČEVINA: 16.400,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 171.900,00 kn.
 
15. Nekretnina u k.o. Silba (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2407/5, neplodno, površine 463 m2, upisano u z.k.ul. 1756, k.o. Silba. 
POČETNA CIJENA: 371.988,01 kn
JAMČEVINA: 37.198,80 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
16. Nekretnina u k.o. Križ Hrstovački (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 865/6, kuća i dvorište u selu, površine 1119 m2, upisana u z.k.ul. 738, k.o. Križ Hrastovački.
POČETNA CIJENA: 39.125,00  kn
JAMČEVINA: 3.912,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 41.000,00 kn.
 
17. Nekretnina u k.o. Mačkovo Selo (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 505/13, Luka, Oranica Luka, površine 471 m2, upisana u zk.ul. 317, k.o. Mačkovo Selo i zk.č.br. 505/14, u Lukah kod vode, oranica u Lukah kod vode, površine 1144 m2, upisana u zk.ul. 126, k.o. Mačkovo Selo.
POČETNA CIJENA: 20.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.000,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
18. Nekretnina u k.o. Roč  (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 12950, livada, površine 453 m2, upisana u z.k.ul. 1701, k.o. Roč.
POČETNA CIJENA: 40.140,00 kn
JAMČEVINA: 4.014,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
19. Nekretnina u k.o. Vrbanj (Općinski sud u Starom Gradu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 582/51, pašnjak, površine 340 m2, upisana u z.k.ul. 659, k.o. Vrbanj.
POČETNA CIJENA: 540.237,50 kn
JAMČEVINA: 54.023,75  kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 540.400,00 kn.
 
20. Nekretnina u k.o. Motovun (zk. sud u Pazinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 263 ZGR, zgrada, površine 198 m², upisana u zk.ul. 1339, k.o. Motovun.
POČETNA CIJENA: 860.264,06 kn
JAMČEVINA: 86.026,41 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
21. Nekretnina u k.o. Slum (Općinski sud u Pazinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 698/3, oranica, površine 25 m2, upisana u z.k.ul. 523, k.o. Slum.
POČETNA CIJENA: 5.437,83 kn
JAMČEVINA: 543,78 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
22. Nekretnina u k.o. Suhopoljska Borova (zk. sud u Virovitici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3469, kuća br. 73, 2 ekonomske zgrade i dvor, površine 1799 m², upisana u zk.ul. 1321, k.o. Suhopoljska Borova.
POČETNA CIJENA: 82.706,00 kn
JAMČEVINA: 8.270,60 kn
Nema pristiglih valjanih ponuda.
 
23. Nekretnina u k.o. Cvetković (Općinski sud u Jastrebarskom)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 1692/4, ORANICA POD PREČNIM GRMOM, upisana u z.k.ul.br. 2438, k.o. Cvetković.
POČETNA CIJENA: 96.662,47 kn
JAMČEVINA: 9.666,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
24. Nekretnina u k.o. Žbandaj (Općinski sud u Poreču)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 822, pašnjak, površine 479 m2 i k.č. 824/2, pašnjak, površine 230 m2, ukupne površine 709 m2, obje upisane u zk.ul. 2913, k.o. Žbandaj.
POČETNA CIJENA:  249.250,00 kn
JAMČEVINA: 24.925,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
25. Nekretnina u k.o. Resnik (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 3465/4, oranica Mičica u Klini, površine 373 hvati, odnosno 1192 m2, upisana u zk.ul.br. 107768, ko Resnik.
POČETNA CIJENA: 1.561.261,00 kn
JAMČEVINA: 78.063,05 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
26. Nekretnina u k.o.  Brinje (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena  kao k.č.br. 284, stovarište – pilana površine 507 m² i  k.č.br. 285, oranica Grič u mjestu površine 590 m², obje upisane u zk.ul. 2373 i k.č.br. 279/5 livada Grič u mjestu površine 50 m², k.č.br. 279/6 livada Grič u mjestu površine 460 m², k.č.br. 279/7 livada Grič u mjestu površine 676 m², 279/8 livada Grič u mjestu površine 36 m², 280/1 oranica Grič u mjestu površine 424 m², 280/2 oranica Grič u mjestu površine 205 m², 280/3 oranica Grič u mjestu površine 43 m², 281/6 livada Grič u mjestu površine 493 m², 281/7 kuća broj 109/204 sa stajom i dvorom površine 662 m², k.č.br. 281/9, oranica Grič u mjestu površine 788 m², k.č.br. 281/12 stavovište u mjestu površine 133 m², k.č.br. 281/13 stavovište u mjestu površine 241 m², k.č.br. 281/14 livada kod kuće u mjestu površine 47 m², k.č.br. 281/15 livada Grič u mjestu površine 47 m², k.č.br. 281/16 stavovište u mjestu površine 22 m², k.č.br. 281/17 oranica Grič u mjestu površine 43 m², k.č.br. 281/18 stavovište u mjestu površine m², k.č.br. 281/19 oranica Grič u mjestu površine 586 m², k.č.br. 281/20 livada Grič u mjestu površine 1694 m², k.č.br. 281/21 oranica Grič u mjestu površine 331 m², k.č.br. 281/22 oranica Vrtal u mjestu površine 306 m² i k.č.br. 281/23 livada Grič u mjestu površine 1194 m², svih 21. upisano u z.k.ul. 2359, sveukupne površine 11258 m².
POČETNA CIJENA: 383.000,00 kn
JAMČEVINA: 38.918,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
27. Nekretnina u k.o. Petrinja (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 4494/5 kuća i dvorište u Slatini, površine 730 m2, upisana u zk.ul.br. 5948, k.o. Petrinja.
POČETNA CIJENA: 75.203,10 kn
JAMČEVINA: 7.520,31 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
28. Nekretnina u k.o. Klanac (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.nr. 747/2, voćnjak, površine 64 čhv i k.č. br. 749/2, oranica površine 112 čhv, ukupne površine 176 čhv, obje upisane u zk.ul. 1769, k.o. Klanac.
POČETNA CIJENA: 25.158,00 kn
JAMČEVINA: 2.515,80 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
29. Nekretnina u k.o. Kometnik  (Općinski sud u Slatini)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 684/3A, kuća, dvor i oranica,, površine 375 čhv, upisana zk.ul. 223, k.o. Kometnik.
POČETNA CIJENA: 27.775,00 kn
JAMČEVINA: 2.777,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
30. Nekretnina u k.o. Poreč (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4850, dvorište, površine 1973 m2, upisana u zk.ul. 2477, k.o. Poreč.
POČETNA CIJENA: 1.642.536,00  kn
JAMČEVINA: 82.126,80 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
31. Nekretnina u k.o. Bilaj (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 789/2, dvorište kod kuće u selu, površine 40 čhv i k.č.br. 789/4, kuća br 81 sa dvorištem u selu, površine 88 čhv, obje upisane u zk.ul. 678, k.o. Bilaj i k.č.br. 790/3 oranica Draga pod kućom, površine 281 čhv, upisana u zk.ul. 658, k.o. Bilaj.
POČETNA CIJENA: 81.885,00 kn
JAMČEVINA: 8.188,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
  
32. Vlasnički udio nekretnine u k.o. Rupa (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Udio 6/96 idealnog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 760/1, livada, površine 4.230 m2, upisano u z.k.ul 71, k.o. Rupa.
POČETNA CIJENA: 97.875,00 kn
JAMČEVINA: 9.787,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
33. Nekretnina u k.o. Karlovac I (Općinski sud u Karlovcu )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 421, pašnjak, površine 3313 m2, upisana u z.k.ul. br. 2266, k.o. Karlovac I.
POČETNA CIJENA: 1.063.000,00 kn
JAMČEVINA: 53.150,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
34. Nekretnina u k.o. Grabovac Banski (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 324/4, oranica, površine 1511 m2 i k.č.br. 324/5, kuća i dvorište, obje upisane u z.k.ul. br. 300, k.o. Grabovac Banski.
POČETNA CIJENA: 80.000,00 kn
JAMČEVINA: 8.000,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
35. Nekretnina u k.o. Dežanovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 165, vrt u Podkućnici, površine 525 m2 i k.č.br. 166, voćnjak u Podkućnici, površine 798 m2, ukupne površine 1323 m2, obje upisane u z.k.ul. br. 900, k.o. Dežanovac.
POČETNA CIJENA: 18.375,00 kn
JAMČEVINA: 1.837,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
36. Nekretnina u k.o. Dekanovec (Općinski sud u Čakovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 489/A/214/1/1/1/13, pašnjak, površine 4837 m2, upisana u z.k.ul. br. 2037, k.o. Dekanovec.
POČETNA CIJENA: 169.000,00 kn
JAMČEVINA: 16.900,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
37. Nekretnina u k.o. Podgorje (Općinski sud u Korčuli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1235/79, šuma na brigu, površine 928 m2, upisana u z.k.ul. br. 280, k.o. Podgorje.
POČETNA CIJENA: 721.237,50 kn
JAMČEVINA: 72.123,75 kn
Nema pristiglih ponuda.

38. Nekretnina u k.o. Kruševo (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2101/19, pašnjak, površine 1579 m2, upisana u z.k.ul. br. 2277, k.o. Kruševo.
POČETNA CIJENA: 170.250,00 kn
JAMČEVINA: 17.025,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
39. Nekretnina u k.o. Kuče (Općinski sud u Velikoj Gorici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1124/1, oranica Topolovac u Kozjaku, površine 6 jutara i 926 čhv, upisana u z.k.ul. br. 1977, k.o. Kuče.
POČETNA CIJENA: 3.901.625,00 kn
JAMČEVINA: 195.081,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
40. Nekretnina u k.o. Sesvetski Kraljevec (Općinski sud u Sesvetama)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4625, Trg Kralja Tomislava, gradilište Trg kralja Tomislava, površine 177 m2, upisana u z.k.ul. br. 6097, k.o. Sesvetski Kraljevec.
POČETNA CIJENA: 110.070,60 kn
JAMČEVINA: 11.007,06 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
41. Nekretnina u k.o. Orahovica (Općinski sud u Slatini)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1863/3, oranica krčenik, površine 2.917 m2, upisano u z.k.ul.br. 1129 i z.k.č.br. 1887, dvorište krčenik, površine 36.297 m2, upisano u zk.ul.br. 3106, obje k.o. Orahovica.
POČETNA CIJENA: 1.372.375,00 kn
JAMČEVINA: 68.618,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
42. Nekretnine u k.o. Glogovnica (Općinski sud u Križevcima)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 403, vinograd Crkvenjak u Crkvenici, površine 307 hvati i k.č.br. 381/9, vinograd mladina u Crkvenici, površine 123 hvata, obje upisane u zk.ul. 780, k.o Glogovnica.
POČETNA CIJENA: 15.987,52 kn
JAMČEVINA: 1.598,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
43. Nekretnina u k.o. Kaštel  (Općinski sud u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 13/6 ZGR., kuća i štala, površine 2953 m2, upisana u zk.ul.br. 1967, k.o. Kaštel.
POČETNA CIJENA: 1.223.540,28 kn
JAMČEVINA: 61.177,01 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
44. Nekretnina u k.o. Jastrebarsko (Općinski sud u Jastrebarskom)
OPIS: Nekretnina u suvlasništvu Republike Hrvatske, i to 8106/13393 idealnog dijela k.č.br. 2956, dvije zgrade, dvorište i oranica ratkovica, ukupne površine 13.393 m2,  upisana u z.k.ul. br. 2705, k.o. Jastrebarsko.
POČETNA CIJENA: 1.352.045,50 kn
JAMČEVINA: 67.602,28 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
45. Nekretnina u k.o. Budrovci (Općinski sud u Osijeku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1129, oranica Čipluk, površine 18307 m2 i k.č.br. 1130/2, oranica Čipluk, površine 22497 m2, obje upisane u z.k.ul. br. 1067, k.o. Budrovci.
POČETNA CIJENA: 1.566.528,00 kn
JAMČEVINA: 78.326,40  kn
Nema pristiglih ponuda.
 
46. Nekretnina u k.o. Crikvenica (Općinski sud u Crikvenici )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 963/3, Vila Istranka u Crikvenici, površine 232 čhv, upisana u z.k.ul. br. 5418, k.o. Crikvenica, energetskog razreda D, Strossmayerovo šetalište 52a, Crikvenica.
POČETNA CIJENA: 6.470.611,71 kn
JAMČEVINA: 323.530,59 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 6.555.555,00 kn.
 
47. Nekretnina u k.o. Gornje Komarevo (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 794/18, livada cikavac, površine 204 m2, upisana u z.k.ul. br. 859, k.o. Gornje Komarevo.
POČETNA CIJENA: 11.075,00 kn
JAMČEVINA: 1.107,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 11.100,00 kn.
 
48. Nekretnina u k.o. Otok  (Općinski sud u Sinju)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1738/3, pašnjak, površine 334 m2, upisana u z.k.ul. br. 2010, k.o. Otok.
POČETNA CIJENA: 41.102,88 kn
JAMČEVINA: 4.110,29 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
49. Nekretnina u k.o. Ilovačak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 17/1, kuća i dvorište, površine 1032 m2, upisana u z.k.ul. br. 365, k.o. Ilovačak.
POČETNA CIJENA: 56.000,00 kn
JAMČEVINA: 5.600,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
50. Nekretnina u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1568/2, Franca Prešerna dvorište, površine 405 m2, upisana u z.k.ul. br. 5125 , k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 103.000,00 kn
JAMČEVINA: 10.300,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
51. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 762/1, oranica ograda, površine 3 jutra 377 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847 , k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 495.000,00 kn
JAMČEVINA: 49.500,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
52. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 763/3, oranica ograda, površine 1 jutro 205 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847, k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 138.000,00 kn
JAMČEVINA: 13.800,00 kn

53. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 763/5, oranica ograda, površine 34 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847, k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 2.600,00 kn
JAMČEVINA: 260,00 kn

54. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 764/6, oranica ograda, površine 17 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847, k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 1.300,00 kn
JAMČEVINA: 130,00 kn

55. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 766/2, oranica ograda, površine 1 jutro 978 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847, k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 197.000,00 kn
JAMČEVINA: 19.700,00 kn

56. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1201/5, parkiralište ograda, površine 20 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847, k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 1.500,00 kn
JAMČEVINA: 150,00 kn

57. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1201/6, oranica ograda, površine 6 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847, k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 500,00 kn
JAMČEVINA: 50,00 kn

58. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1201/7, industrijsko dvorište ograda, površine 38 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847, k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 2.900,00 kn
JAMČEVINA: 290,00 kn

59. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1201/10, oranica ograda, površine 4 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847 , k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 300,00 kn
JAMČEVINA: 30,00 kn
Jedna pristigla ponuda (za nekretnine od broja 52 do broja 59), ponuđena cijena: 344.100,00 kn.
 
60. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 758/8, dvorište, površine 253 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847, k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 24.200,00 kn
JAMČEVINA: 2.420,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 24.200,00 kn.
 
61. Nekretnina u k.o. Hercegovac (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 757/1, voćnjak ograda, površine 1416 čhv, upisana u z.k.ul. br. 847, k.o. Hercegovac.
POČETNA CIJENA: 135.000,00 kn
JAMČEVINA: 13.500,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 135.000,00 kn.

 

Pisane vijesti