Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/17

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_152118023_cr.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. svibnja 2017. godine do 14 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/2013), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 104/2016) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/2013) Ministarstvo državne imovine  objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/17

 
 
1. Nekretnina u k.o. Osijek (Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek)
OPIS: Idealni suvlasnički udio Republike Hrvatske na nekretninama označenim kao k.č.br. 2198/1, kuća i dvorište u Ulici M. Gorkog br. 128, površine 393 m2 i k.č.br. 2199/1, voćnjak u M. Gorkog, površine 402 m2, sve upisane u z.k.ul. 21297,  koji iznosi 5/6 dijelova, k.o. Osijek.
POČETNA CIJENA: 666.481,25 kn
JAMČEVINA: 66.648,13 kn
 
2. Nekretnina u k.o. Plemenitaš (Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Vrbovsko)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 132, škola, dvorište i oranica u Plemenitašu, površine 387 čhv, k.č.br. 133, livada u selu, površine 129 čhv, k.č.br. 134, livada u selu, površine 234 čhv i k.č.br. 135, livada u selu, površine 444 čhv, ukupne površine 1.194 čhv, odnosno 4.294 m2, sve upisane u z.k.ul. 1, k.o. Plemenitaš. Predmetne nekretnine u naravi predstavljaju staru zgradu škole s okućnicom i okolnim zemljištem, a zgrada škole trenutno nije slobodna od stvari i prava, budući da u istoj djeluje likovna kolonija.
POČETNA CIJENA: 582.125,00 kn
JAMČEVINA: 58.212,50 kn
 
3. Nekretnina u k.o. Barbat (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Pag)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4706/228, neplodno Vidalići, površine 478 m2, upisana u z.k.ul. 920, k.o. Barbat.
POČETNA CIJENA: 299.850,00 kn
JAMČEVINA: 29.985,00 kn
 
4. Nekretnina u k.o. Medulin (Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Medulin)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 602/15, neplodno, površine 404 m2, upisana u z.k.ul. 3805, k.o. Barbat.
POČETNA CIJENA: 214.000,00 kn
JAMČEVINA: 21.400,00 kn
 
5. Nekretnina u k.o. Vir (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar)
OPIS: Nekretnina označena kao z.k.č.br. 9804, srednje kućice, pašnjak srednje kućice, površine 392 m2, upisana u z.k.ul. 11813, k.o. Vir.
POČETNA CIJENA: 219.237,50 kn
JAMČEVINA: 21.923,75 kn
 
6. Nekretnina u k.o. Aržano (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1558/55, pašnjak, površine 1.008 m2, upisana u z.k.ul. 548, k.o. Aržano.
POČETNA CIJENA: 16.837,50 kn
JAMČEVINA: 1.683,75 kn
 
7. Nekretnina u k.o. Srb (Područni ured za katastar Zadar, Ispostava Gračac)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1704/1, Međuvođa, izgrađeno zemljište, dvorište, površine 443 m2, upisana u Posjedovni list 1380, k.o. Srb.
POČETNA CIJENA: 33.706,25 kn
JAMČEVINA: 3.370,63 kn
 
8. Nekretnina u k.o. Novi Grabovac (Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Novska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 225/4, dvorište u selu, površine 277 m2, upisana u z.k.ul. 266, k.o. Novi Grabovac.
POČETNA CIJENA: 9.500,00 kn
JAMČEVINA: 950,00 kn
 
9. Nekretnina u k.o. Ilova (Općinski sud u Kutini, Zemljišno-knjižni odjel Kutina)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1891, šuma u Franjevcu, površine 89 čhv, upisana u z.k.ul. 59, k.o. Ilova.
POČETNA CIJENA: 14.900,00 kn
JAMČEVINA: 1.490,00 kn
 
10. Nekretnina u k.o. Ljupina (Općinski sud u Novoj Gradišci, Zemljišno-knjižni odjel Nova Gradiška)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1111, oranica u Gregurevki, površine 4.125 m2, upisana u z.k.ul. 812, k.o. Ljupina.
POČETNA CIJENA: 111.112,50 kn
JAMČEVINA: 11.111,25 kn
 
11. Nekretnina u k.o. Tušilović (Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Karlovac)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 734/3, potok, površine 41 čhv, odnosno 147 m2, upisana u z.k.ul. 1256, k.o. Tušilović.
POČETNA CIJENA: 9.100,00 kn
JAMČEVINA: 910,00 kn
 
12. Nekretnina u k.o. Svetvinčenat (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 36/2 ZGR, kuća, površine 35 m2 i k.č.br. 36/3, oranica, površine 65 m2, obje upisane u z.k.ul. 9, k.o. Svetvinčenat.
POČETNA CIJENA: 25.900,00 kn
JAMČEVINA: 2.590,00 kn
 
13. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1247/2 voćnjak, površine 1.962 m2, upisana u zk.ul. 56300, k.o. Grad Zagreb.
POČETNA CIJENA: 10.007.325,00 kn
JAMČEVINA: 500.366,25 kn
 
14. Nekretnina u k.o. Zadar (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 9565, ruševine, površine 93 m2, upisana u z.k.ul. 15676, k.o. Zadar.
POČETNA CIJENA: 1.111.250,00 kn
JAMČEVINA: 55.562,50 kn
 
15. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1063/4, skladište, površine 235 m2, k.č.br. 1063/5, skladište, površine 25 m2, k.č.br. 1063/6, skladište, površine 93 m2 i k.č.br. 1063/7, dvor. uz g. zgradu, površine 114 m2, sve upisane u z.k.ul. 16850, k.o. Pula.
POČETNA CIJENA: 1.065.062,50 kn
JAMČEVINA: 53.253,13 kn
 
16. Nekretnina u k.o. Dežanovac (Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Daruvar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 242/5, voćnjak Podkućnica, površine 1.424 m2, upisana u z.k.ul. 1689, k.o. Dežanovac.
POČETNA CIJENA: 55.850,00 kn
JAMČEVINA: 5.585,00 kn
 
17. Nekretnina u k.o. Brnaze (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1049/27, pašnjak, površine 537 m2, upisana u z.k.ul. 3158, k.o. Brnaze.
POČETNA CIJENA: 64.874,50 kn
JAMČEVINA: 6.487,45 kn
 
18. Nekretnina u k.o. Studenci (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 6575/36, Likov Dolac, pašnjak, površine 1.747 m2, upisana u z.k.ul. 1116, k.o. Studenci.
POČETNA CIJENA: 36.237,50 kn
JAMČEVINA: 3.623,75 kn
 
19. Nekretnina u k.o. Gornji Andrijevci (Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 594/1, ekonomsko dvorište Jelas, površine 25.827 m2 i k.č.br. 595/1, zgrada i ekonomsko dvorište Jelas, površine 35.011 m2, obje upisane u z.k.ul. 55, k.o. Gornji Andrijevci.
POČETNA CIJENA: 1.376.100,00 kn
JAMČEVINA: 68.805,00 kn
 
20. Nekretnina u k.o. Biograd na Moru (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Biograd na Moru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3241/8, Pručanik, šuma, površine 24.083 m2, upisana u z.k.ul. 6465, k.o. Biograd na Moru.
POČETNA CIJENA: 25.682.485,40 kn
JAMČEVINA: 1.284.124,27 kn
 
21. Nekretnina u k.o. Belej (Općinski sud u Malom Lošinju, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 748/60, pašnjak, površine 520 m2, u suvlasničkom dijelu od ¾, upisana u zk.ul. 1223, k.o. Belej, k.č.br. 767/1, oranica, površine 365 m2 i k.č.br. 767/2, vrt-travnjak, površine 85 m2, obje u suvlasničkom dijelu od ¾, upisane u z.k.ul. 1210, k.o. Belej.
POČETNA CIJENA: 78.000,00 kn
JAMČEVINA: 7.800,00 kn
 
22. Nekretnina u k.o. Brodsko Vinogorje (Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 694/6, oranica Šimunovićka, površine 2.972 m2, upisana u z.k.ul. 1695, k.o. Brodsko Vinogorje.
POČETNA CIJENA: 127.250,00 kn
JAMČEVINA: 12.725,00 kn
 
23. Nekretnina u k.o. Žminj (Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Rovinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4989/2, vinograd, površine 3.259 m2, upisana u z.k.ul. 2318, k.č.br. 4989/3, oranica, površine 813 m2, k.č.br. 4989/5, vinograd, površine 1.120 m2, k.č.br. 4989/6, vinograd, površine 660 m2 i k.č.br. 4990/1, livada, površine 1.309 m2, sve upisane u z.k.ul. 7302, k.o. Žminj. Čestice zemljišta 4989/2, 4989/3, 4989/5, 4989/6 i 4990/1, površine 7.161 m2, prema Prostornom planu uređenja Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“, broj 2/2006) obuhvaćene su granicama neizgrađenog dijela građevinskog područja poslovno-gospodarske zone Žminj i u naravi predstavljaju obrasle livade s izravnim pristupom na javnu prometnicu.
POČETNA CIJENA: 1.595.444,39 kn
JAMČEVINA: 79.772,22 kn
 
24. Nekretnina u k.o. Vrbovec (Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Vrbovec)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1504/3-1, zgrada i dvorište, površine 194 čhv, k.č.br. 1504/2, oranica Varošćica, površine 595 čhv, k.č.br. 1511/2-1, zgrada i dvorište, površine 1190 čhv i k.č.br. 1512/2, oranica Varošćica, površine 146 čhv, sve upisane u z.k.ul. 1316, k.o. Vrbovec. Čestice zemljišta 1504/3-1, 1504/2, 1511/2-1, 1512/2, prema Urbanističkom planu uređenja Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 10/2005 i 33/2010) nalaze se unutar zone I2 – Proizvodna namjena – pretežno zanatska i u naravi predstavljaju zapuštene industrijske zgrade sa okolnim zemljištem, s izravnim pristupom na javnu prometnicu, površine 7.628 m2, a u katastarskom operatu identificiraju se s k.č.br. 7104/2 i 7105/1 k.o. Vrbovec, ukupne površine 7.277 m2 i prodaju se u viđenom stanju, a procjena je načinjena u skladu s upisanim zemljišnoknjižnim stanjem.
POČETNA CIJENA: 2.112.625,00 kn
JAMČEVINA: 105.631,25 kn
 
25. Nekretnina u k.o. Vrapče (Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1249/275, oranica Golika Dragutina, površine 813 m2, upisana u z.k.ul. 10787, k.o. Vrapče.
POČETNA CIJENA: 1.143.943,00 kn
JAMČEVINA: 57.197,15 kn
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 23. svibnja 2017. godine do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 23. svibnja 2017. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 23. svibnja 2017. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
    b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati:    tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti