Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. svibnja 2018. do 14 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13, 18/16 i 89/17), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/18

 
1. SUVLASNIČKI DIO KUĆE U DUBROVNIKU
Suvlasnički dio od 1492/10000 dijelova nekretnine označene kao zk.č.br. ZGR. 324, zgrada, upisana kao zk. tijelo I. u z.k.ul. 1423, k.o. Gruž, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik, što se prema Rješenju Centra za restrukturiranje i prodaju odnosi na sobu u prizemlju poslovne zgrade „Ex Pitarević“ od glavnog ulaza s Lapadske obale lijevo, površine 29,59 m2 i prostoriju u prizemlju druga desno, površine 15,74 m2, u naravi energana hotela Lapad. Nekretnina je temeljem Rješenja Ministarstva kulture stavljena pod preventivnu zaštitu te slijedom odredaba Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnička prava na istoj mogu biti ograničena.
POČETNA CIJENA: 918.475,00 kn
JAMČEVINA: 91.847,50 kn
(kontakt informacije tel: 021 686 983)
 
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SLIVNOM
Nekretnina označena kao zk.č.br. 7678/7, površine 799 m2, upisana u z.k.ul. 2112, k.o. Slivno, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
POČETNA CIJENA: 140.237,50 kn
JAMČEVINA: 14.023,75 kn
 
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VELIKOJ GORICI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 610/2, površine 96 m2, upisana u z.k.ul. 5656, k.o. Velika Gorica, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Velika Gorica.
POČETNA CIJENA: 63.325,00 kn
JAMČEVINA: 6.332,50 kn
 
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KAŠTELIR-LABINCI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2299, površine 165 m2, upisana u z.k.ul. 2955, k.o. Kaštelir, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 69.400,00 kn
JAMČEVINA: 6.940,00 kn
 
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SAVUDRIJI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 13/13 ZGR., površine 184 m2, upisana u z.k.ul. 2000, k.o. Savudrija, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 537.875,00 kn
JAMČEVINA: 53.787,50 kn
 
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZADRU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1958/2, površine 395 m2, upisana u z.k.ul. 11069, k.o. Zadar, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 607.856,25 kn
JAMČEVINA: 60.785,63 kn
 
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PAZINU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 769/2, površine 644 m2, upisana u z.k.ul. 2416, k.o. Pazin, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pazin.
POČETNA CIJENA: 88.900,00 kn
JAMČEVINA: 8.890,00 kn
 
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U DRENJU  
Nekretnina označena kao zk.č.br. 387/2, površine 200 m2, zk.č.br. 387/3,  površine 100 m2, zk.č.br. 387/4,  površine 100 m2 i zk.č.br. 387/6, površine 650 m2, sve upisane u z.k.ul. 140, k.o. Bračevačko Podgorje, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Đakovo.
POČETNA CIJENA: 67.175,00 kn
JAMČEVINA: 6.717,50 kn
 
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 135/1, površine 26.266 m2, upisana u z.k.ul. 804, k.o. Palača, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 455.600,00 kn
JAMČEVINA: 45.560,00 kn
 
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE  U LOVREĆU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3026/156, zidina, površine 1.152 m2, upisana u z.k.ul. 545, k.o. Opanci, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski.
POČETNA CIJENA: 19.237,50 kn
JAMČEVINA: 1.923,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 62.291,05 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
 
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I KUĆA U SRBU
Nekretnina označena kao k.č.br. 107/8, površine 798 m2, upisana u posjedovni list br. 1379, k.o. Srb, Područni ureda za katastar Zadar, Ispostava Gračac.
POČETNA CIJENA: 27.350,00 kn
JAMČEVINA: 2.735,00 kn
 
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POJEZERJU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 18, Kobiljača, površine 581 m2, upisana u z.k.ul. 1316, k.o. Kobiljača, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
POČETNA CIJENA: 54.900,00 kn
JAMČEVINA: 5.490,00 kn
 
13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U MATULJIMA
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2427, Matulji, površine 214 m2, upisana u z.k.ul. 2597 i zk.č.br. 2429, Matulji, pašnjak, površine 197 m2, upisana u z.k.ul. 2598, sve k.o. Matulji, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija.
POČETNA CIJENA: 219.362,50 kn
JAMČEVINA: 21.936,25 kn
 
14. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KUTINI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3209/1, Braće Perkovića, površine 1.580 m2, upisana u z.k.ul. 1492, k.o. Ilova, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Kutina.
POČETNA CIJENA: 38.800,00 kn
JAMČEVINA: 3.880,00 kn
 
15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I KUĆA U BAKRU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4505/6, kuća br. 102, mlin i dvorište, površine 102 čhv i zk.č.br. 4505/7, ruševina i dvorište, površine 106 čhv, obje upisane u z.k.ul. 2274, sve k.o. Ružić Selo, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
POČETNA CIJENA: 156.550,00 kn
JAMČEVINA: 15.655,00 kn
 
16. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VRSARU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 576/1, Marasi, površine 2.013 m2, upisana u z.k.ul. 206, k.o. Gradina, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč. Na nekretnini se nalazi objekt odnosno jednostavna slobodnostojeća zgrada poljoprivredne namjene ozakonjena Rješenjem o izvedenom stanju koju je izgradio vlastitim sredstvima Mladen Maras.
POČETNA CIJENA: 865.000,00 kn
JAMČEVINA: 86.500,00 kn
 
17. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VINODOLSKOJ OPĆINI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3797/51, površine 576 čhv, upisana u z.k.ul. 6122, k.o. Bribir, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Crikvenica.
POČETNA CIJENA: 53.875,00 kn
JAMČEVINA: 5.387,50 kn
 
18. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NINU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3190, Gornje Kusine, površine 173 m2, upisana u z.k.ul. 3718, k.o. Vrsi, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 75.637,50 kn
JAMČEVINA: 7.563,75 kn
 
19. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 6097/174, oranica Kosničko, površine 1.119 m2, upisana u z.k.ul. 109406, k.o. Grad Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 1.803.125,00 kn
JAMČEVINA: 90.156,25 kn
 
20. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/8, Grabi, šuma, površine 8.464 m2, upisana u z.k.ul. 1879, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/150 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.144.500,00 kn
JAMČEVINA: 57.225,00 kn
 
21. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/12, Grabi, šuma, površine 10.473 m2, upisana u z.k.ul. 1883, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/149 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.414.500,00 kn
JAMČEVINA: 70.725,00 kn
 
22. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/13, Grabi, šuma, površine 8.219 m2, upisana u z.k.ul. 1884, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/148 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.114.500,00 kn
JAMČEVINA: 55.725,00 kn
 
23. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/17, Grabi, šuma, površine 20.341 m2, upisana u z.k.ul. 1869, zk.č.br. . 4527/20, Grabi, šuma, površine 19.029 m2, upisana u z.k.ul. 1864 i zk.č.br. 4527/21, Grabi, šuma, površine 20.259 m2, upisana u z.k.ul. 1865, ukupne površine 59.629 m2, sve k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetne čestice odgovaraju katastarskim česticama k.č.br. 481/165, k.č.br. 481/167 i k.č.br. 481/163, sve k.o. Poličnik. Čestice zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćene su granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 8.056.800,00 kn
JAMČEVINA: 402.840,00 kn

 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. 5. 2018. do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 29. 5. 2018. do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 29. 5. 2018. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel:  +385(0)1 6448 887
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

Pisane vijesti