Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu RH 1/19

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21. veljače 2019. do 10 sati

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/19

 
 
R.
br.
Oznaka poslovnog prostora Adresa poslovnog prostora Površina           u m2 Početna cijena
i iznos jamčevine
u kunama
Trošak procjene s PDV-om u kunama Opis poslovnog prostora Energetski
certifikat
Trošak izrade energetskog certifikata s PDV-om u kunama  
Raspored
razgledavanja
poslovnih prostora
1. PP1346 Zagreb,
Ilica 170, ulično prizemlje
19,19 cijena:
170.300,00
jamčevina:
17.030,00
674,50 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-3), poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije u uličnom prizemlju, ukupne površine 19,19 m2, neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom nekretnine u A koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, izgrađen na zkč.br. 500/1, upisan u zk.ul.br. 164, k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu.  D 750,00  28. 1. 2019.
10,00 - 10,30
2.  PP1347  
 
 
 
Zagreb,
Ilica 170/1, dvorišno prizemlje
 
 
 
 
 
63,08
cijena:
271.200,00
jamčevina:
27.120,00
647,50 4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-4), poslovni prostor koji se sastoji od tri prostorije u prizemlju dvorišne zgrade ukupne površine 63,08 m2, neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom nekretnine u A koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, izgrađen na zkč.br. 500/1, upisan u zk.ul.br. 164, k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu.  F  1.125,00 28. 1. 2019.
10,30 - 11,00
3. PP1574 Zagreb,
Kraljevec 11, prizemlje
 135,64 cijena:
559.800,00
jamčevina:
55.980,00
712,50 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-3), poslovni prostor u prizemlju ulične zgrade koji se sastoji od deset prostorija ukupne površine 135,64 čm, zgrada u Kraljevcu br. 11 i dvorište sa 168,8 čhv ili 607 čm koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi, izgrađen za zkč.br. 8585/14, upisan u zk.ul.br. 12297, k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinskog suda u Zagrebu.  E  1.500,00 29. 1. 2019.
10,00 - 10,30
4.  PP1658  Zagreb,
Mandaličina 5,
ulično prizemlje
16,58 cijena:
121.300,00
jamčevina:
12.130,00

 
 
 
674,50
4. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo (E-4), poslovni prostor u prizemlju ulične zgrade koji se sastoji od jedne prostorije, površine 16,58 čm, neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na zkč.br. 594/2, upisan u zk.ul.br. 11823, k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu.  D  800,00 28. 1. 2019.
11,30 - 12,00
5.  PP3332 Osijek,
Martina Divalta 97, prizemlje
67,57 cijena:
124.000,00
jamčevina:
12.400,00
987,50 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-3), suvlasnički udio koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi. Poslovni prostor, površine 67,57 m2, izgrađen na zkč.br. 6921, upisan u zk.ul.br. 19783, k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku. G  800,00 30. 1. 2019.
12,00 - 12,30
6.  PP6813  
 
Osijek,
Ivana Gundulića 66, prizemlje
 20,61 cijena:
76.600,00
jamčevina:
7.660,00
737,50 8. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-8), suvlasnički dio koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi. Poslovni prostor površine 20,61 m2, izgrađen na zkč.br. 5406, upisan u zk.ul.br. 6212, k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku.  F  kupac ne snosi trošak izrade energetskog certifikata 29. 1. 2019.
12,30 - 13,00
7.  PP6631  Osijek,
Gornjodravska obala 93, prizemlje
54,30 cijena:
302.000,00
jamčevina:
30.200,00
737,50 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-7), poslovni prostor u prizemlju koji se sastoji od predprostora, poslovnog prostora, poslovnog prostora, spremišta i sanitarnog čvora, ukupne površine 54,30 m2 sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi katastarske čestice 1367/1, k.o. Osijek, upisan u zkl.ul.br. 21550, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku.  F 656,25  28. 1. 2019.
11,30 - 12,00
8.  PP3333  Osijek,
J.J.Strossmayera 40, prizemlje
 107,70 cijena:
259.000,00
jamčevina:
25.900,00
1.225,00 Poslovni prostor sa 107,70 m2 koji se nalazi u Zgradi u Osijeku, J.J. Strossmayera 40, sagrađenoj na zkč.br. 1389, upisan u Knjigu PU: Osijek, broj poduloška: 21096/zk.ul.br. 18051, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku.  D 800,00  28. 1. 2019.
12,00 - 12,30
9. PP6934  Osijek,
Ribarska 3, podrum
 125,05 cijena:
402.000,00
jamčevina:
40.200,00
1.225,00 9. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-9), poslovni prostor površine 125,05 m2 izgrađen na zkč.br. 1425, upisan u zk.ul.br. 21648, k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku. D  800,00 28. 1. 2019.
12,30 - 13,00
10.  PP3163  
 
Osijek,
Sv. Ane 52, prizemlje
 22,89 cijena:
48.100,00
jamčevina:
4.810,00
 737,50 Poslovni prostor površine 22,89 m2 koji se nalazi u Zgradi u Osijeku, Sv. Ane 52, sagrađene zkč.br. 1994, upisan u Knjigu PU: Osijek, broj poduloška 20875/zk.ul.br. 18066, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku.  E 656,25 29. 1. 2019.
11,45 - 12,15
11.  PP3162  
 
Osijek,
Sv. Ane 52, prizemlje
 28,49 cijena:
84.400,00
jamčevina:
8.440,00
 737,50 Poslovni prostor površine 28,49 m2 koji se nalazi u Zgradi u Osijeku, Sv. Ane 52, sagrađene na zkč.br. 1994, upisan u Knjigu PU: Osijek, broj poduloška: 20875/zk.ul.br. 18066, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku.  C 656,25 29. 1. 2019.
11,45 - 12,15
12. PP3245  Osijek,
Trg Ivana Pavla II br. 1, prizemlje
 17,11 cijena:
94.700,00
jamčevina:
9.470,00
 737,50 6. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-6), poslovni prostor površine 17,11 m2, Trg Ivana Pavla II br. 1, sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi izgrađen za zkč.br. 1822, k.o. Osijek, upisan u zk.ul.br. 21222,  Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku.  D 656,25 29. 1. 2019.
11,00 - 11,30
13.  PP3666  
 
Osijek,
Gornjodravska obala 95
garaža br. 30 u suterenu zgrade
 11,75 cijena:
14.800,00
jamčevina:
1.480,00
1.187,50 62. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-62), garaža broj 30 u suterenu od 11,75 m2 sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi katastarske čestice 1367/1, k.o. Osijek, upisana u  zk.ul.br. 21550, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku. nije potreban - 28. 1. 2019.
11,00 - 11,30
14.  PP3665 Osijek,
Gornjodravska obala 95
garaža br. 27 u suterenu zgrade
 11,75 cijena:
14.800,00
jamčevina:
1.480,00
1.187,50 59. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-59), garaža broj 27 u suterenu od 11,75 m2 sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi katastarske čestice 1367/1, k.o. Osijek, upisana u zk.ul.br. 21550, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku.  nije potreban  - 28. 1. 2019.
11,00 - 11,30
15. PP6057  
 
Osijek,
Gornjodravska obala 94
garaža br. 13 u suterenu zgrade
12,35 cijena:
15.500,00
jamčevina:
1.550,00
 1.187,50 28. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-28), garaža broj 13 u suterenu od 12,35 m2 sa suvlasničkim udjelom koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi katastarske čestice 1367/1, k.o. Osijek, upisana u zk.ul.br. 21550,  Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku.  nije potreban - 28. 1. 2019.
11,00 - 11,30
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21. veljače 2019. do 10 sati
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaki pojedini poslovni prostor, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše na koji poslovni prostor se odnosi: adresa i redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI do 21. veljače 2019. do 10,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 21. veljače 2019. iza 10,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2.  a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
     b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji poslovnog prostora kod javnog bilježnika. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i trošak procjene te trošak izrade energetskog certifikata koji su navedeni u javnom pozivu za svaki pojedini poslovni prostor. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887, 031 628 505
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti