Popis poslovnih prostora - garaža koji će biti predmetom prodaje - 22.2.2019

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg
Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine", br. 112/18), a u vezi s čl. 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine", br. 125/11, 64/15)  i  članka 1., 2., i 3. Uredbe o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 137/12, 78/15), Ministarstvo državne imovine objavljuje
 

POPIS POSLOVNIH PROSTORA – GARAŽA
KOJI ĆE BITI PREDMETOM PRODAJE

sukladno Odluci Ministarstva državne imovine, KLASA: 371-01/18-01/670, URBROJ: 536-03-01-03-03/05-19-18, od 6. veljače 2019. godine.      


Pisane vijesti