Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu RH 4/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-4-PP/prodaja_pp_4-19.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  23. srpnja 2019. do 10 sati

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 4/19
 

R.
br.
Oznaka Adresa Površina
u m2
Početna cijena
i iznos jamčevine
u kunama
Troškovi procjene u kunama s PDV-om Opis poslovnog prostora Energetski
certifikat
Trošak izrade energetskog certifikata s PDV-om Vrijeme i datum
razgledavanja
1. PP 1095 Zagreb,
Gajeva 2c, Bogovićeva 2,
prvi kat
165,78 cijena:
3.350.000,00
jamčevina:
335.000,00
817,50 8. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8), 1. poslovni prostor koji se sastoji od više prostorija na prvom katu, ukupne površine 165,78 m2, neodvojivo povezan sa suvlasničkim dijelom nekretnine u A, izgrađen na zk.č.br. 2275, upisan u zk.ul. 5433, k. o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu C 1.125,00 26.06.2019
10:45-11:15
2. PP 6705 Zagreb,
Ilica 154,
dvorišna zgrada prizemlje
24,00 cijena:
215.000,00
jamčevina:
21.500,00
985,00 2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), poslovni prostor u dvorišnoj zgradi, površine 24,00 m2, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, izgrađen na zk.č.br. 489/1, upisan u zk.ul.br. 171 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu E 500,00 26.06.2019
09:00-09:30
3. PP  6706 Zagreb,
Ilica 154
dvorišna zgrada
prizemlje
26,76 cijena:
239.000,00
jamčevina:
23.900,00
985,00 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), poslovni prostor u dvorišnoj zgradi, površine 26,76 m2, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, izgrađen na zk.č.br. 489/1 i upisan u zk.ul.br. 171 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu G 500,00 26.06.2019
09:00-09:30
4. PP 1693 Zagreb,
Masarykova 13, podrum
118,19 cijena:
862.000,00
jamčevina:
86.200,00
2.125,00 17. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-17), 1. poslovni prostor u podrumu ulične zgrade površine 118,19 čm koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, izgrađen na zk.č.br. 3297/1 i upisan u zk.ul.br. 30636 k.o. Grad Zagreb, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu E 612,50 26.06.2019.
11:45-12:15
5. PP 3124 Zagreb,
Nova Ves 31,
prizemlje ulične zgrade
15,55 cijena:
156.000,00
jamčevina:
15.600,00
985,00 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), 1. Poslovni prostor koji se sastoji od jedne prostorije i sanitarnog čvora u prizemlju ulične zgrade, ukupne površine 15,55 m2, neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na zk.č.br. 1414, zk.ul.br. 2007, k.o. Grad Zagreb Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu E 500,00 26.06.2019.
13:00-13:30
6. PP 7418 Zagreb,
Zvonimirova 37
prizemlje
17,00 cijena:
193.000,00
jamčevina:
19.300,00
935,00 15. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-15), 1. poslovni prostor u prizemlju zgrade, površine 17,00 čm, koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi izgrađen na zk.č.br. 6442, upisan u zk.ul.br. 5828 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu E 625,00 27.06.2019.
09:00-09:30
7. PP 2275 Zagreb,
Zvonimirova 73,
ulično prizemlje
24,00 cijena:
292.000,00
jamčevina:
29.200,00
1.750,00 7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7), 1. Poslovni prostor u uličnom prizemlju zgrade površine 24 m2, koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na zk.č.br. 6700 upisan u zk.ul.br. 6648 k.o. Centar, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu G 625,00 27.06.2019.
10:00-10:30
8. PP 5998 Zagreb,
Brune Bušića 11
garaža br. 2, podrum
12,34 cijena:
30.600,00
jamčevina:
3.060,00
437,50 3. Suvlasnički dio: 21/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), garaža broj 2 smještena u podrumu zgrade lijevo od ulaza u garaže, garaža ispod platoa, druga desno u nizu u površini od 12,34 m2, izgrađena na zk.č.br. 434/2 , upisana u zk.ul.br. 14315 k. o. Zaprudski Otok, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb, Općinski sud u Novom Zagrebu ne treba --- 27.06.2019.
12:00-12:30
9. PP 3333 Osijek,
J. J. Strossmayera 40
prizemlje
107,70 cijena:
165.300,00
jamčevina:
16.530,00
2551,00 1.1 Poslovni prostor sa 107,70 m2, 1.1 Zgrada u Osijeku, J. J. Strossmayera 40, sagrađena na katastarskim česticama: 1389, upisana u knjigu položenih ugovora Osijek, br. poduloška: 21096 / zk.ul.br. 18051, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku D 800,00 02.07.2019.
09:00 – 09:30
10. PP 6934 Osijek,
Ribarska 3
podrum
125,05 cijena:
270.500,00
jamčevina:
27.050,00
2551,00 10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Etažno vlasništvo (E-9), Poslovni prostor površine 125,05 m2, izgrađen na zk.č.br. 1425, Kuća br. 3 i 5 u ulici Ribarskoj, upisan u zk.ul.br. 21648, k.o. Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku D 656,25 02.07.2019.
09:30 – 10:00
11. PP 3162 Osijek,
Sv. Ane 52
prizemlje
28,49 cijena:
50.700,00
jamčevina:
5.070,00
2013,50 1.1 Poslovni prostor površine 28,49 m2, 1.1 Zgrada u Osijeku, Sv. Ane 52, izgrađena na zk.č.br. 1994, upisan u knjigu položenih ugovora Osijek, br. poduloška: 20875 / zk.ul.br. 18066, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, Općinskog suda u Osijeku C 656,25 02.07.2019.
10:15 – 10:45
 
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti poslovnog prostora i izrade energetskog certifikata.
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  23. srpnja 2019. do 10 sati
Javno otvaranje ponuda održat ce se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 23. srpnja 2019. u 10,00 sati.
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni prostor u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 23. srpnja 2019. do  10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10,00 sati 23. srpnja 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat ce se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 23. srpnja 2019. u 10,00 sati.
 

UVJETI NATJEČAJA
 
Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti poslovni prostor, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje poslovnog prostora u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje poslovnog prostora izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 

SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 

Pisane vijesti