Izvješće o rezultatima natječaja za zakup nekretnina po javnom pozivu broj 2/2019-S od 29. lipnja 2019. godine

Slika /arhiva-midim//slike vijesti/Bivse odmaraliste na otoku Jakljanu.jpg
Ministarstvo državne imovine objavilo je dana 29. lipnja 2019. godine Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina 2/2019-S s rokom za podnošenje ponuda do 30. srpnja 2019. godine do 10 sati.
 
PRISTIGLO JE UKUPNO 47 PRAVOVREMENIH PONUDA ZA 3 NEKRETNINE I JEDNA ZAKAŠNJELA PONUDA.
 
Po završetku javnog poziva koji je trajao do 10 sati 30. srpnja 2019.g. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
Redni br. Nekretnina Početna cijena godišnjeg zakupa (kn) Broj pristiglih ponuda  
Najbolja valjana ponuda (kn)
1. Bivše odmaralište na otoku Jakljanu 454.020,00 kn 3 2.250.000,00 kn
2. Vila Regenhart u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 33 38.860,00 kn 34 Ne prihvaća se niti jedna ponuda.
3. Vila Aurora u Trstenom, Potok 34 259.220,00 kn 10 2.250.000,00 kn
 
Za nekretninu pod rednim brojem 2. Vila Regenhart u Dubrovniku, Vlaha Bukovca 33 zaprimljena je jedna zakašnjela ponuda.
 
Za nekretninu pod rednim brojem 3. Vila Aurora u Trstenom, Potok 34  zaprimljen je  poziv na pravo prednosti pri zakupu poslovnog prostora temeljem članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovim obitelji („Narodne novine“, br. 121/17).

Pisane vijesti