Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora P-1/20

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji zakup poslovnih prostora i najam stanova/2020-01-02-PP/PP_1-20_web.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 14. veljače 2020. do 12:00 sati, na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb.

Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine, KLASA: 372-01/18-01/312, URBROJ: 536-03-01-02/01-20-25 od 27. siječnja 2020. godine trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje
           

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-1/20

 
Predmet Javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:
 
Red. broj Oznaka Adresa Površina m2 Položaj Početna mjesečna neto zakupnina (kn) Jamčevina (kn) Energetski razred
1. PP1755 PROLAZ SESTARA BAKOVIĆ (MIŠKECOV PROLAZ) 3, ZAGREB 64,71 II. kat ulične zgrade 6.058,97 18.176,92 C
2. PP7498
PP7497
NOVA VES 2, ZAGREB 137,67 prizemlje ulične zgrade 5.321,00 15.963,00 D/C
3. PP7499 NOVA VES 2, ZAGREB 233,95 prizemlje dvorišne zgrade 3.652,60 10.957,81 D/B
4. PP1820 PETRAČIĆEVA 28, ZAGREB 19,32 prizemlje i galerija ulične zgrade (galerija nije uključena u površinu) 1.208,47 3.625,40 E/G
5. PP2515 LJUDEVITA MATEŠIĆA 16A, RIJEKA 92,25 prizemlje ulične zgrade 3.952,93 11.858,79 B/C
 
DJELATNOSTI: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima
 
Poslovni prostor pod rednim brojem 5., Ljudevita Matešića 16A, Rijeka, u naravi je spojen s poslovnim prostorom u vlasništvu fizičkih osoba.
Poslovni prostori navedeni u ovom Javnom pozivu nisu slobodni od osoba i stvari te nisu u posjedu trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb.
Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, sklopit će ugovore o zakupu za poslovne prostore navedene u ovom Javnom pozivu s najpovoljnijim ponuditeljima na rok od 10 (slovima: deset) godina, po stupanju trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb u posjed navedenih poslovnih prostora.
Trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu najpovoljnijem ponuditelju u razdoblju od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja do sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora navedenog u ovom Javnom pozivu.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 14. veljače 2020. do 12:00 sati, na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb.
 
Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, na dan 14. veljače 2020. u 13:00 sati.
 
Informacije o natječaju: radnim danom od 9:00 do 11:00 sati, na brojeve telefona: 01/2092-112, 01/2079-260, 01/6346-312.

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći u izvornom dokumentu natječaja ili u objavi na webu tvrtke Državne nekretnine d.o.o.
 

Pisane vijesti