Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 4/20

Slika /arhiva-midim/
Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine KLASA: 372-01/18-01/312, URBROJ: 536-03-01-02/01-20-31 od 18. svibnja 2020. godine, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavilo je dana 9. lipnja 2020. godine Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 4/20, u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.

Predmetni  Javni poziv djelomično je poništen Odlukom KLASA: 372-03/20-02/66 URBROJ: DN-5-01/AĐ-20-25 od 26. lipnja 2020. godine u odnosu na poslovni prostor pod rednim brojem 9., oznake PP6094, u Zagrebu, Jurišićeva 5, prizemlje i galerija ulične zgrade, sveukupne površine 146,25 m2 (prizemlje površine 76,72 m2 i galerija površine 69,53 m2) s početnim iznosom zakupnine od 8.087,38 kn, uz jamčevinu u iznosu od 24.262,14 kn, sve sukladno točki 6. Sadržaja ponude i opisanih u uvjeta za podnošenje ponuda u objavljenom Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 4/20, s obzirom na to da Zakupodavac do zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora zadržava pravo izmjene odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi i neprihvaćanja niti jedne ponude za zakup te će ponuditeljima za predmetni poslovni prostor uplaćena jamčevina biti vraćena.

Na natječaj za zakup 27 poslovnih prostora prema Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 4/20 pristiglo je ukupno 37 ponuda, od kojih je 10 bilo nevaljanih.

Za poslovne prostore s oznakama PP1781, PP3000, PP6666, PP7467, PP2865, PP1845, PP3034, PP848, PP3507, PP1645, PP1646 nije pristigla niti jedna ponuda.

Javno otvaranje ponuda održano 29. lipnja 2020. godine u Ministarstvu državne imovine.

Predviđeno je sklapanje 15 ugovora o zakupu poslovnog prostora po provedenom javnom natječaju. Rezultate provedenog javnog natječaja s iznosom najbolje valjane ponude pogledajte u nastavku.
 
Broj pristiglih ponuda 37
Broj valjanih ponuda 27
Broj nevaljanih ponuda 10
Broj nekretnina bez pristiglih ponuda 10
Broj predviđenih ugovora o zakupu 15
 

 
Red. br. Grad Oznaka poslovnog prostora Adresa Površina (m2) Početna mjesečna neto zakupnina (kn) Jamčevina (kn) Broj pristiglih ponuda Broj nevaljanih ponuda Najbolja valjana ponuda (kn)
1. ZAGREB PP1042 ANTUNA BAUERA 12 72,68 3.336,41 10.009,23 1 0 3.900,00
2. ZAGREB PP1613 MAKSIMIRSKA 36 24,65 1.233,49 3.700,46 1 1 0,00
3. ZAGREB PP1627 MAKSIMIRSKA 82 83,74 3.792,53 11.377,59 3 1 6.200,00
4. ZAGREB PP2865 DALMATINSKA 13 95,99 4.278,17 12.834,51 0 0 0,00
5. ZAGREB PP6639 GAJEVA 21 160,97 5.257,95 15.773,85 7 2 15.900,00
6 . ZAGREB PP1413 ILICA 37 28,37 1.537,94 4.613,82 2 0 2.250,00
7. ZAGREB PP1331 ILICA 156 I 156/1 46,09 2.882,93 8.648,79 3 2 3.000,00
8. ZAGREB PP1329 ILICA 156 I 156/1 43,73 2.735,31 8.205,93 1 0 2.852,00
9. ZAGREB PP6094 JURIŠIĆEVA 5 146,25 8.087,38 24.262,14 - - poništenje
10. ZAGREB PP1645
PP1646
TRG HRVATSKIH PAVLINA 2 59,97 1.489,57 4.468,71 0 0 0,00
11. ZAGREB PP1647 TRG HRVATSKIH PAVLINA 2 27,38 755,41 2.266,24 2 0 1.010,00
12. ZAGREB PP3000 NAD LIPOM 4A 13,94 592,73 1.778,19 0 0 0,00
13. ZAGREB PP1781 NOVA VES 81 85,80 4.023,22 12.069,66 0 0 0,00
14. ZAGREB PP1845 PETROVA 2B 15,00 938,25 2.814,75 0 0 0,00
15. ZAGREB PP1849 PETROVA 84 18,81 1.176,57 3.529,70 1 0 1.200,00
16. ZAGREB PP2099 TRATINSKA 43 32,62 1.387,00 4.161,00 1 0 2.100,00
17. ZAGREB PP5441 TRATINSKA CESTA 77 46,29 1.968,25 5.904,75 1 1 0,00
18. ZAGREB PP6479 ULICA GRADA VUKOVARA 239 62,67 2.344,81 7.034,43 2 0 3.801,00
19. ZAGREB PP2228 VLAŠKA ULICA 80 42,76 2.674,64 8.023,92 4 1 4.100,00
20. ZAGREB PP3034 STANČIĆEVA 11 17,17 1.073,98 3.221,95 0 0 0,00
21. OSIJEK PP3241 ŽUPANIJSKA ULICA 2 8,69 492,20 1.476,60 1 0 801,00
22. OSIJEK PP6666 ŽUPANIJSKA 20 35,10 1.739,56 5.218,68 0 0 0,00
23. SPLIT PP743 OBALA KNEZA BRANIMIRA 1 103,00 8.755,00 26.265,00 5 2 50.000,00
24. SPLIT PP848 KRALJA ZVONIMIRA 17 25,00 2.500,00 7.500,00 0 0 0,00
25. SPLIT PP796 RUĐERA BOŠKOVIĆA 21 364,00 21.658,00 64.974,00 1 0 23.560,00
26. SPLIT PP3507 SINJSKA 7 17,90 1.790,00 5.370,00 0 0 0,00
27. VINKOVCI PP7467 MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 2 80,00 2.700,00 8.100,00 0 0 0,00
28. RIJEKA PP494 LUDVETOV BREG 18 16,56 501,30 1.503,90 1 0 621,00
 
Napomene:

Ako na natječaj pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, ponuditelje se poziva da u roku određenom općim uvjetima javnog poziva dostave nove ponude.

Ako ponuditelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne uplati razliku beskamatnog pologa/dostavi sredstva osiguranja, odnosno ako ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku određenom općim uvjetima javnog poziva, smatra se da je odustao od ponude te se sklapanje ugovora o zakupu nudi prvom sljedećem ponuditelju. Odustanu li od ponude za zakup prva tri najpovoljnija ponuditelja, natječaj za predmetni poslovni prostor se poništava.

Obavijest o eventualnom poništenju javnog poziva objavljuje se na stranici www.hr-nekretnine.hr uz natječaj na koji se poništenje odnosi.
 

Pisane vijesti