Rezultati natječaja za kupnju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske 3/20; s rokom do 6.11.2020

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2020-03-S-RH/StanRi.jpg

Na natječaj za kupnju stanova u vlasništvu RH pristigle su ukupno 32 ponude za 10 stanova, a za 3 stana nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 10 sati 6. studenoga 2020. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
 
Redni
broj
Grad Oznaka Adresa Površina
 (m2)
Početna
cijena (kn)
Broj pristiglih
ponuda
Najbolja valjana
ponuda (kn)
1. Kaštel Štafilić STAN 5774 Put sv. Lucije 2 30,29 312.000,00 0 -
2. Kaštel Štafilić STAN 5987 Bijačka 6 46,97 436.000,00 0 -
3. Rijeka STAN 5197 Kružna ulica 8 34,11 244.000,00 5 271.000,00
Jakob Werner, Zlatar Bistrica
4. Rijeka STAN 1965 Stube Marka Remsa 27 48,45 355.000,00 1 360.000,00
Irmelina Mašić, Rijeka
5. Rijeka STAN 6350 Karasova 2 17,88 187.000,00 4 238.558,00
Dražen Bzik, Dugo Selo
6. Rijeka STAN 1865 Drage Gervaisa 50 47,67 434.000,00 1 Diana Čandrlić, Bakar
7. Rijeka STAN 5207 Srdoči 68 36,34 322.000,00 5 435.100,00
Zlatko Pavlić, Rijeka
8. Rijeka STAN 1819 Milutina Bataje 1 36,96 318.000,00 0 -
9. Rijeka STAN 6352 Drage Gervaisa 21   20,68 188.000,00 4 207.854,00
Petra Mance, Rijeka
10. Rijeka STAN 2017 Bože Vidasa 11 36,70 316.000,00 3 351.101,00
Dino Šimić, Rijeka
11. Rijeka STAN 1855 Obitelji Duiz 6 36,24 269.000,00 1 280.101,00
Vasvija Takač, Daruvar
12. Rijeka STAN 2019 Bože Vidasa 19 39,64 323.000,00 3 368.552,00
Mario Mažar, Rijeka
13. Rijeka STAN 2047 Zvonimirova 56 43,93 360.000,00 5 452.252,00
Mario Mažar, Rijeka
 
 

Pisane vijesti