Edukativna kampanja: Gradite legalno, spavajte mirno!

Edukativna kampanja 'Gradite legalno, spavajte mirno' ima za cilj javnosti predočiti vrijednost prostora i potrebu njegove zaštite. Namijenjena je cjelokupnoj hrvatskoj javnosti jer upozorava svakog potencijalnog investitora, malog ili velikog, koliko je važno prije provođenja građevinskih zahvata u prostoru osigurati kako bi bili zakoniti.

Pitanje zakonitosti gradnje dvojako je važno; za samog investitora, radi njegove pravne sigurnosti, koja se potom prenosi na svakog budućeg potencijalnog vlasnika ili korisnika investicije. Dokumentacija i odobrenja koja trebaju prethoditi gradnji imaju svoju vrlo važnu svrhu i korist. Ona predstavljaju osobu iskaznicu građevine i temeljni su kamen za svaku buduću promjenu na njoj. Stav prema zakonitoj gradnji lakmus je papir odnosa prema pravnoj Državi. Imajući u  vidu naše povijesno nasljeđe, možemo biti ponosni što se naša Država danas sve manje dovodi u vezu s pošašću nezakonite gradnje. Vremena pravne nesigurnosti i nereda u prostoru ostavljamo iza sebe.

Ovom kampanjom želimo javnost dodatno ojačati u uvjerenju kako se jedino zakonita gradnja isplati i osim pravne sigurnosti, kao važnog cilja zakonite gradnje, naglasiti i drugi jednakovrijedan cilj, a to je očuvanje hrvatskog prostora. Koliko je hrvatski prostor dragocjen nije potrebno posebno elaborirati, te je stoga i njegova zaštita jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske. Osvještavanjem važnosti zakonitog građenja stvaraju se pretpostavke za ostvarenjem tog strateškog cilja kojeg će se dalje oživotvoriti vrsnoćom prostornoga planiranja i drugim strateškim gospodarskim i drugim odlukama koje ćemo kao društvo i država donositi.