AZONIZ

Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 14/19) Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) prestala je s radom 1. srpnja 2019. godine

U skladu s odredbom čl.3. st.2. navedenog Zakona, AZONIZ je spise predmeta za donošenje rješenja o izvedenom stanju, uključujući i spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje, vratio nadležnom upravnom tijelu na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada. 

Spisi predmeta koji su pravomoćno riješeni u AZONIZ-u trajno se pohranjuju i čuvaju u arhivi nadležnog upravnog tijela na čijem području se nalazi građevina koja je ozakonjena, odnosno za čije je ozakonjenje podnesen zahtjev.
 

Dodatne informacije: