Projekt CROSKILLS - Build Up Skills Croatia - osposobljavanje građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti

Kao 28. država članica Europske unije, Republika Hrvatska je prihvatila načela zajedničke europske energetske politike te uskladila nacionalne politike i zakonodavstvo sa jedinstvenom strategijom energetskog razvoja i ublažavanja klimatskih promjena na razini Europske unije.

Iskustva zemalja EU i u Hrvatskoj pokazala su da energetski učinkovita obnova i izgradnja novih niskoenergetskih, pasivnih i gotovo nula energetskih zgrada trenutačno predstavlja veliki izazov za građevinski sektor pa i industriju u cjelini. Izgradnja zgrada s malom potrošnjom energije zahtjeva visoku kvalitetu izvođenja radova, pažljivo izvođenje i najsitnijih detalja na vanjskoj ovojnici zgrade i na ugrađenim tehničkim sustavima.

Uslijed nedostatka odgovarajućih stručno osposobljenih radnika na hrvatskom tržištu, prepoznata je potreba za edukacijom, specijalizacijom i usavršavanjem radne snage za energetski učinkovitu obnovu i gradnju objekata te ugradnju i održavanje tehničkih sustava, koji će time jamčiti za kvalitetnu izvedbu. Također, potrebno je kreirati mjere kojima bi se omogućilo vrednovanje kvalificirane radne snage na tržištu kako bi građevinski sektor prepoznao svoj interes u ulaganju resursa u kontinuiranu izobrazbu svojih zaposlenika o energetskoj učinkovitosti.

Kako bi se osigurala odgovarajuća stručnost i osposobljenost građevinskih radnika i instalatera na hrvatskom tržištu, Ministarstvo je u lipnju 2012. godine, u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, kao koordinatorom projekta, uz potporu programa Europske unije - Inteligentna energija Europe i u suradnji s nekoliko institucija partnera u Hrvatskoj, pokrenulo projekt CROSKILLS – Build Up Skills Croatia usmjeren na unaprjeđenje sustava obrazovanja građevinskih radnika i instalatera tehničkih sustava u području energetske učinkovitosti. Projekt je dio EU Inicijative za radnu snagu za održivu gradnju u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, i na sličan se način paralelno provodi u 30 europskih zemalja.

Ova inicijativa pridonosi ciljevima koje je Europska komisija postavila kroz strategiju ‘Europe 2020 - Resource-efficient Europe’. Također, ova će inicijativa poboljšati pristup instrumentima financiranja obrazovnih aktivnosti kao što su Europski socijalni fond (ESF) i Lifelong Learning Programme, te će se temeljiti na Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) i njime definiranim ishodima učenja.

Prva faza projekta CROSKILLS je realizirana te su izrađene i odobrene Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti, koje ujedno trebaju omogućiti tržišno vrednovanje građevinskih radnika te doprinijeti ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti.

Proces izrade nacionalnih mjernica za ovu platformu odvijao se tijekom 2013. godine kroz tri nacionalna savjetovanja (sastanci nacionalne platforme), konzultacije sa sektorskim fokus grupama, te usklađivanje prikupljenih informacija i prijedloga od strane projektnog tima.

Nakon provedenih analiza sustava strukovnog obrazovanja i znanja radnika u graditeljstvu utvrđeno je, primjerice, da su vještine neophodne za kvalitetnu izvedbu niskoenergetskih zgrada vrlo rijetke među građevinskim radnicima, strukovne srednje škole za građevinske radnike i škole za obrazovanje odraslih nisu posebno usmjerene na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije kao dijela njihovog kurikuluma, te se tek 7% obrtnika bavi isključivo primjenom tehnologija iz energetske učinkovitosti.

Slijedom toga, u dokumentu Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti predložene su nacionalne mjere za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika koje se dijele na:

  • Opće mjere
  • Tehničke mjere
  • Zakonske mjere
  • Ostale mjere

Više informacija na linkovima: