Početno stanje koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu na području RH

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15) (dalje u tekstu: Zakon) odredbom članka 21. stavka 1. propisuje da osnovica za vrednovanje nekretnina prema ovom Zakonu jest tržišna vrijednost nekretnine koja se utvrđuje prema propisanim metodama za procjenu vrijednosti nekretnina. Dok Zakon odredbom članka 21. stavka 2. propisuje da iznimno od odredbe članka 21. stavka 1. ovoga Zakona, u troškovnoj metodi osnovica za procjenu vrijednosti nekretnina nije tržišna vrijednost nekretnine, ali se primjenom koeficijenata prilagodbe troškovna vrijednost može preračunati na tržišnu vrijednost.
 
Zakon odredbom članka 4. stavka 1. točke 16. propisuje da su koeficijenti za prilagodbu oni koeficijenti koji se izvode iz odnosa prikladnih kupoprodajnih cijena i izračunanih vrijednosti istih nekretnina, a obuhvaćaju koeficijente za prilagodbu troškovne vrijednosti i koeficijente za prilagodbu prava građenja.
 
Sukladno odredbama članka 25. Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 105/15) (dalje u tekstu: Pravilnik) za samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu koeficijenti za prilagodbu troškovne vrijednosti se izvode iz odnosa prikladnih kupoprodajnih cijena s odgovarajućim troškovnim vrijednostima.
 
Primjena troškovne metode za procjenu vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu bez primjene koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti nije moguća.
 
Budući da ne postoje lokalni koeficijenti prilagodbe troškovne vrijednosti na tržišnu vrijednost, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) je projektom utvrdilo Početno stanje koeficijenata za prilagodbu troškovne vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu na području Republike Hrvatske, sa stanjem na dan 01.01.2023. (dalje u tekstu: Početno stanje kpt).
 
Početno stanja kpt izrađeno je temeljem Zakona, Pravilnika, te Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine broj 68/20 i 12/24), čime su osigurani nužni podatci u svrhu procjene vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu.
 
Početno stanja kpt se predstavlja Publikacijom.
 
Publikacija navodi svrhu i područje primjene, upute o korištenju podataka kpt, te grafički iskazuje kpt ovisno o vrijednosti zemljišta za područja županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada (ukupno 45 administrativnih područja), a što omogućuje daljnje transparentno i jednostavno korištenje podataka za potrebe procjena vrijednosti nekretnina samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu.
 
Početno stanje kpt je mjerodavno za primjenu pri procjeni vrijednosti samostojećih obiteljskih kuća i obiteljskih kuća u nizu ako se pri troškovnoj metodi koriste postupci, izvori i parametri (sukladnost podataka) navedeni u dokumentu. Primjerice za normalne troškove gradnje se koriste podaci iz Standardne kalkulacije radova u visokogradnji.
 
Prilikom korištenja publikacije Početno stanje kpt, potrebno je navesti izvor podataka u procjembenom elaboratu te priložiti stranicu s mjerodavnim grafikonom za očitanje kpt.

Visoko procjeniteljsko povjerenstvo (dalje u tekstu: VPP) na 15. sjednici održanoj 15. travnja 2024. godine je razmotrilo Početno stanje kpt, te mogućnosti izvođenja koeficijenata prilagodbe troškovne vrijednosti za ostale vrste nekretnina. VPP je donijelo mišljenje o zaključenome na spomenutoj sjednici.
 
Izrada Početnog stanja kpt je sufinancirana sredstvima Europske unije u okviru projekata: Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli KK.02.2.1.01.0020, Operativni program Konkurentnost i kohezija.