Brzi kontakti

 • TELEFONSKA CENTRALA
Telefon: 01 3782 484
Telefon: 01 3782 485 
Faks: 01 3772 822
 
 • PISARNICA
01 3782 484, episarnica@mpgi.hr
   
 • PRIVREMENI SMJEŠTAJ
  • Privremeni smještaj davanjem u najam ili vlasništvo stana/obiteljske kuće: 01 6448 862
  • Financiranje najamnine privremenog smještaja: 01 6448 900, financiranje.najamnine@mpgi.hr
 
 • DRŽAVNA IMOVINA
  • Informacije vezane za stanove, poslovne prostore i zemljišta: 01 6448 853, 01 6471 203, nekretnine@mpgi.hr
  • Informacije vezane za investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove: 01 6346 226, 01 6471 203, nekretnine@mpgi.hr
   
 • STRUČNI ISPITI
   
 • GLAVNO TAJNIŠTVO
  • Kadrovska služba - natječaji za zapošljavanje: 01 6448 850, tajnistvo@mpgi.hr
  • Pravna služba - mišljenja i tumačenja propisa: 01 3782 163
     
 • NADZOR I ŽALBE
  • Informacije o drugostupanjskim postupcima (žalbe na građevinske dozvole, lokacijske dozvole, te žalbe vezane za komunalno gospodarstvo), nadzor rada JL(R)S, nadzor izdanih akata za gradnju i dr. nadzori: 01 3782 498, nadzor@mpgi.hr
         
 • STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA
  • Imovinsko-pravni poslovi vezano za stambeno zbrinjavanje: 01 6172 577
  • Obnova stanova u vlasništvu RH: 01 6172 577
  • Smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom: 01 6172 560, 099 4515962
  • Darovanje ili ugradnja građevnog materijala: 01 6172 577
  • Upiti vezani za provedbu stambenog zbrinjavanja (najam, stambeno zbrinjavanje, raskid ugovora, suglasnosti, dugovanje, stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja i dr.) 01 6172 577, 01 6172 562, 01 6172 513, 01 6172 732, 01 6172 525
  • Prodaja i darovanje stambenih jedinica i građevinskog zemljišta na potpomognutim područjima, prodaja stanova izvan PPDS-a: 01 6172 577