Nacionalni plan oporavka i otpornosti (Podkomponenta: Digitalna transformacija društva i javne uprave)

Slika /slike/Opcenito/Javna uprava_novo.png
NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.
DIO II. – C.2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina 
PODKOMPONENTA  C2.3. DIGITALNA TRANSFORMACIJA DRUŠTVA I JAVNE UPRAVE


Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD), kao nadležno tijelo za podkomponentu C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave, sklopilo je sa Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao nadležnim tijelom za provedbu ulaganja, Sporazum o delegiranim poslovima kojim je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru ove podkomponente odgovorno  za provedbu i ispunjenje ciljnih vrijednosti i pokazatelja za:
 • C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju

Razdoblje provedbe: 6/2021.-2/2026.
Ukupni planirani troškovi: 179.990.082 kn sa PDV-om 
 • C2.3. R4   Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva

Razdoblje provedbe: 6/2021.-6/2023.
Ukupni planirani troškovi: 3.013.800 kn sa PDV-om 
 

Mjera C2.3. R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju
Nositelj provedbe: Uprava za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju

 
Mjera C2.3. R4 - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva
Nositelj provedbe: Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja

Osnovni preduvjet za tranziciju prema digitalnom društvu i gospodarstvu je osiguranje ravnomjerne dostupnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i infrastrukture vrlo velikog kapaciteta koje omogućuju gigabitnu povezivost za kućanstva i socioekonomske pokretače. Hrvatska je prema Indeksu gospodarske i društvene digitalizacije (DESI 2020) u kategoriji povezivosti tek na 25. mjestu. Provedbom ove podkomponente je potrebno:

 • osigurati pravovremenu i sveobuhvatnu implementaciju regulatornog okvira donošenjem Zakona o elektroničkim komunikacijama kojim će se preuzeti odredbe Direktive (EU) 2018/1972 o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija i provedbu ciljeva Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027.
 • omogućiti dostupnost mreža vrlo velikog kapaciteta kućanstvima uz širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 100 Mbit/s u smjeru prema korisniku (engl. download)
 • omogućiti glavnim društveno-ekonomskim pokretačima dostupnost mrežama vrlo velikog kapaciteta koje podržavaju širokopojasni pristup sa simetričnim brzinama od Najmanje 1Gbit/s;
 • potaknuti investicije u postavljanje 5G mreža u urbanim i ruralnim područjima i duž glavnih kopnenih prometnih pravaca (5G koridori) koje uključuju autoceste, državne ceste i željezničke pruge u Hrvatskoj, u sklopu transeuropske prometne mreže (TEN-T) 

Mjera C2.3. R4 - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva se u svom reformskom dijelu odnosi na implementaciju regulatornog i strateškog okvira u području elektroničkih komunikacija te analizu, identificiranje i odgovor na rješavanje administrativnih opterećenja i regulatornih prepreka vezanih uz izgradnju mreža vrlo velikog kapaciteta, uključujući i 5G mreže.

U okviru investicija obuhvaćenih reformom planira se financirati 20-tak pripremljenih projekata jedinica lokalnih samouprava u iznosu od 799.999.997 kn bespovratnih sredstava iz RRF-a. Navedenih 20 projekata obuhvaća do 125 JLS-a, oko 700.000 stanovnika i oko 124.000 kućanstava. Također, planira se izgraditi i pasivna elektronička komunikacijska infrastruktura u svrhu omogućavanja dostupnosti VHCN-u uključujući i 5G mrežama u ruralnim i slabo naseljenim područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za gradnjom istih u iznosu od 147.338.008 kn. Investicijski dio je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Razdoblje trajanje reforme: 6/2021.- 6/2026.
Razdoblje provedbe reformskih aktivnosti: 9/2021.-6/2022.

Indikator za provedbu mjere C2.3.R4 u nadležnosti Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, ispunjen je 30.06.2022. godine.

M#202: Optimizacija postupka izdavanja dozvola za ulaganja u povezivost
Kvalitativni pokazatelji: Stupanje na snagu revidiranog pravnog okvira

 1. Zakon o elektroničkim komunikacijama
  ("Narodne novine" broj 76/2022)
 2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju zgrada, drugim zahvatima u prostoru i područjima od nacionalnog i regionalnog značaja
  "Narodne novine" broj 75/2022)
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  ("Narodne novine" broj 74/2022)