Vozila

Filtrirajte natječaje
Od:
Do:
Završeni natječaji

Pronađeno 5 postupaka.
Kupnja pokretnina 1/24ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 7. ožujka 2024. do 10:00 sati.
ODLUKE O KUPNJI VOZILA OBJAVLJENE: 20. ožujka 2024. 05.02.2024.
Kupnja vozila 1/23ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 26. rujna 2023. do 10 sati.
ODLUKE O KUPNJI VOZILA OBJAVLJENE: 11. listopada 2023. 24.08.2023.
Kupnja vozila 2/22ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21. studenoga 2022. do 10 sati.
ODLUKE O KUPNJI VOZILA OBJAVLJENE: 6. prosinca 2022. 19.10.2022.
Kupnja vozila 1/22ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 1. lipnja 2022. do 10:00 sati.
ODLUKE O KUPNJI VOZILA OBJAVLJENE: 21. lipnja 2022. 28.04.2022.
Kupnja vozila 1/21ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 03.prosinca 2021. do 10:00 sati.
ODLUKE O KUPNJI VOZILA OBJAVLJENE: 24.12.2021. 02.11.2021.