Nositelji Programa izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Nositelj Programa izobrazbe jest sveučilište, veleučilište, institut, strukovna organizacija koja je dobila suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za provođenje Programa izobrazbe.

Prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 135/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (Narodne novine, broj 73/15, 133/15, 60/20, 78/21) energetske preglede i energetsko certificiranje zgrade mogu provoditi samo osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva, a ovlaštenje se daje fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i Pravilnikom.

Jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja je i uspješno završen Program osposobljavanja propisan Pravilnikom. Nakon dobivanja ovlaštenja, ovlaštene osobe dužne su i stručno se usavršavati na način propisan Pravilnikom (neispunjavanje ove obveze, koja je uvjet za pravovaljanost izdanog ovlaštenja, može biti razlog za ukidanje ovlaštenja).

Nositelji Programa izobrazbe (osposobljavanja i usavršavanja) obvezni su podatke o svakom završenom Programu evidentirati u aplikaciji IEC.

Sveučilišta, veleučilišta, instituti i strukovne organizacije koje imaju važeću suglasnost Ministarstva za provođenje Programa izobrazbe (osposobljavanja i usavršavanja):