Vođenje manje složenih radova

Dana 5. veljače 2020. godine u "Narodnim novinama" objavljen je Pravilnik o manje složenim radovima.

Pravilnikom se propisuju manje složeni radovi koje vode osobe koje su završile odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, odnosno osobe koje imaju pravo upisa ili su ostvarile upis u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva ili osobe koje imaju položen majstorski ispit iz područja graditeljstva, koje te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja.

Pravilnik o manje složenim radovima stupa na snagu 13. veljače 2020. godine.

 

Dodatne informacije:

  • Pravilnik o manje složenim radovima, "Narodne novine" broj 14/20