Obnovljivi izvori energije (OIE)

Obnovljivi izvori energije su vjetar, sunčeva energija, vodna i plimna snaga, te geotermalna energija i biomasa. Viši udio obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji omogućava smanjenje proizvodnje stakleničkih plinova, ali i manju ovisnost o uvezenoj električnoj energiji. Razvoj industrije s obnovljivim izvorima energije potiče tehnološke inovacije i otvaranje novih radnih mjesta u Europi. U sektoru zgradarstva na razini Europske unije potiče se uporaba energije iz obnovljivih izvora u novim i obnovljenim zgradama. Cilj je da se do 2020. godine koristi 20 posto energije iz obnovljivih izvora.

U pogledu hrvatskih planova za 2020. godinu, u  skladu s Direktivom 2009/28/EZ o obnovljivoj energiji, Hrvatska se obvezala dostići udio od 20 posto energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije, što je ugrađeno u Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske. 

Hrvatska  je ispunila obaveze proizašle iz spomenute Direktive, među kojima je i osiguranje programa certificiranja ili istovrijedni program kvalifikacije za instalatere sustava obnovljivih izvora energije:
 


Dodatne infomacije: