CA EED

CA EED - Usmjerena akcija za provođenje Direktive o energetskoj učinkovitost (he Concerted Action for the Energy Efficiency Directive (CA EED)) pokrenuta je u proljeće 2013. godine te ima zadatak poduprijeti efikasnu implementaciju Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27 / EU)  u svim zemljama članicama Europske unije i Norveškoj. Ciljevi CA EED-a su unaprijediti i strukturirati razmjenu informacija i iskustava iz nacionalne provedbe uz  promicanje dobre prakse iz pojedinih država članica, te poduprijeti rad Odbora za implementaciju Direktive o energetskoj učinkovitosti (Energy Efficiency Directive Committee).

Rad CA EED je strukturiran oko osam temeljnih teme koje  pokrivaju ključne zahtjeve EED:
  1. Nacionalni akcijski planovi energetske učinkovitosti,  godišnja izvješća i mjerenje napretka u području energetske učinkovitosti
  2. Javni sektor – zgrade javnog sektora i javna nabave
  3. Mjerenja, izdavanje računa, potražnja, mreža
  4. Fondovi i financiranje projekata energetske učinkovitosti
  5. Energetska usluga, energetskih pregleda, ESCO
  6. Potrošačke programi informacije, obuka i certificiranje stručnjaka
  7. Učinkovitost u opskrbi energijom, visoko učinkovita kogeneracija,  grijanje / hlađenje
  8. Obavezne sheme energetske učinkovitost, praćenje utjecaja prihvatljivih mjera
U praksi, rad koji se obavlja u roku CA EED je organiziran u 11 dvodnevnih plenarnih sjednica, koje se održavaju dva puta godišnje, kroz šest godina trajanja projekta. Svaka sjednica uključuje niz paralelnih sesija (minimalno 4) s naglaskom na specifične podteme unutar osnovne teme. Za svaku podtemu, radna skupina sastavljena od 2 do 3 sudionika iz različitih država članica, osnovana je i zadužena za prikupljanje informacija, priprema rasprave i sumiranja ključnih nalaza je nakon sjednice.
 
Predviđeno je da svaka država članice ima četiri predstavnika na sjednici, kako bi se pokrile sve teme koje se paralelno obrađuju. Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja uključeno je u radne grupe vezane na energetsku učinkovitost u  zgradarstvu.

Više informacija možete saznati na internetskoj stranici: http://www.esd-ca.eu/