CA EPBD Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskom svojstvu zgrada

 
Projekt se provodi uz potporu Europskog Programa za konkurentnost i inovacije, a uključene su sve države članice Europske unije i Norveška. Europska komisija pokrenula ga je 2005. godine.

Osnovni ciljevi projekta su osnaživanje i uspostava razmjene iskustava i informacija o nacionalnim modelima provedbe  i promocija primjera dobre prakse u aktivnostima koje se zahtijevaju od država članica u provedbi Direktive.

Projekt pruža potporu kod provedbe zahtjeva koji se odnose na izračune  troškovno optimalnih zahtjeva za zgrade, za utvrđivanje uvjeta na zgrade gotovo nulte energije, implementaciju zahtjeva vezano na provedbu redovitih pregleda sustava grijanja i sustava klimatizacije u zgradama, provedbi kontrole kvalitete, programima za obuku stručnjaka koji provode energetske preglede i certificiranje zgrada kao i radnika koji sudjeluju u  gradnji zgrada  te pripremi i provedbi mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama.

Više informacija možete saznati na internetskoj stranici http://www.epbd-ca.eu/, a izvješća članica preuzeti ovdje