Rok za dovršenje zgrade

Zgradu morate u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice dovršiti u određenim rokovimaovisno o skupini u koju je razvrstana.

  • zgrada 1. skupine u roku od deset godina (građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja)
  • zgrada 2.a i 2.b skupine u roku od sedam godina (građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti) 
  • zgrada 3.a i 3.b. skupine u roku od pet godina (građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, zgrade stambene namjene površine do 400m² i poljoprivredne namjene do 600m² )

Rokovi dovršetka gradnje počinju teći od dana prijave početka građenja, a ne odnose se na zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na propisane rokove.