Indeksni nizovi za područje županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada

Primjena indeksnih nizova uređena je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 78/2015) (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ br. 105/2015) (dalje u tekstu: Pravilnik).

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. podstavka 1. Zakona te članka 16. stavka 1. točke 3. Zakona izvođenje i ažuriranje nužnih podataka (u što se ubrajaju indeksni nizovi) je u nadležnosti upravnih tijela i procjeniteljskih povjerenstva.

Izrađene Indeksne nizove za lokalno tržište nekretnina objavljuje upravno tijelo županije, Grada Zagreba i velikog grada za svoje područje nadležnosti, na svojim mrežnim stranicama u sklopu godišnjeg izvješća o tržištu nekretnina i kao pojedinačni dokument.

Pomoću indeksnih nizova provodi se međuvremensko izjednačenje, a od kojih raspoloživih podataka uzimaju se u obzir oni koji najbolje odražavaju opće vrijednosne odnose na lokalnom tržištu nekretnina (članak 6. Pravilnika).

Indeksni nizovi, temeljem Zakona i Pravilnika, čine skupinu nužnih podataka za procjenu vrijednosti nekretnina.
 
Publikacija Indeksni nizovi za područje županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada objedinjuje spomenute indeksne nizove za lokalno tržište nekretnina, koje su potvrdila procjeniteljska povjerenstava te objavila upravna tijela za procjenu vrijednosti nekretnina. Isti indeksni nizovi odnose se na godišnje razdoblje, te za određene vrste nekretnine, određena područja i određene kakvoće.

Publikacija indeksnih nizova omogućuje daljnje transparentno i jednostavno korištenje podataka za potrebe procjena vrijednosti nekretnina, te doprinosi transparentnosti tržišta nekretnina.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je edukacijama, radionicama te uz ostalu stručnu pomoć poticalo spomenuta upravna tijela na izradu indeksnih nizova.