IPA 2012, Twinning light project 'Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj' (CRO nZEB)

IPA 2012, Twinning light project
Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj
(CRO nZEB)

“Strengthening capacities for energy efficiency in building
sector in Croatia” (CRO nZEB)

This project is funded by the European Union

 
U ovom projektu Twinning je instrument institucionalne suradnje između javne uprave Republike Hrvatske kao  države korisnice  te  institucija Savezna Republika Njemačka kao države članice sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u  primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

Twinning partneri su:

Savezno  Ministarstvo gospodarstva i energetike Republike Njemačke  - BMWi
Voditelj projekta države pružateljice usluge: Ulrich Benterbusch

 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
Voditeljica projekta zemlje korisnice usluge: Irena Križ Šelendić
(Glavne korisničke institucije su Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama).
 
Središnja agencija za  financiranje i ugovaranje  - SAFU,
kao kontrolno tijelo, Nacionalna kontakt točka za Twining države korisnice – centralna točka komunikacije između EK i države korisnice - gđa Nirvana Sokolovski
O projektu
Projekt je podložan reviziji  od strane nadležnih tijela Europske komisije i Europskog revizijskog suda.
 
Opći cilj ovog Twinning light projekta je podržati Republiku Hrvatsku u postizanju zadanih ciljeva strategije Europe 2020, i to: 20% smanjenja emisija stakleničkih plinova, 20% povećanja energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora u odnosu na 1990. godinu. 

Obveza za nZEB standard:
  • od 31.12.2018. sve nove zgrade u kojima su smještena tijela javne vlasti ili su u njihovom vlasništvu - nZEB;
  • od 31.12.2020. – OBVEZA ZA SVE NOVOGRADNJE na području EU

Svrha projekta je ojačati kapacitete za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj i postaviti temelj za povećanje broja  zgrada gotovo nulte energije (G0EZ).

Projektni tim države članice sastoji se od:
  1. Voditelja projekta  koji je visoki državni službenik u državi članici EU  - u našem slučaju  gospodin Benterbusch, zamjenik glavnog direktora za energetsku učinkovitost  i održivu mobilnost u Saveznom  Ministarstva gospodarstva i energetike Republike Njemačke
  2. Kratkoročnih stručnjaka za Twining, koji izravno sudjeluju u provedbi aktivnosti i surađuju sa korisničkom instiucijom (MGIPU), tj. o 15 stručnjaka iz raznih područja vezanih za energetsku učinkovitost, Nacionalna kontakt točka za Twining države članice  je gospođa Goetze – Središnja komunikacijska točka između EK i države članice te između države članice. 

Projekt obuhvaća sljedeće glavne komponente:
 
KOMPONENTA A -  u okviru komponente A provoditi će se aktivnosti vezane za Ažuriranje ključnih preporuka politike
 
KOMPONENTA B
Preporuke za ažuriranje Plana G0EZ i indikativni hodogram za provedbu Plana G0EZ u Hrvatskoj
 
KOMPONENTA C
Jačanje kapaciteta MGIPU-a, APN-a i drugih dionika za provedbu zahtjeva iz EPDB II vezano na G0EZ na nacionalnoj razini
studeni 2016. - Potpisan ugovor
Potpisan Ugovor između partnera: Saveznog Ministarstva gospodarstva i energetike Republike Njemačke i ugovornog tijela u RH:  Središnje agencije za  financiranje i ugovaranje (SAFU).
31. ožujka 2017. Potpisan Notification of signature
Potpisan Notification of signature (odnosno obavijest o potpisu ugovora). Ovaj datum ujedno označava i početak pravnog trajanja i početak provedbe ugovora.
23. svibnja 2017. - Održan KICK-OFF sastanak
U dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan je KICK-OFF sastanak, u prisutstvu visokih predstavnika zemalja učesnica u ovom projektu, te relevantnih predstavnika javnih ustanova, regionalnih energetskih agencija, predstavnika građana i medija. 
 
 

              
24. svibnja 2017. - Okrugli stol/radionica („roundtable“) o definiranju ključnih prepreka za provedbu Plana nZEB
Okruglom stolu, radionici prisustvovalo je 30 dionika, predstavnika fakulteta, državnih i javnih institucija, te raznih stručnjaka iz područja energetski učinkovite gradnje. Cilj radionice bio je, kroz komunikaciju između MGIPU i ostalih dionika, kao i stručnjaka iz područja ekonomije, privrede i znanosti,  pronaći zajednički zaključak, kao i plan  koji će dovesti do ispunjenja ciljeva nZEB standarda.

Radionicu je otvorio g. Hans-Urlich Hartwig, ispred Saveznog Ministarstva gospodarstva i energetike Republike Njemačke. Slijedili su  govori  moderatorice skupa Snježane Turalije  i profesora  Ljubomira Miščevića s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, ujedno i domaćina ustanove u kojoj se radionica održala. Irena Križ Šelendić, voditeljice projekta iz  zemlje korisnice i  Ulrich Benterbusch voditelja  projekte iz države članice također su se obratili skupu.

Obje države (Savezna Republa Njemačka i Republika Hrvatska) prezentirale su  primjere najbolje prakse  vezane za zgrade gotovo nulte energije. Radionica je nastojala približiti trenutne uvjete, prepreke, te mogući razvoj nZEB gradnje, kroz konstruktivni razgovor svih dionika. Svrha radionice bila je rasprava o daljnjim koracima vezanim za ispunjenje ciljeva nZEB  standarda sa širokim spektrom sudionika.

Predloženo je održavanje sličih radionica i osnivanje „Croatian nZEB network-a“, za  daljnje promicanje ove teme.

Od travnja 2017.
U prostorije Ministarstva, Sektor za energetsku učinkovitost u graditeljstvu, kontinuirano dolaze eksperti iz Njemačke, Litve i Cipra, koji  tijekom posjete, koja traje tjedan ili više dana, odrađuju svoje specifične zadatke, te analiziraju naše dokumente i propise vezane za povećanje zgrada gotovo nulte energije (nZEB).  Radi se o stručnjacima koji u svojim zemljama već dugi niz godina rade na problematici ili promicanju navedenih zgrada.

Tako nas je do kraja svibnja posjetio  21 ekspert, i to iz Saveznog Ministarstva gospodarstva i energetike Republike Njemačke (BMWi), Državnog ureda urbanog razvoja Republike Njemačke, Njemačke energetske agencije, Ministarstva energije Republike Cipar, Univerziteta tehnologije Kaunas, Republike Litve.
 
5. srpnja 2017. - Prvi zajednički sastanak partnera („ 1st Steering committee meeting“).
Partneri države pružateljice usluge prezentirali su rezultat dosadašnjih saznanja, temeljen na tri mjeseca rada njihovih stručnjaka, u suradnji sa djelatnicima MGIPU i raznih hrvatskih stručnjaka uključenih u izradu ključnih dokumenata vezanih za energetsku učinkovitost zgrada u Hrvatskoj. Dosadašnji rad sastojao se u prikupljanju i analiziranju postojećih dokumenata vezanih za nZEB zgrade, te definiranju prepreka i problema.

Dogovoren je plan aktivnosti za daljnji rad.
 


 
 
Kolovoz 2017. - Radni posjet eksperata iz Njemačke Litve i Cipra
Sedam eksperata iz Njemačke, Litve i Cipra istodobno su boravili  u Sektoru za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, gdje su nastavili raditi na unaprijed određenim dijelovima programa (simulaciji različitih tehničkih varijanti, komparativnim analizama nZEB plana, te formiranju putokaza za daljnju implementaciju nZEB plana u Republici Hrvatskoj).
Uz nazočnost pomoćnice ministra, gđe Maje-Marije Nahod, organizirana je zajednička radionica stranih i hrvatskih eksperta iz područja nZEB gradnje.

Za goste je organiziran turistički razgled Zagreba.
3.-8. rujna 2017. - Study visit hrvatske delegacije Njemačkoj
Predstavnici Sektora za energetsku učinkovitost u zgradarstvu uključeni u Projekt IPA, kao  Hrvatska delegacija, posjetili su Republiku Njemačku. Stručnu posjetu („Study visit“) organizirali su Predstavnici Republike Njemačke, a sve prema smjernicama Projekta.

Hrvatska delegacija posjetila je relevantne institucije u Republici Njemačkoj, iz područja graditeljstva, pasivne i nZEB standarda gradnje i energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Prema programu njemačkih partnera, organiziran je stručni obilazak relevantnih zgrada u gradovima:  Berlin, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden i Darmstadt.

Tako su u Berlinu posjetili nadležna ministarstva (Federalno Ministarstvo ekonomskih poslova i energije, te Federalno Ministarstvo zaštite okoliša, zgrada i nuklearne sigurnosti, gdje je organiziran obilazak obnovljene zgrade i nadogradnje Ministarstva),  te Federalni institut za istraživanje u zgradarstvu, graditeljstvo i prostorno planiranje, koji su organizirali stručni obilazak Energetski Plus zgrade, u koju je uključena i elektromobilnost. Također je posjećena prva klimatski neutralna zgrada  javne vlasti (zgrada koristi energiju iz obnovljivih izvora kao što su solarni paneli, podzemna voda, te tako pokriva svoje godišnje potrebe u cijelosti od kada je izgrađena 2013. godine).

U pokrajini Hesse, organiziran je posjet Univerzitetu u Fuldi, sa energetskim standardom približno nZEB (gotovo nula energetske) zgrade.

U Frankfurtu je organiziran posjet višestambenoj zgradi sa 78 stanova, izgrađenoj prema standardu pasivne kuće i savlastitom proizvodnjom energije za punjenje električnih automobila u prizemlju.

U Wisbadenu, glavnom gradu pokrajine Hesse predstavljena je nadogradnji Ministarstva financija, također izgrađena prema standardima pasivne kuće, a sa predstavnicima  Passive House Instituta  organiziran je posjet obiteljskoj kući u nizu također izgrađenoj prema standardima pasivne kuće.

 
21. rujna 2017. - Drugi zajednički sastanak partnera („ 2nd Steering committee meeting“).
Nastavno na dosadašnje prikupljene podatke više od 20 eksperata, koji su proučavali i analizirali Hrvatske propise, prepreke, probleme, te ostale uvjete vezane za provedbu obveza gradnje po “nZEB” standard, partneri države pružateljice usluge izradit će završno izvješće (“Final report”). Završno izvješće, kao konačni dokument Projekta, sadržavat će daljnje preporuke i smjernice za Republiku Hrvatsku, vezano za Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj (CRO nZEB).

Preporuke i smjernice prema završnom izvješću bit će obvezujuće za Republiku Hrvatsku.

25. rujna 2017. - Zatvoren Twinning light projekt 'Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj'
Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar sudjelovao je u petak 22. rujna 2017., na svečanosti zatvaranja Twinning light projekta 'Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj' financiranog u sklopu IPA 2012. programa Europske unije za Hrvatsku koja se održala u prostorijama Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Augusta Cesarca 4, Zagreb. Sudionicima su se obratili i pomoćnica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Maja-Marija Nahod i g. Andreas Oliver Krauß iz Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj.
 
Cilj ovog projekta vrijednog 220.000 € bio je jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj te pomoć pri razvijanju temelja za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije (G0EZ).

Projekt ima veliku važnost za Republiku Hrvatsku jer su oba partnera blisko surađivala na izradi potrebnih preporuka za ažuriranje Plana zgrada gotovo nulte energije te izradi hodograma za njegovu provedbu, uz navođenje točnog vremenskog tijeka i uključenih institucija, kao i procjene njegove izvedivosti. Njemačko Savezno ministarstvo gospodarstva i energetike (BMWi) pomoglo je MGIPU-u pri uspostavi odgovarajućih sadržajnih podloga u vidu skupova podataka, analiza i simulacijskih pristupa. Pored toga, jedan od prioriteta projekta sastojao se od jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta vezanih uz zgrade gotovo nulte energije.

   
 

 

27. i 28. rujna 2017. - Training za članove MGIPU i APN-a, kao korisnike usluga

U prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, a prema smjernicama Programa IPA,  održan je “training” za članove MGIPU i APN-a, kao korisnice usluge, te ostale sudionike
“Training” je organiziran kao dvodnevna radionica, koja je uključila eksperte iz obje zemlje.

Prikazani su dobri primjeri obnove Litve, te Njemačke pokrajine Hessen, te su prikazane kampanje Republike Njemačke – pokrajine Bavarska i Hessen, vezana za promociju energetske učinkovitosti.

28. studenoga 2018. - Osvrt na IPA 2012 Twinning light project u knjizi 'Klimaneutralität – Hessen 5 Jahre weiter'
 
Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama države svijeta dogovorile su kako će globalno zatopljenje ograničiti na razini manjoj od 2°C. Da bi se postigao taj cilj, ukupna uporaba fosilnih goriva i emisija CO2 u trebala bi se drastično smanjiti.

Njemačka pokrajina Hesse još je 2009. godine postavila cilj kako da sve zgrade državne administracije budu klimatski neutralne do 2030. godine, što daleko nadilazi postojeće zakonodavne obaveze.

Osim što se zgrade državne administracije sustavno obnavljaju sukladno strategiji samoodrživosti, ovakvim pristupom utječe se na niz drugih aktivnosti te stil života: uštede energije stimuliraju se kroz promjene ponašanja korisnika, koristi se 'zelena' energije gdje god je to moguće, potiče se transport javnih djelatnika i građana električnim automobilima i biciklima, ugrađuju se punionice unutar javnih zgrada.

Ministarstvo financija Hesse daje svoj doprinos kroz niz aktivnosti koje su opisane u knjizi  'Klimaneutralität – Hessen 5 Jahre weiter', čiji su autori Martin J. Worms i Franz J. Radermacher.

U knjizi je dan i osvrt na suradnju sa Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja kroz zajednički IPA 2012 Twinning light projekt 'Strengthening capacities for energy efficiency in building sector in Croatia' (CRO nZEB), financirano od Europske unije, u članku 'Energy Efficiency in the Building Sector in Croatia'.