Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge Stručnog nadzora građenja - energetska obnova ulične i dvorišne zgrade na adresi Vinogradska 25 Zagreb, podijeljen na 2 grupe predmeta nabave, u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Energetske obnove zgrada na adresi Vinogradska cesta 25 Zagreb (ulična i dvorišna zgrada)

Evidencijski broj: EV-JN: 78/2019
Predmet: Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge Stručnog nadzora građenja - energetska obnova ulične i dvorišne zgrade na adresi Vinogradska 25 Zagreb, podijeljen na 2 grupe predmeta nabave, u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Energetske obnove zgrada na adresi Vinogradska cesta 25 Zagreb (ulična i dvorišna zgrada)
Rok za dostavu ponuda: 30.05.2019 10:00
09.05.2019 Dokumentacija za nadmetanje
15.05.2019 I. Izmjene Poziva na dostavu ponuda