Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge koordinatora zaštite na radu - Energetska obnova ulične i dvorišne zgrade na adresi Vinogradska cesta 25, Zagreb podijeljen na 2 grupe predmeta nabave: Grupa A: Koordinator zaštite na radu - Energetska obnova dvorišne zgrade na adresi Vinogradska cesta 25, Zagreb, EV-JN: 79/2019, Grupa B: Koordinator zaštite na radu - Energetska obnova ulične zgrade na adresi Vinogradska cesta 25, Zagreb, EV-JN: 83/2019.

Evidencijski broj: EV-JN: 79/2019 i EV-JN: 83/2019
Predmet: Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge koordinatora zaštite na radu - Energetska obnova ulične i dvorišne zgrade na adresi Vinogradska cesta 25, Zagreb podijeljen na 2 grupe predmeta nabave: Grupa A: Koordinator zaštite na radu - Energetska obnova dvorišne zgrade na adresi Vinogradska cesta 25, Zagreb, EV-JN: 79/2019, Grupa B: Koordinator zaštite na radu - Energetska obnova ulične zgrade na adresi Vinogradska cesta 25, Zagreb, EV-JN: 83/2019.
Rok za dostavu ponuda: 31.05.2019 10:00
23.05.2019 Dokumentacija za nadmetanje