Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave – Nabava usluge održavanja i nadogradnje aplikacije eEditora (DPPR)

Evidencijski broj: 74/2021-JN
Predmet: Poziv na dostavu ponude za predmet nabave – Nabava usluge održavanja i nadogradnje aplikacije eEditora (DPPR)
Rok za dostavu ponuda: 20.12.2021 10:00
14.12.2021 Dokumentacija za nadmetanje