Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave - Usluga izrade Projektnog zadatka za izradu modula Interni registar nekretnina

Evidencijski broj: 130/2022-JN
Predmet: Poziv na dostavu ponude za predmet nabave - Usluga izrade Projektnog zadatka za izradu modula Interni registar nekretnina
Rok za dostavu ponuda: 22.02.2022 11:00
16.02.2022 Dokumentacija za nadmetanje