Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave – Izobrazba zaposlenika za pružanje usluga jedinstvenog kontaktnog centra za energetsku učinkovitost i obnovu nakon potresa u sklopu NPOO-a Mjere 364 Inicijative 6:Obnova zgrada, C6.1.R3

Evidencijski broj: 120/2023-JN
Predmet: Poziv na dostavu ponude za predmet nabave – Izobrazba zaposlenika za pružanje usluga jedinstvenog kontaktnog centra za energetsku učinkovitost i obnovu nakon potresa u sklopu NPOO-a Mjere 364 Inicijative 6:Obnova zgrada, C6.1.R3
Rok za dostavu ponuda: 06.02.2023 10:00
20.01.2023 Poziv na dostavu ponuda