Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabava – Izvođenje radova adaptacije i uređenje poslovnog prostora u Zagrebu, Slavonska avenija 4

Evidencijski broj: 190/2023-JN (I-G-P-230/23)
Predmet: Poziv na dostavu ponuda za predmet nabava – Izvođenje radova adaptacije i uređenje poslovnog prostora u Zagrebu, Slavonska avenija 4
Rok za dostavu ponuda: 27.07.2023 14:00
21.07.2023 Dokumentacija za nadmetanje
21.07.2023 Napomena – ponude je potrebno dostaviti putem EOJN