Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Nabava usluge održavanja i nadogradnje računalne aplikacije eEDITOR (DPPR)

Evidencijski broj: I-C-SI 146/24
Predmet: Nabava usluge održavanja i nadogradnje računalne aplikacije eEDITOR (DPPR)
Rok za dostavu ponuda: 03.04.2024 11:00
25.03.2024 Dokumentacija za nadmetanje
25.03.2024 Dostava ponuda: elektroničke ponude putem e-mail-a Javna.nabava@mpgi.hr