Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Usluga stručnjaka za zaštićena morska područja i očuvanje prirode i vrsta pri izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru

Evidencijski broj: I-C-UK-473/24
Predmet: Usluga stručnjaka za zaštićena morska područja i očuvanje prirode i vrsta pri izradi Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru
Rok za dostavu ponuda: 14.06.2024 11:00
06.06.2024 Dokumentacija za nadmetanje
06.06.2024 Napomena: Ponuditelji su obvezni dostaviti ponude putem elektroničke pošte na adresu: javna.nabava@mpgi.hr i ne smiju ih dostavljati u papirnatom obliku
13.06.2024 1. Objašnjenje dokumentacije o nabavi
13.06.2024 2. Objašnjenje dokumentacije o nabavi