Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge cateringa za potrebe radionice Sektora za programe i projekte Europske unije

Evidencijski broj: EV-JN: 2/2019
Predmet: Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge cateringa za potrebe radionice Sektora za programe i projekte Europske unije
Rok za dostavu ponuda: 17.01.2019 11:00
11.01.2019 Dokumentacija za nadmetanje